Ugrás a tartalomra

A Helikon Genetikus kritika és a Literatura Kritikai kiadások című számainak közös bemutatója

A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle jelen száma a genetikus kritika új fejleményeit mutatja be. Ez a szöveg keletkezésére fókuszáló módszer azért válhatott a hagyományos, történeti-kritikai kiadásokkal egyenrangúvá, mert újra a kéziratokra irányította a figyelmet. Szemléleti újdonsága, hogy a hierarchikus szerkezetű kiadásokkal szemben a különböző szövegváltozatokat egyenrangúként tüntette fel. A genetikus kritika az elmúlt négy évtizedben új, korábban ismeretlen fogalmakat vezetett be. Emellett kialakított egy kiadásonként eltérő, a szövegközlést segítő jelrendszert, amellyel a lehető legpontosabban igyekszik a rendelkezésre álló kéziratokat átírni – ezzel is megkülönböztetve magát a hasonmás kiadások gyakorlatától. Ahogy egyre bővül a modern írói életművek kéziratainak feldolgozása és önmagában álló vagy a nyomtatott kiadásokkal párosuló (akár digitális) kiadása, úgy prognosztizálható a genetikus kritika hatókörének növekedése is.

Beszélgetnek:
Buda Attila, Major Ágnes (szerkesztők), Józan Ildikó, Szénási Zoltán (szerzők)

A beszélgetést felvezeti: Földes Györgyi
Időpont és helyszín:
2021. szeptember 20., hétfő, 18:00