• Bene Zoltán

  Körkörös idő

  Vajon mi a helyes állítás: minden egyes emberi élet szent − vagy a csoport megmaradása számít mindenek fölött? Még ha a faj előbbre való is az egyénnél, igaz ez vajon a faj egy-egy populációjára is? Bánki Éva regényének egyik legfontosabb kérdése pontosan ez: tömeg- vagy bolytársadalom?

 • Bánki Éva

  Velence

  Részlet a hamarosan megjelenő Velence-esszékötetből

  Az egykori birodalom fővárosának lakói, a velenceiek megpumpolták, kiszolgálták, de közben megvetették ezeket a pénzes vagy becsvágyó, művelt, tehetséges idegeneket. Mert hiszen egyetlen palota sem maradhat fent szokások, nagycsalád, gondosan kimunkált társadalmi beidegződések nélkül. Ráadásul a született velencei arisztokrácia nem azért lakott palazzókban, hogy a szegényebb velenceiektől elkülönüljön.

 • Bánki Éva

  Örökpéntek

  Épp a hét napjait gyakoroltuk anyámmal, 
  mikor a vonat lihegve megállt Szombathelyen.
  Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek,
  szombat, vasárnap... Ma péntek van,
  és közben diadalmasan bömböl a hangosbemondó:
  Szombathely állomás! Szombathely állomás!
  Dühösen felpattantam: ha péntek van, akkor
  hogy a csudába érkezhettünk meg Szombathelyre?

 • Bánki Éva

  Hetvenhét szem rizs

  Reggel pontosan öt korty kávét iszom, tizenegyszer ellenőrzöm a nyílászárókat, mindig a metró harmadik kocsijába szállok, utána pedig hétszáztizenöt lépéssel érek be a munkahelyemre. Telefonos operátor vagyok: kismilliószor megkérdezik tőlem, mit csináljanak, ha beejtették a telefonjukat a fürdővízbe, ha nem működik rendesen a wifi, ha beragadt ez vagy az a gomb. Többnyire mindig ugyanazt felelem. Én vagyok a legjobb operátor a világon, semmi sem hoz ki a sodromból.

 • Varga Melinda

  Valódi pornó az, hogy meg fogunk halni

  Valódi pornó az, hogy meg fogunk halni.
  A lentiben sem lesz színné, ami fonák,
  Sliccekbe nyúljatok, mélyebben, esztéták!
  Orgazmus-fődíjnak föld jár – egy lapátnyi.

 • Weiss Raoul

  Szonettlevelek

  Futok hát, hercegem, én is pengeélen,
  Marjon a sors ebei közül a szebbik,
  Ha tud, s ha annyira nem talál mit egyen.

 • Weiss Raoul

  Szerelmünk alatt van egy másik program

  Kortárs magyar lírai mustra Weiss Raoul műfordításában

  Heverni szerettem s nézni az eget
  S míg szemem előtt felhők
  S rajokban legyek
  Mézes csókjával altatott el a dél

 • Weiss Raoul

  Timeline-elégia

  Valódi pornó az, hogy meg fogunk halni.
  A lentiben sem lesz színné, ami fonák,
  Sliccekbe nyúljatok, mélyebben, esztéták!
  Orgazmus-fődíjnak föld jár – egy lapátnyi.

 • Raoul Weiss

  Szabad vagy, mint tavaly megdöglött madárka

  A torzszülött műnéger, akit – verbatim – „kipróbáltál”,
  Miután az én időm lejárt.
  Látod, nálunk okosabbak a hibernáló medvék.
  Könnyeim csak akkor eredtek el, mikor szembesülnöm
  Kellett a kelletlen ténnyel, hogy
  Fajként sikerültünk félre.

 • Raoul Weiss

  Welcome to the Hotel Transylvania

  Átadják hamarosan szíved fölött az aszfaltot,
  Kolozsvár sírkövén nem lesz több repedés,
  Se burján, se szerelem, az erőszaknak vége,

 • Varga Melinda

  Mind Orpheuszok vagyunk

  Beszélgetés Pethő Loranddal

  Az irodalmat csak úgy lehet kimozdítani a sarkaiból, ha minél több emberrel szerettetjük meg. Ez már egy kis forradalom! – Pethő Lorandot kérdeztük készülő, Graviton című verseskötetéről, korábbi műveiről, alkotói pályájáról.

 • Pethő Lorand

  monostor, gőzölgő nagykabát

  ablakomban a kaktuszok most pálmafák
  a szürkület csókolja nőm homlokát
  árnyékában két holttest felszuszog
  kócos hajuk sárgaparton mint szurok

 • Varga Melinda

  „A szabadság vad kakukkfű-szaga”

  Az extravagáns, de a magyar klasszikusokhoz és az antik költészethez visszanyúló, kötött formai hagyományokra építkező líra az olvasót felcsigázza. Az a fajta költészet, amelybe esténként nem alszunk bele, és reggelente kimossa szemünkből az álmot. A versekben föllelhető irodalmi allúziók arra késztetnek, hogy elővegyük az antik mítoszokat, a Faludy-összest, Pilinszkyt, Kosztolányit, József Attilát, Ady Endrét, Kassák Lajost, Nagy Lászlót, Orbán János Dénes összes versét és Bréda Ferenc mítoszkritikáit.

 • Pethő Lorand

  nézzétek a vízen járok

  víztükrében fakeresztek
  ráfonódva káka hínár
  keservesen levélzápor
  takarja az apák sírját

 • Pethő Lorand

  fésűkagylók. megvadult tavasz.

  a színek játékát nem értheted megtagadtad istent s eget füledben fáradt gyerekdalok emlékrengeteg
 • Pethő Lorand

  (nem) szerelmes vers

  a farkasoktól megtanultam
  az utolsó mindig a falkavezér
  a fák évgyűrűit percek
  alatt zúzza forgáccsá a balta
  és a szerelem nem több
  mint úri gyászmenet

 • Pethő Lorand

  hajnali requiem

  csend van nyirkos betonfalak november halottak napja csend van anyját keresi a kisgyerek klórszagú gangon
 • Kántás Balázs

  Megúszható kényszerleszállás?

  Részlet a megjelenés előtt álló Böszörményi Zoltán-monográfiából

  „A gondolat és a gondolkodás – mint a legspecifikusabb emberi tudatfunkció – Böszörményi költészetének sarokköve, örökké visszatérő megváltásmotívum az erodálódó emberi minőség, a közöny, az ostobaság közepette. A Kényszerleszállás…-ban valósággal piedesztálra emelődik, ez kölcsönzi az Ember legfőbb méltóságát, s Blaise Pascal örökérvényű allegóriáját is eszünkbe juttatja.”

 • Kántás Balázs

  A valószerűtlen város

  A valószerűtlen város
  egyik vasbeton tömbházának
  legfelső emeletén él, mondják, a költő,
  már ha létezését a mostani állapotában
  életnek tekintjük.

 • Kántás Balázs

  A valószerűtlen város

  A valószerűtlen város
  egyik egyenlakótelepén,
  a panelházak közötti térben –
  meg nem erősített
  információk szerint –
  ma láttak egy angyalt
  elsuhanni.
  Százhatvanöt centi
  magas lehetett,
  húsz kettétört évével együtt
  jó, ha negyvenöt kiló.