Ugrás a tartalomra

Megnyílt a Háromcsőrű Kacsa Történeti Műhely, a PIM-Mesemúzeum kiskamaszoknak szóló helyszíne

„Hiszünk a történetek erejében.”

Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhely néven megnyílt a Petőfi Irodalmi Múzeum
Mesemúzeumának új, kiskamaszoknak szóló helyszíne, melynek célja a 10–14 éves korosztály
szövegértési és -alkotási képességének fejlesztése. Az interaktív térben különleges installációs
eszközök – úgy mint animációkészítő pult, hangstúdió vagy betűeső – nyújtanak inspirációt és
mintákat a látogatóknak, hogy élményeiket történetté formálják.
Az évente 16 000 főnyi látogatót vonzó, pedagóguskörökben is népszerű Mesemúzeum alapvető
feladatának tartja, hogy a korai évektől ismeretekkel előkészítse, és érzelmileg megalapozza az irodalom
befogadását. Míg a Mesemúzeum foglalkozásaival és rendezvényeivel az 5-10 évesekre fókuszál, addig
a Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhelyben a következő korosztály, a 10-14 évesek szövegértő és
szövegalkotó készségét fejlesztő, magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat közvetítő kiállítás létrehozása
volt a cél.
Az új helyszínt a Budavári Önkormányzat által felajánlott épületrészben, a Döbrentei utca 9. szám alatti Virág Benedek-házban alakították ki. A 78 m2-es helyiségben olyan installációs teret hoztak létre, amely inspirálóan hat, illetve mintát és ötleteket nyújt a történetalkotáshoz. A kiállítótér állomásai egyrészt alkalmasak arra, hogy az alkotás folyamatát különböző módon előrelendítsék – karakterépítés vizuális eszközökkel az „animációs szigeten”, vagy helyszínválasztás a „kukucskafal” segítségével –, másrészt lehetővé teszik, hogy az írásban önmagukat nehezebben kifejező látogatók is sikerrel hozzanak létre történetet, történetrészletet akár hangrögzítés, akár animációkészítés révén. Az inspiratív tér mellett irodalmi művek szövegrészletei mozdítják elő az alkotó munkát.
A tér bejárása egy-egy fiktív hős köré szerveződik: a folyamat a főszereplő kidolgozásával kezdődik.
Ezt követően fogják a látogatók összegyűjteni és kidolgozni a történetet alkotó további mozzanatokat
(helyszínek, cselekmény ideje, bonyodalom, fordulat, tetőpont), és saját kreatív képességeik
segítségével helyreállítani a kibillent rendet (megoldás, befejezés).
A múzeumi foglalkozás középpontjában álló történetalkotás szerepe, hogy átjárást biztosítson a
hétköznapok történetei és az irodalmi alkotások között, és ezen keresztül kínáljon lehetőséget az
azonosulásra, az identitás megerősítésére. A tematikáknál magyar szerzőket helyezve a középpontba, a
műhely elsődleges pedagógiai célja az odalátogató kiskamaszok történetalkotási képességének
fejlesztése: hogy az őket foglalkoztató eseményeket, témákat képesek legyenek formába önteni és okokozati összefüggéseket találni közöttük, bővüljön a szókincsük, árnyaltabbá váljon a kifejezésmódjuk.
További cél, hogy az itt eltöltött idő során fejlődjön az együttműködési képességük, valamint
növekedjen az olvasási kedvük.

A Petőfi Irodalmi Múzeum új színtere izgalmas, inspiratív környezetben vezeti a látogatóit a bennük
kavargó mindennapi élmények, érzések történetté formálásában. A kreatív írás, a drámapedagógia és az
irodalomtanítás területeinek módszertani konvencióit ötvöző kulisszák eszközöket, trükköket, ötleteket
kínálnak számukra mindehhez.

Nyitvatartás és elérhetőség: http://www.mesemuzeum.hu/haromcsoru-kacsa-tortenetalkoto-muhely-0

Forrás: PIM