Ugrás a tartalomra

Apáink helyett

A szegedi Grand Caféban György Péter Apám helyett című esszéregényéről, a személyes történetek és a kollektív emlékezet fontosságáról beszélgetett négy kritikus.

 

 

 

Apáink helyett

 

2012. február 27-én a szegedi Grand Café mozitermében rendezték a Pókháló – Az értelmezés művészetéről című kritikai beszélgetéssorozat újabb szimpóziumát. 2011 szeptembere óta harmadik alkalommal ültek össze a résztvevők, hogy a kortárs magyar esszéirodalomról és irodalomtörténet-írásról beszélgessenek más-más könyvek apropóján. Korábban Nádas Péter Fantasztikus utazáson és Heller Ágnes A mai történelmi regény című kötete került szóba. A legutóbbi est témája pedig György Péter Apám helyett című esszé-regénye volt, amelyről Bombitz Attila, Mikola Gyöngyi és Szilasi László cserélt eszmét. Az estet Milián Orsolya moderálta.

Bombitz Attila, Mikola Gyöngyi és Szilasi László, valamint a poharak, amelyekbe még nem öntöttek tiszta vizet

Milián Orsolya a beszélgetés bevezetőjében elmondta, hogy egyetért Szilasi Lászlónak az Élet és Irodalomban (ÉS) kifejtett véleményével, miszerint György Péter esszékötete 2011 legfontosabb magyar nyelvű könyve volt. Hiszen a szerző a múlttal való szembenézés traumatikus élménye mellett egy sok éven keresztül rejtegetett szöveg – György Péter édesapjának bori naplója – helyét próbálta megtalálni a nemzet történetében. Az Apám helyett a többszörös, ellentmondásos identitás megragadásának kísérlete. A szerző édesapja, György Lajos zsidó származású, katolikus fiatalként került a hírhedt bori munkatáborba. Hazatérése után a kommunista párt tagja lett, halála előtt pedig a szélsőjobbhoz csatlakozott. Munkaszolgálatosként írt naplója segítségül szolgál fiának abban, hogy meghatározhassa saját identitását.

Szilasi a könyv fontosságát inkább abban látja, hogy a korábban megjelent számos aparegény apafigurájának jellemzője a hallgatás volt. György Péter könyve pedig ennek a hallgatásnak a miértjére ad választ. Mikola Gyöngyi egy másik szempontot is kiemelt. Szerinte az Apám helyett egy újabb fordulatot hozott az „én-mondás” mozzanatába. Hiszen míg Nyugaton az esszé, a memoár megbecsült és népszerű műfajoknak számítanak, addig Magyarországon ezek háttérbe szorultak. Az „én-mondás” azért nem volt képes gyökeret verni nálunk, mert a Kádár-rendszer elfojtotta ezt a műfajt. „Igenis fontos, hogy a saját történet elmondása egy legitim megnyilvánulási forma legyen!” – jelentette ki Mikola Gyöngyi. Emellett szükségesnek tartja, hogy eljussunk arra a pontra, ahol szabadon beszélhetünk saját magunkról. György Péter könyve ebből a szempontból egy nagyon fontos lépés. Bombitz Attila, bár egyetértett e méltatásokkal, a könyv hibáira is rávilágított. Úgy vélte, hogy a szöveg néhol érzelmileg túlfűtött vagy éppen túlírt. Zavaróan hatott számára a sok ismétlődés: mintha a könyv csak belekapna bizonyos dolgokba, de nem vonna le konzekvenciákat.


Szilasi László tiszta víz mellett sört is öntött a pohárba

Majd a régi rendszer tabuira, és az emlékezetközösség hiányára terelődött a szó. „Képtelenség stabil nemzeti identitást kialakítani az emlékezetközösség hiányában” – állapította meg Milián Orsolya. Feltette a kérdést, vajon a beszélgetők hogyan látják a személyes tanúságtétel és a kollektív emlékezet kapcsolatát? Miért van szükség a mikrohistóriák, személyes történetek megírására? A megkérdezett kritikusok személyes, családi élményeiken keresztül osztották meg a közönséggel, mennyire másként gondoltak a Kádár-korszakra, hányféle hallgatás létezett családi történeteikben. Mikola Gyöngyi szerint ez a megijesztett emberek hallgatása volt, ezért az Apám helyett túlzott morális igénnyel lép fel. Érthető tehát az apák csendje. „De fontos, hogy olyan országban éljünk, ahol el lehet mondani, amit akarunk” – zárta gondolatmenetét. Bombitz Attila kifejtette, hogy szükséges az „emlékező kultúra”, mert e nélkül képtelenség bármerre is elmozdulni: „Fontos, hogy legyenek ilyen könyvek, mert ezek tudják felszakítani azokat a sebeket, amiket fel kell”.

Mikola Gyöngyi egy sebet próbál felszakítani

Milián Orsolya értékelésében a sebek feltépése nem csupán egy trauma kiírása, feldolgozása, hanem hasonló hatású olvasmányélmény is. A kötet ugyanis eléri, hogy az olvasó a saját gyökerein is gondolkodni kezdjen, és ilyen módon elülteti a nyilvános beszédre való igényt is.

Szó esett még a könyvben előforduló kultúrtörténeti utalásokról is, a „kádári paktumot” felrúgó neoavantgard mozgalmakról és a szocializmus irodalmáról. Szilasi László ez utóbbi vonatkozást nagyon érdekesnek találta, véleménye szerint ez a legalaposabb írás a korszak szépirodalmi szövegkorpuszáról. György Péter megemlíti könyvében Ottlik Géza és Nádas Péter regényeit is, de nem irodalmi nézőpontból, hanem társadalomtudósként vizsgálva azokat. Előbbit a kollektív amnézia fogalmához kapcsolta, míg utóbbit az emlékezés egy másik horizontjaként jellemezte. Szilasi László szerint György Péter túl keményen ítélte meg Ottlik Géza regényét, mert amit hiányol az Iskola a határonból, valójában benne van a műben, „csak az ő eszközeivel nem tudta kiolvasni”.  Bombitz Attila is kínosnak tartja Ottlik regényének elmarasztalását.

Bombitz Attila Ottlik-kínjai

A jó hangulatú beszélgetés zárszavában a kollektív emlékezet fontosságára hívták fel a figyelmet. „Az emlékezés azért kell, hogy lehessen felejteni” – érvelt Mikola Gyöngyi. Az emlékeket el kell beszélni, be kell építeni a kollektív tudatba, mert csak így lehetséges a felejtés. Óriási probléma, hogy a magyar történelemben rengeteg feldolgozatlan trauma feszül egymásnak. S ezek professzionális, objektív feldolgozása csak úgy lehetséges, ha nyíltan beszélünk, vitázunk róluk. Mert az idő gerincoszlopa nem más, mint ezek folyton ismétlődő tudatosítása.

Fülöp Anna
 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.