Ugrás a tartalomra

A figuratívtól az absztraktig

Kilenc csíkszeredai képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a kolozsvári Minerva Ház Cs. Gyimesi Éva Termében. A különböző stílusokat és technikákat képviselő, nemzetközi szinten is ismert Studio 9 művészcsoport először mutatkozik be a Kincses Városban.

 

 

A figuratívtól az absztraktig

 

A csíkszeredai Studio 9 művészcsoport 2006 óta állít ki együtt, nemcsak Erdély és Magyarország jelentősebb művészeti platformjain szerepelnek rendszeresen, hanem többek között Barcelonában, Torinóban, Rómában, Helsinkiben, Varsóban, Hongkongban, az Egyesült Államokban és Kanadában is lehet szobraikkal, festményeikkel találkozni.

Hat évvel ezelőtt spontán ötlet eredményeként jött létre a csoportosulás – mondta el Botár László, a csoport egyik képviselője. Összeültek, és megbeszélték, hogy kinek van kész munkája, amelyet szívesen megmutatna a nagyközönségnek, és egy évig nélkülözni, „vándoroltatni” tudná azt. A Studio 9 kezdettől fogva vándorkiállításokban gondolkodik, s mint sok más művészt, őket sem az motiválja, hogy hány alkotást tudnak eladni a különböző tárlatokon. Tibori Szabó Zoltán, a rendezvény házigazdája ugyanis föltette a kérdést, hogy mi történik, ha Kolozsváron mind elkelnek a munkák, mit visznek majd tovább más városokba. Botár megnyugtatta: van bőven „tartalék”, de ezt ebben a rossz gazdasági helyzetben elképzelhetetlennek tartja, és nem is ezen van a hangsúly. „Az a lényeg, hogy gyönyörködjenek benne az emberek, ez nekünk is elégtétel” – jelentette ki.

A tárlatot méltató Zakariás Ágota művészettörténész szerint a Studio 9 tárlata abban különbözik más csoportos kiállításoktól, hogy lehetőséget teremt alaposan szemügyre venni egy-egy alkotó munkáit, így külön-külön is árnyaltabb képet kaphatunk róluk. Ez egyébként egyik fontos célkitűzése a művészcsoportnak.

Az alkotók – Bara Barnabás, Botár László, Gergely Zoltán, Mezey Ildikó, Nagy Ödön, Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa Mónika, Xantus Géza –, akik közül öten tudtak személyesen is részt venni a kolozsvári tárlaton, eltérő korosztályokhoz és iskolákhoz tartoznak. A kiállítást egyfajta párbeszéd jellemzi a különböző stílusok, technikák, a figuratív és absztrakt ábrázolásmódok között.

A mai képzőművészetben már nem minden az anyag, nem minden a kép, sokkal inkább filmről, mozgásról, installációról, különböző koncepciókról, gondolatokról van szó. Ez a csoport viszont néhány olyan művészt is bemutat, aki műközpontú, anyagközpontú felfogást képvisel – hívta fel a figyelmet Zakariás. A kiállított munkákon a különböző alkotói fortélyok, technikák mellett a művek alakulása, fejlődéstörténete is nyomon követhető. Mivel vándorkiállítás, folyamatosan változnak, cserélődnek a munkák.

A mostani tárlaton láthatjuk Bara Barnabás szobrászművész tölgy-, juhar- és gyümölcsfából készült alkotásait.  Egyik közismert munkája a Formajáték. Gergely Zoltán munkáinak érdekessége a különböző anyagokkal való játékban és az irónia megjelenítésében rejlik. Kiemelkedő alkotásai a Tánc, a Fejfedők.

Mezey Ildikó és Váncsa Mónika művei több szempontból is rokonságot mutatnak egymással: a képek mögül különböző történetek sejlenek fel. Mezey személyesebb hangja, alkotásainak bensőséges légköre ragadja magával a tekintetet, míg Váncsánál főleg a játékosság és a humor imponál. Stílusban ide kapcsolhatók Nagy Ödön meseszerű női figurái is.

Botár László világa más tájakra kalauzol bennünket. Munkáit az expresszív színkezelés, az absztrakt és a figuratív állandó összjátéka jellemzi. Szabó Árpád dinamikus stílusa némiképp rokon ezzel. Zakariás külön kiemelte Xantus Géza munkáit, amelyek a neoklasszicizmushoz kötődnek.

A jelen tárlatból is jól látszik, hogy a Studio 9 csoportosulást nem elvek vagy iskolák, hanem inkább gyakorlati szempontok kovácsolták össze. Ugyanakkor fölmerül a kérdés, hogy miféle kulturális sajátosságokról beszélhetünk, mit jelent egy regionális reprezentáció a kortárs képzőművészetben 2014-ben. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a periféria és a centrum viszonya átértékelődik. A csíki képzőművészet sem önmagában, még csak nem is saját nemzeti kontextusában nyer értelmet, hanem más régiókéval összehasonlítva vagy nemzetközi összefüggésben. A vándorkiállítás kiváló alkalom tehát arra, hogy a munkák minden helyszínen más és más értelemmel gazdagodjanak.

A Kincses Városban a tárlatot május 15-ig lehet megtekinteni, hétköznapokon délelőtt tizenegy és délután négy óra között. A következő állomások Dunaharaszti és Csíkszereda lesznek.

Varga Melinda

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.