Ugrás a tartalomra

Tudatállapotok szivárványa

Mindannyiunk élete a hullámhoz hasonló, felemelkedések és süllyedések váltakozása – Thamó Kata Téboly című kisregényét dióhéjban így lehetne jellemzni. A kötetet Böszörményi Zoltán és Laik Eszter mutatta be a budapesti TAT Galériában.

 

Tudatállapotok szivárványa

 

Thamó Kata Téboly című kötete nagy népszerűségnek örvend Erdélyben, a székelyudvarhelyi könyvbemutatót követően mondhatni elkapkodták a szerző első kisregényét, az ünnepi könyvheti dedikáláson, a budapesti Vörösmarty téren is számos lelkes olvasó szeretett volna könyvet aláíratni az íróval, aki ennek örömmel tett eleget.

A TAT Galériában bemutatott  kisregényről elsőként Böszörményi Zoltán beszélt, aki rövid bevezetőjében elmondta: amikor megismerkedett a szerzővel, de még nem olvasta a kéziratot, nem hitte volna, hogy ilyen izgalmas anyaggal találkozik. A könyv annyira lekötötte a figyelmét, hogy együltében olvasta el. Thamó olyan regényt írt, amely szerkezetében és mondanivalójában ha nem is egyedülálló, de mindenképpen különleges mű. Nem hosszú időt, mintegy tíz évet ölel fel a cselekmény. Az olvasónak az az érzése, hogy Lili, a főhős tisztítótűzben ült ennyi ideig, s onnan tért meg. Lili élete, akárcsak mindannyiunké, olyan, mint a hullám, felemelkedések és süllyedések váltakozása.

Böszörményi felvezetőjét követően Laik Eszter vette át a szót, aki a Tébolyt az egyik legszebb IJ-könyvként határozta meg. Lili felemelkedése, győzelme a betegsége fölött erős akarat eredménye, egy nagy harcé, amelyben az akarat győzedelmeskedik, de ehhez szükséges valamiféle kegyelem is a sorstól. Ez a kiválasztottság-érzés, amelyet a szerző hitelesen tud ábrázolni, a kötet egyik erőssége.

Thamó Kata korábban nem írt szépirodalmat, nem volt semmiféle prózaírói rutinja, mégsem egy ügyetlen napló, egyes szám első személyű kronológikus, vontatott elbeszélés született, hanem irodalmi igényességgel megírt regény. Igazi szépirodalmi művé a lezárás avatja,  amelyből kiderül, ki is ez a Lili: „Aki mesél a történeteiről, az egy középkori gyógyító, Lili. Azt is tudom, hogy ez a középkorban nagyon nehéz feladat volt, mert a félelmetes járványnak én magam is áldozatául estem”.

A gyógyító szerep fantasztikus „találmány”, az emberben lakó, önmagát és másokat is meggyógyító angyali teremtménynek a megtestesítése, amikor valaki abból nyer erőt, ami valójában az erőtlensége – fogalmazott Laik.

A kötet másik erénye az idő kezelése, az időhöz való viszony, a kettős idődimenzió hiteles ábrázolása. A külső és belső idő kapcsolata, a belső idő győzelme a külsőn, a kórházban töltött intervallum örökkévalóságként való bemutatása Laik Esztert nagyon megragadta.

A könyv Hajnóczy Péter novelláira emlékezteti, ugyanakkor szerinte túl is lép azokon.

Kis mikrovilágok összessége a Téboly, amelyben minden helyszín egy-egy regény csíráját rejti magában. A szerző folyamatosan játszik a kinti és benti világ. Hogy mi a normális, és mi nem az csupán nézőpont kérdése.

Feldmár András A tudatállapotok szivárványa című kötetcímével kiválóan lehetene jellemezni ezt a regényt, hiszen a Téboly is ilyen tudatszivárványokat ír le.

A regény cselekményében az igazi jó dolgok, a sorsdöntő fordulat, a gyógyulás Erdélyben történik, ahová a szerző hazatér. Böszörményi ennek kapcsán a hazához, az erdélyiséghez való viszonyunkra tért ki, hogy milyen kegyetlen is volt hozzánk a történelem, hiszen nem azt mondjuk, hogy hazajövünk, ha Budapestre utazunk, hanem, hogy Magyarországra megyünk.  A szerzőt a hazai táj lelkileg mindig felvidítja, szuggeszíven vezeti a cselekményt, fontos szerkezeti eleme a könyvnek – tette hozzá.

A hajvágás, a földre lehulló hosszú hajtincsek az ujjászületés metaforája, a régi életnek levetkőzése – vette át a szót Laik. A Téboly egy olyan szenvedéstörténet, amelynek a végén ott a feltámadás.

A könyv keletkezéséről a szerző elmondta: terápiás célból szerette volna „kiírni magából” ezeket a gondolatokat, de kezelőorvosa, Veres doktor arra ösztökélte, hogy folytassa az írást. Az első húsz oldal elolvasása után arra biztatta, hogy meg se álljon kétszáz lapig, és amikor az író elkedvetlenedett, elbizonytalandott, segített neki új erőre kapni.

A Téboly a hasonló pszichés problémákkal, lelki traumákkal küszködő „sorstársaknak” segítséget nyújthat, arra biztatja őket, hogy van kiút, a mély sötétségből is ki lehet jönni a fényre.

„A hit, a szeretet és a szakértelem” – Thamó Kata szerint ezek nélkül nem lehet győzni ebben a harcban.

Varga Melinda

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.