Ugrás a tartalomra

Hogyan készüljünk derűsen a halálra? –Tőzsér Árpád verse

 
 
Tőzsér Árpád
Hogyan készüljünk derűsen a halálra?
               (Zs. Nagy Lajos költő úrnak, a túlvilágra)
 
 
A 2005-ös év display-e júniust, tüzes nyarat mutatott, a Te kro-
nobilod pedig éppen örökre kinullázódott. Utolsó képem Rólad:
nyitott sírodnál,  a fejed fölött,  fekete miniszoknyában combos,
szép hajadon guggol, búcsúzóul egy marék földet szór  a kopor-
sódra,  közben  fekete szoknyája  kontraszt-mennyországából a
vakítóan fehér bugyija napként süt be sírodba, ergo:  a túlvilág-
ba. Lajosom, halálod óta itt, Mitteleurópánk kies tájain megint
sokat beszélünk a túlvilágról. De ennek a túlvilágnak az ura már
nem  középkori  várúr  többé,  nem  is  Cromwelre  hajazó  mil-
toni monarcha (fehér bugyis, de vasbordás angyalokkal körül-
véve-óva), nem!  A XXI. századi túlvilág pontosan olyan, mint
maga a XXI. század: uralkodó nélküli birodalom, mely nem tud
mit kezdeni magával, zavartan heherészget hát. Tudja, hogy túl-
világra van ítélve, s titokban vágyik is valami felső istápra, de a
hit felelősségét nem vállalja. Igyekszik hát letagadni s elfelejte-
ni  önmaga  isteni, transzcendáló  felét,  s  fumigálja a halált,  a
túlvilágot. (Miközben e levelet körmölöm, a közszolgálati rádió-
ban a neves humorista temetést parodizál,  és sirató asszonyként
a Halált per Halál Pityunak szólítja.)  Kedves barátom, a túlvilá-
gi közszolgálati  sajtónak  mi a véleménye  az eredendő bűnről?
Emlékszem, életedben mennyire érdekelt a dolog, de Te a hehe-
részőktől eltérően azt állítottad, hogy a halál mint büntetés: csa-
lás, mert az a bizonyos bűn, amelyért az Isten, mint legfőbb bíró
a halálbütetést kirótta ránk, meg sem történt. Elég csak a sixtusi
kápolna bűnbeesés-jelenetét jól megnézni, hogy  világos legyen 
számunkra: Éva csak orális szexre készül, Káin és Ábel nyilván
már a kiűzetés után fogant. Ami pedig az almát, azaz az isteni tu-
dást illeti, nos, azzal még a mi tudásalapú társadalmunk is adós.
Én akkoriban, amikor az eredendő bűn  súlyos problematikájáról
vitatkoztunk pozsonyi polgárként a Vödric utca 5-ben,  egy rom-
ház második emeletén laktam, néhány méterre  az akkor már rak-
tárnak használt, de  legalább  még  álló zsinagógától, és  Te arra
akartál rábeszélni, szökjünk be a zsinagógába, s keressük meg  a 
Halottak Könyvét. Az ortodox Chatam Schofer egykor  ugyanis 
azt állította: a neológ rabbik a nevezett zsidó templomban nem a
Tórából imádkoznak, hanem az ó-egyiptomi Halottak Könyvéből.   
S Téged ez érdekelt az egészből, a rejtélyes Halottak Könyve. Azt
tartottad, az az egyetlen  vallásos könyv, amely komolyan veszi a
halál utáni létet,  azaz az általa megrajzolt túlvilág nem  az e világ
pontos lenyomata, hanem teljesen más minőség,  mely különleges
felkészülést igényel. Például: gyakoroljuk minél többet, hogyan
védjük meg majd magunkat, ha  Ozirisz  vagy a túlvilág más Mo-
narchája koholt bűnökkel vádol bennünket. (Lásd: eredendő bűn!)
S mivel Te az öncsalást a legundorítóbb véteknek tartottad, egye-
nesen életed, sőt az Élet értelmévé tetted, hogy ne valljuk be, amit
nem  követtünk  el, és  saját  szemeddel  akartad  látni a Halottak
Könyvének vonatkozó részét. A zsinagógába behatolnunk nem si-
került, az épület – immár szocialista vagyont óvó raktár – gondno-
kai cionista ügynököket sejtve bennünk, még dédszüleink nevét s
vallását is felírták. Remélem viszont, Te most már játszva hozzá-
férsz  a Halottak Könyvének égi pdf-változatához, mi több, azóta 
már Chatam Schoferrel is tisztáztátok, bűnös volt-e hát  Ádám  és
Éva. S hogy túlvilágunk egyéb szálai se maradjanak itt elvarratla-
nok, el kell még mondanom: a zsinagógát (s vele együtt a földi Ha-
lottak Könyvét is) 1967-ben felrobbantották, s nemsokára elkövet-
kezett  a  mindig  is  álságos Bohém Birodalom második „sötétség-
kora”,  a  Gustáv  Husák-i,  az  öncsalatások  e legsötétebb ideje, a-
mikor hirtelen megint tömegek állították,  hogy ők mindig is anyag-
hitűek voltak  és soha nem hittek túlvilágokban. S itt tartunk ma is,
a személyes és intézményes  öncsalások folytatódnak, csak bonyo-
lultabban: a templomok zavartalanul üzemelnek, de  a túlvilágot
kiszervezzük magunkból a semmire sem kötelező semmibe (melles-
leg oda száműzzük a költészetet is), egyszóval  a  bennünk  susogó
transzcendenciát elhazudjuk. S még valamit: nemrég meghalt Um-
berto Eco,  az  irodalmi  sajtónk ebből az alkalomból közölte az író
Hogyan készüljünk derűsen a halálra?  című  írását. Ha  találkozol 
a maestróval, kérdezd meg tőle, sikerült-e neki derűsen meghalnia.
             Egyelőre hát ennyit, Lajosom! S kívánom, süssön
   a túlvilágon is örök nyár s száz angyalleány-öl napja reád. Szia!
                 Ölel barátod (egyelőre még innen a Stüxön). 
                                              
 
 
 
 
Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.