Ugrás a tartalomra

Átjárások / Talált írások…

(Fragmentumok, szövegroncsok…)

Ashawagandha! Ó, a Ló szaga: gyulladások ellen… – révüldözött a kortárs táltos, ábrándozott a rezignált költő

Ám, mindezek előtt az alábbi képsor jelent meg a leíró fejében: Monumentális hengertartályok a tengerparti síkságon. Feketés, mohazöldes kőzetekkel tarkított láthatár… (Izland?) Az óriási bálnazsír-tartályok, rozsdás vashenger-szörnyek: nyöszörögve, sípolva sírnak… (Intro?) Az éles szélben kiszáradt csontok, halcsontvázak sisteregnek… 

- -

Nem kompenzálni! Szublimálni… A pokoli mocsárgázoktól megszabadulni… – Az időtlen Karnevál mestere ím-ígyen ébredezett, majd fáradhatatlan agytekervényeit különféle zeneművek- és elméletek felé fordította…

Ondes Martenot! Ó, a szellemes hullámzású hangszer, amely hasonló alapelven működik, mint a Theremin, de rádióantenna helyett egy mozgatható elektróda használatával hozza létre a kapacitásváltásokat. Az előadók egy gyűrűt viselnek, ami a billentyűzet fölött siklik. A hangszer szubtraktív szintézist alkalmaz. Honegger, Messiaen, Milhaud, Dutilleux és Varese zeneszerzők mind írtak zenét erre a hangszerre.

Friedrich Trautwein (1888-1956, Németország) megépítette a Trautonium-ot. Hindemith, Richard Strauss és Varese szintén komponáltak rá, bár mindezekről nem léteznek felvételek…

Komponálni! Szublimálni…

Zene…

A leíró életterében, jelenleg a következő zenemű szól: Olivier Messiaen: Turangalîla Symphony. 1 óra, 19 perc, 49 másodperc. Előadja: az Orchestre Philharmonique de Radio France. Vezényel: Myung-Whun Chung…

- -

Az ég: géz-kék…
Ragacsos, füst-sötét…
Raszteresen szűrt, félénk…
Fél-kész szövevény-géz…
Foszló reménytelenség…

- -

Már időszámításunk előtt is készültek olyan mechanikus berendezések és hangszerek, melyek automatizáltak voltak, emberi beavatkozás nélkül keltettek hangokat. Ilyen volt például Ktészibiosz találmánya, a víziorgona. Az i. e. 3. században élt görög tudós több más víznyomáson alapuló gépet is feltalált. Számtalan feljegyzés maradt fenn olyan szerkezetekről, mint a zenedobozok, muzsikáló verklik…

Az első elektromechanikus hangszer a Thaddeus Cahill által 1897-ben kifejlesztett Teleharmonium volt. A hangszer (máskülönben egyszerű) használhatóságát: héttonnás tömege és tehervagonnyi mérete igencsak megnehezítette. A 18 méter hosszú berendezésben a hangokat Edison-dinamók képezték, és telefonzsinóron juttatták el a hallgatósághoz…

Zene…

- -

Ó, ha az ember (a) monomániáját megduplázva (önmagát paralelizálva) fut kettős (vagy többes) őrületben, úgy a másikkal: másik, illetve többi önmagával nem találkozhat… Esetleg ön-tükrével, valahol, „lét-mentesen”, szimultán idő-terekbe zárva… – Na, és ezt, itt, ki mondta? – Talán a belső narrátor… Aki újfent is ámbátor, és fragmentista improvizátor… Íme, ő, és az ön-árnyék, mint közjáték:

Ó, mióta úr, Ta úr? – Jah, piha! A menő Taurusz… – Ő beszél? – Nem, és mégis…
Kiszól (beszól), majd el(v)kalandozik… Itt, némi jelenés, és néhány fétis…

Indokína. A földalatti járatokban élő talog nép és a talog nyelv feltárás-kísérlete. Írásuk lentről felfelé (az égnek) tart… – Seth könyve is hasonló lenne? – Neem, jaj, dehogy!, hol az elme-gereblye, merre, merre? Sejtelmes mély-repedésekből a talog nyelv három típusa szivárog fel, és áramlik felénk:

Halom-talog (álomnyelv). Jüör-talog („át-latinalizált”, kvázi-tudományos nyelv). Avernaa-talog (metafizikai nyelv).

Tenéhon azpaki! – így üzen a mélység a járatok rétegeiből. A jelen(t)és magába fordul: kapukon kívüli, exoterikus, maga által képzelt, önkényes lény… – Ám, sem a szanszkrit, sem a szekularizált héber, sem pedig más nyelv nem alkalmas a „lényegi talog” megfejtéséhez! Megközelítés: felsőfokú latin-héber-szanszkrit = meta-gyermekded jüör-talog…

AanvEvnaA! – így kiált az önmagát többszörösen is ölelő szakadék. Tükrözött jel(entés)ei fölfelé lüktetnek, kifelé tágulnak: a lélek tiszta szikrája, csecsemő, madár, beavatás… Annyi, mint tejet szopni, üvölteni (énekelni), szerelmi egyesülésben lenni, közösen égni… Látni! Az értelmet meglazítva: átlátszóságban LÁTNI.

Viláág / Valósáág / Transzparens! – üvöltötte megrendülve a szentháromság elnöke, majd mellkasát verte, köpött, és bőgve hahotázott…

- -

További jelenések, avagy Pergelin Tódor álma (Kanavász Angélának üzenve), Archibald jóslat-töredékeit is közvetítve: 

Hajaherdekucsin és Huloderni, a két (belső) matróz a szörnyeteg vihar 8-ik napján őrült mámorban (kánonban) röhög, böfög, és vigyorog… – Ó, ön, és ön és önbevület! A hajó a bosszúsági és részegségi fok között imbolyog…

Rám Nagy Zenon Netova egy ízléstelen bolond. Ő is mindig vigyorog. Fejét diadalmasan megemeli, remegteti, rángatja: Dedejó sétálni e förtelmes-remek ididőben, hurrá-ráá, ragyogó pocsolyák! – Ön a kutyaszarnak is örül? – kérdezi a narrátor. – Miért is ne, uram, ramramram – vigyorog (és fejét eszelősen remegteti)…

Kötözött koboldok boldog-dog kibakut kívánnak! – mondja még visszanézve Netova: egy kitömött sirálynak…

- -

Intermezzo (találós és megfejtős):

Melyik volt az az akrosztichonos költemény, melynek versfejeibe becenevét foglalta Bloom (az ezerkezű költő), s úgy küldte el Miss Marion Tweedynek 1888. február 14-én? =

Poétának ajkain
Oly sok diccsel cseng a rím.
Legyen nekik kéj a kín!
Drágább, mint a baldachin,
Itt vagy! A világ enyim.

- -

Zene…

- -

Zenemű az Opportunity Marsjáró tiszteletére! Hirdetik hatalmas hologram-plakátok a Futurista Operaház áttetsző ablakain. Az ötezredik Napkelte a Marson! Végtelenített Űrszimfónia! Hangbetétek: Saṃsāra, raa! Samsara vad szaga, ü! Hangdara, ü! Kilépni! Egységbe lépni az „időtlennel”! –  Kaam, krodh, moh, lobh és hankaar, aar…

Űrtávcső-hangmoszat, űrteleszkóp-rezgés, belső zaj-szkennerek, csillaghangok, meta-szolmizációs jelek (latens vérerek), fényhuzal-zörejek…

Amint az köztudott: a NASA két Voyager szondájának mérései segítették felfedni a Naprendszer külső bolygóit, valamint a csillagközi űr határmezsgyéjét is. A fent említett zenemű létrejöttét a Voyagerek kozmikus sugár detektorának proton számlálói is segítették, melyek (újfent) a Mars légzésével szinte megegyező frekvencián működnek…

Igen! Itt, éppen a speciális, hangokon túli kompozíciók Űr-konferenciája zajlik!

Ó, progresszum, ó, adat-szonifikáció…

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.