Ugrás a tartalomra

Mandalaházak

helikopter a
  szúnyoghálóban

                                      

            leplezetlen Nabokov lepkéinek
               üveg alatt rekedt szárnyalása.
        (Gyukics Gábor: Lepkék vitrinben)

egészen   kis   méretű   helikopter
vergődik    a    szunyoghálómban:
légcsavarja   a   sűrű  szövésű  ü-
vegszálakba   gabalyodott.   sem-
mi  kétség:  ahogy  mások  lepke-
hálóval    lepkét   fognak,   én   az
ablakom    rámázatára     feszített
szúnyoghálóval   helikoptert   fog-
tam.  mindene   van,  ami  a  heli-
koptert  helikopterré   teszi,  rotor-
ja,  légcsavartollai,  kerekes  alvá-
za.  s  a légcsavartollak  (vagy  la-
pátok)  jellegzetesen  sötétzöldek,
mert a festék  rajtuk  többréteges:
a   lapátsúly   finom-hangoltságát
szolgálják. a zöld  szín s a két be-
húzott,  egymáshoz   közelítő   fu-
tókerék még  leginkább  az  imád-
kozó sáska színére és imára  kul-
csolt  két  fogólábára  emlékeztet.
most  már csak  az a kérdés:  mit
kezdjek  én  egy helikopterrel? a-
hogy  más  lepkét,  gyűjtsek talán
helikoptert?!  országomat egy he-
likoptergyüjtő  vitrinért!  de  addig
is, míg  kerítek egyet,  megkérem
gy. g. barátom, helyezze  imádko-
zó  helikopteremet nabokov ame-
rika  nevű  lepkegyüjtő   vitrinébe.

Mandalaházak

Mikor az ezredik  mandala  is  elhagyta  rajzfü-
zetét,  s  e bonyolult, létcsíra-szerű  virágkalig-
ráfiák  saját  kertet  alapítottak,  hirtelen úgy é-
rezte magát, mint a  sötétbe kizárt gyerek: félt,
hogy  örökre  kívülreked valamin.  Valamin,  a-
min korábban, mandalarajzainak  köszönhető-
en  már  belül  volt. Belül, mint a forrás  a hegy
veséjében,  mint az őstörténések  az emlékek-
ben,  mint  a  mély-én   az   időtlen   kövekben.
Ekkor kezdte  építeni  tornyos   mandalaházát,
Bollingenben,  az  aranykert  közepén, kizárva
belőle a kívült,  az ember kreálta második  ter-
mészetet,  a  plafonból sütő  műnapot, a papa-
gáj helyén  rikácsoló  rádiót,  a  vízvezetéknek
nevezet forrásutánzatot. Carl Gustav Jungnak
hívták. Minden nagy művét ebben a mandala-
házban írta.  Ott is  halt meg,  1955-ben.  Akár
személyesen is ismerhettem volna, de nem is-
mertem.  Most, 2022-ben viszont ismerek  egy
hajléktalant, azt is  Karolnak hívják  s az is egy
mandalában  lakik.  Sokáig  ugyan  azt  hittem,
hogy  kunyhója egy kiégett  konténer  váza, de
mikor  be akartam  menni  hozzá,  és  nem volt
hol  kopognom,  már tudtam:  a világ  négy  ég-
tája  s az ég felé csak egy mandala  lehet ilyen
tökéletesen nyitott.  Karolkónak  a  mandaláról
s Jungról persze fogalma sincsen,  mint ahogy
arrólsincs   sejtelme,   hogy  ő  tulajdonképpen
maga   a   két   lábon  járó  kollektív  tudattalan.
De a szeme,  ez a teremtés  előtti  homály-  és
fénykeverék  így is  a mandala  prototípusa:  a
mandalakonténer négyzetében  a  teremtő  kör.

 

 

 

 

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.