Ugrás a tartalomra

Átjárások / Képzőművészeti módosulások…

Szubjektív feljegyzések egy művészeti ösztöndíjas találkozóról, no II.

Fémek áriája, vas-szerkezetek dallama… Önfeledt, merész remeklések, többnyire ön-ironikus alkotások: szobrok, műtárgyak, installációk… A Vasének című igencsak magas színvonalú tárlatot (és katalógust) a Godot Galéria összenyíló nagytermeiben hallgattam meg részletesen…

 

Rabóczky Rita álmában: egomenális, feno-mentális lények járják be a tereket, egy fekete teremben, tükrökből kimozdulva: ön-gólemek, Swarovski-szalagokat okádó, karóba húzott skalp-fejek rezegnek…

 

Ready-made sötétneműk, vasbugyik, vasfűzők körös-körül, kábelszobrok, hálózat-variációk, performance! Improvizációs (v)előadás zajlik, ön be- és kifordulások, sejtek kicserélődése… Oldás!  

- - -

A torzó-műfajból érkező metszetek tovább kísér(t)ik az alkotót. Amorfok akváriumban, antik folyam-istenek modell-formában… Munkafázisok megsemmisítése… Polgár Botond álmában: márvány-akt végeredmények, preparátumok, gyertya-kísérletek, viasz-manipulációk és víz alatti víziók mosódnak össze…

 

Kányádi Sándor költészete is hatást gyakorol a művészre, lókoponya, óriási tetem-objekt: egy gyermek által megtalált lócsontvázból… Méhviasz és koponyát benövő búza találkozása, mindez, egy mágikus kockában. Kubus! Villa Borghese, Mithras-kultusz forrás…

 

Maradványok, ismét viasz(veszejtés), nyersöntvények cizellálva, ciklikusság… Ortodox kegyeleti emlékek, viasz-szigetek úsznak a vízen… Visszatérés, fájdalom, toszkán jelenések, Arezzo, Francesca* freskói. – Tarkovszkij (Nosztalgia) áthallások…

 

Matematika és művészetelmélet! Perspektíva és a rövidülések mesteri ábrázolása! Találkozás a korai reneszánsz, az itáliai quattrocento festészetének mesterével, humanizmus és geometrikus formák…

 

*Piero della Francesca: a Megszentelt kereszt legendáját elmesélő freskó faliképei az arezzoi Szent Ferenc templomban! Legenda aurea (Arany legenda)! A freskó főbb epizódjai: Sába királynőjének látogatása Salamonnál, Hérakleiosz bizánci császár csatája Koszroész perzsa királlyal, Constantinus álma, Constantinus győzelme Maxentius fölött, Helena császárné megtalálja a keresztet, A Szent Kereszt felmagasztalása.

- - -

Kortárs mozgásművészet / szobrászat. Képzőművészeti egymásra hatások: elvont és konkrét motívumok, mozdulat-fázisok kapnak itt intimitás-form(ul)ákat… Antal Malvina álmában (egy videómunkában): az erdő, a kövek, a Távol-keleti filozófiák: tánc-etűdökké alakulnak…

 

Talált kőtárgy hasadása, keleti kultúra említése, némi folk (klór) befolyása, ösvény-kijelölés, efemer művek, fotó-szobrok, land art: szerves kapcsolódások a folyamatos komponálásban…

- - -

Koncepciózus kapuk és improvizációs kapuk egybe-nyitása, közelítések: nyers öntvények és belső terek összehangolása felé… Boros Miklós János álmában: vízrezgések, fényrezignációk, fantomszerű fényreflexek vetítődnek egy 2, 20 x 6 méteres vakrámára, s azon át-átvibrálva (a Zala egyik partján), hálózati áram(lás)ok által: a vízből oda-vissza irizáló pikkely-cseppek kristályosan és opálosan is tükröződnek…

 

Együttlét, az alkotásokkal való (bensőséges) jelenlét, helyspecifikus gondolkodásmód, Maya-installációk, fátyol, illúzió, káprázat-feloldások (újabb káprázat-részletekkel kísérletezve), miközben az érzékcsalódások újabb terveket instruálnak… Hamis képzet ez a világ? A védánta válasza: májá, vagyis nem az. Nem azonos a nemlétezővel sem. Nem valóságos, de nem is valótlan…

 

A távoli közelségben étel- és éterfestéket kóstol néhány hóbortos kobold… A túlsó partról acéltálak fény(vissz)hang rezgései szűrődnek át…

- - -

A leíró ébredésében – a farkasok órájában –: a szoba sötét sarkában egy ismeretlen (meghasonlott állat-szerű) lény lángol…

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.