Ugrás a tartalomra

Sárközi Mátyás: Sárkány Pista

Mókusok az Angol Kertben, ügynökök a Szabad Európánál címmel érdekes könyv jelent meg Budapesten a hajdani szabadeurópás Kasza László tollából. Mindig sejthető volt, hogy az ávó beépítette embereit a müncheni Angolkert közpark szélén működő, amerikai propaganda-intézménybe, de csak most, a szerző szorgos kutatómunkája nyomán tudhatjuk meg, kik voltak ezek az ügynökök és hogyan működtek.
 A könyv általában levonható tanulsága az, hogy az ávó rettentő sok pénzért irdatlan mennyiségű fölösleges adatot is felhalmozott, s ügynökei műveletlensége folytán félreértett értesülések tömegét elemezte, vizsgálgatta, de ha akart, nagyon tudott ártani. Ami pedig a Szabad Európa Rádiót illeti, különösnek mondható a feltételezése, hogy az nem annyira propagandaszerv, mint inkább kémközpont.
1963 és 1966 között voltam szerkesztő-műsorvezető Münchenben, s akkoriban nem vizsgálgattam a több mint száz magyar kolléga vegyes képességű, jellegű és politikai színezetű társaságát abból a szempontból, hogy közülük vajon melyik a budapesti titkosszolgálat besúgója. Ezért tartalmaz számomra is meglepetéseket Kasza László könyve. Különböző besúgó-típusok karaktere bontakozik ki a tanulmány lapjain, s ott van a sorban az író-intellektuel Sárkány István, akivel hosszú ideig dolgoztam együtt a hírszerkesztőségben. Ha mindketten korai szolgálatra voltunk beosztva, koromfekete, jeges, téli hajnalokon szívességből ő vitt be kis kocsiján a Rádióhoz.
Színes egyéniség volt. Hajdan, a háború utáni viszonylag szabad koalíciós időkben, a rövid életű, de legendás Újhold munkatársa Komáromi István néven, s az egyetemen Pais Dezső nyelvészprofesszor növendéke. Ösztöndíjjal került a Sorbonne-ra, Párizsból toborozta hírszerkesztőnek a Szabad Európa. Tudtuk róla, hogy baloldali és nem szereti az amerikaiakat, a vietnámi háború idején egyenesen gyűlölte őket. De hát Istenem, az amerikaiak jó munkaadói voltak. Miután elvette feleségül a klasszikus német zeneszerző, Engelbert Humperdinck csinos unokáját, s idővel két gyermek apja lett, a Rádió szolgálati lakásként egy villa teljes emeletét bérelte számukra, és a szerkesztői fizetése nem volt kevés.
Sárkány Pista nem csak író volt, hanem tehetséges énekes is. Tenorját Milanóban képeztette nyári szabadsága idején, s egy szép napon, a Szabad Európa tudta nélkül, felvételizett az amszterdami Operaháznál. A próbaéneklés sikeres volt. Pista ekkor bement a Rádió személyzeti osztályára, benyújtotta a felmondását, s ezt ezekkel a szavakkal adta át: "Közölhetem veletek, hogy soha ilyen ronda, tehetségtelen társaságban nem dolgoztam. Örülök, hogy végre itthagyhatlak benneteket."
Hat hónappal később elvesztette a hangját. Valamiféle korrigálhatatlan hangszálproblémája támadt s ez véget vetett operaénekesi pályafutásának. Ekkor újból feltűnt Münchenben, és alázatosan kérte újra-felvételét a hírszerkesztőségbe. Visszavették.
Újból egymás mellett válogattuk és fordítottuk a híreket. De nem sokáig. Sárkány István megbocsáthatatlan stiklit hajtott végre. Egy vietnámi hadihírt egyetlen kis jelző erejéig megmásított. Mindent nyolc példányban kellett legépeltetnünk ellenőrzés végett, és ezekből a legfelső kópiát vitte magával a stúdióba a zengő hangú hírbeolvasó. Az ominózus jelző csak ezen az oldalon szerepelt, ceruzával betoldva.
"Húsz halottat veszített az éjszaka folyamán az amerikai csapatokkal szembeszálló vietkong." Ez állt hét oldalon. A nyolcadikon azonban ez: "Húsz hősi halottat veszített..."
A belső lehallgató szolgálat azonnal jelentést tett, a kéziratokat ellenőrizték, Sárkány Istvánt fegyelmi úton, de családi állapotára való tekintettel több havi felmondási idővel, elbocsátották. Ezt nem kellett ledolgoznia. Azonnal elrohant Strassburgba, és befejezte a doktorátusát. Ezzel felszerelve kapott azután professzori kinevezést, mint a francia irodalom tanára a kanadai New Brunswick Egyetemen.
Az bizonyára Kasza Lászlót is meglepte az immár kutatható állambiztonsági okmányok olvastán, hogy Sárkány Istvánnak szabályos fedőneve, meg tartótisztje volt, és rendszeresen jelentett a Szabad Európa Rádió belső ügyeiről az ávónak. Persze, a maga módján. Főként azt részletezte jelentéseiben, hogy hány hülye dolgozik a magyar osztályon, és milyen szörnyűek az amerikaiak.
Mi volt ez a tevékenység ahhoz képest, hogy az egyik kolléga tervrajzot küldött Budapestre a Rádió adóközpontjának felrobbantásához. A merényletet Carlos a Sakál emberei hajtották végre, csak éppen az épület megjelölt szárnyát összetévesztették a másikkal.
Pedig ha második Caruso nem is, vitára ingerlő jó tollú esszéista még lehetett volna Sárkány Pistából.

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.