Ugrás a tartalomra

 

Az én fénytudományom parázsló gyűrűje – Peter Gehrisch versei Mandics György fordításában

 
 
Az én fénytudományom parázsló gyűrűje*
Peter Gehrisch versei Mandics György fordításában
 
 
 
Jelzőzászlók, jelzőfények
(Flaggen/Signale)
 
I.
Váratlan nyomul, telepszik rám az irritáló
ÉN
Tisztázza az irányt
A Lét sötét oldaláról
Felizgat, lebénít
A túlérzékenységgel
Semmire se használható
Párbeszéd-képtelenséggel
S rám erőszakol egy kölcsönzött útitervet,
Vakrepülést az ismeretlenbe
 
Mint felnőtt néz a papírrepülőre,
Talán kém volt a jövőből,
Most csak porszem új díszletben,
Mely felmutatja a kék meséket,
Az egyetlen értelmes fényt
Az ájulástámadásban
Csinytevőkópéarcvillódzásban
 
Ezek az én címereim
Szempilláim keményvalutája
 
Én
Maradok egyetlen főszereplőjük
Bár  az emlékarcok forognak,
Maradok csökönyösen az igazság apostola
Védtelenek védelmezője  egy szétmorzsolt társadalom
Trehányságaitól
Elvarázsolva, a szavaktól  elvarázsolva
A belső föld rétegeitől vezetve
A kinai sárkányok enegianyomait követve
 
 
II.
Egy vaskos beszéd egy óriási szájban
Egy világágító-torony
Az én koponyámban,
Sodrodó  bárkák
A vulkanikus létben.
 
Tovább és tovább
Távolodni
 
A lánctól,
Az én falszifikálható iskolámtól, mely hasznos
Segítség a túléléshez és az irritációhoz
 
Ez az a felfoghatatlan tűz
Amellyel gyermekkorom  ellensúlyozza
A cápa nyitott torkának
Látványát
A barlangban,
Az igazság rettentő sérelmét
 
Az ő égéslenyomatuk: billog-jel tudatom legbelső zugában,
Ő az én fénytudományom
Parázsló gyűrűje,
Előőrs minden ellen mi eszeveszett ,
Amely hamuból és félelemből
Alkot ál-rémet
Minden közeli hírből
A méretes hazugságok felett
 
 
 
Forrás-száj
(Brunnen-Mund)
 
Alig szület-
szétzúzódik
 
Mint egy vonagló-kialvó írás
A lét gyűrött képéről törölt.
 
A semmi
Csak tartós előszobája
A villámnak.
 
Te csak keresed meddőn az álló járkálás
Tanúit az idő ingajáratában.
 
A feliratokért
Aggódó tudósoknak
Neveket nevezel
 
Hiszel a
A tapinthatóságok
Kilépési engedélyében.
 
És állsz, mint egy tanuló
A születésre várva.
 
Elkábulva
Csengőktől és zörejektől, az ájulás
Sámán-útjaitól
S csak egy nyelvöltögető forrásod van,
Akár egy szögletesen-kanyargós fényírás
Mint egy megválaszolhatatlan válasz
Szókratész
Kérdésére.
 
 
 
Fényszignó
(Lichtsignaturen)
 
 
Te adsz csak számukra jelentést
 
Hallod az evezőt
Egy szarvkűrtöt
 
Hangok, zajok
És egy város válaszol
 
Minden fecsegő és freccsegő
Nonszensz és Akadémia
Intermezzo, piciny
Háború békében
Szájak és szárnyak
Szívek és szurony
Muníció
Rádiórengő
Rikoltozás
 
Egy villanás
 
Amint egy utazásban egy pillanat megvilágít egy
Kísérteties
Bombázást –
 
*
Hosszú-hosszú süket ájulás!
Hosszú-hosszú
Hogy a hullám ütése
Évezredekig remeg
 
Végtelen
Visszhang
 
Te botladozol az álom-areálban, hallod
Honnan ez a zaj?
Gurgulázás
Vas-jaj.
 
Semmi sietség a bénítóban
Meg-nem-tapinthatóban.
 
Időben megmásult képek
Ő adja, küldi tovább
a gyökerekben
a fák antennáin
együtt rezegve szinkron  lelkeddel
 
ami a levélzet által
közölhetetlen.
 
 
 
Így lettem Számkivetve
(Also war ich verbannt)
 
Helyezd a lábad a leszabott
Földre:
    Ahol a Fúriák gesztikulálnak
 
A gyermekkor minden sarkában
A rémület küldöncei
 
Ők tudják a sziléziai öreg igéket
Komm ock a biβla voran
 
A keresés utánuk most is
Érvényben van
 
De a Valóság magába zár
Mint egy elsuttogott
Hipnotikus
Filmtekercs
 
Az idő
Mögöttem lezuhan
Mint egy
Tálnyi betűleves
 
Helyezd az új
Összefüggésekbe
Összekuszált betűk:
 
 
De fülemig érve adaptálódnak
Chodź już do domu
És én megértem üzenetük.
 
 
A két kiemelt sor jelentése:
Jöjj csak egy kicsit előbbre (sziléziai, népnyelvi német), illetve Jöjj haza rögtön (mai lengyel).
 

 

 

 


Peter Gehrisch Drezdában született 1942-ben. Édesanyja Sziléziából menekült Németországba. Most Drezdában és az immár Lengyelországhoz tartozó Sziléziában, Lwówek Śląskiben él. Költészetében a zaklatott gyermekkor rémképei, a nagy bombatámadás, a lengyel–német konfliktus emlékei térnek vissza egy filozófiától átitatott, mindig a fény vonzásában fogant költészetben. A nagyhírű OSTRAGEHEGE irodalmi lap egyik kiadója, német költő és műfordító.

A fordított verseket legújabb verseskötetéből válogattuk.

* Der glimmende Ring meiner Lichtwissenschaft. V, Leipziger Literaturverlag, 2014

 

 
 
 
Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.