Ugrás a tartalomra

A könyvek életre kelnek

A főként képi-elektronikus tartalmat közvetítő mobileszközök uralta világban „igen nagy öröm értesülni arról, hogy akadt Magyarországon egy kis csapat, amely sajnálkozás helyett nekifogott a hagyományos, könyv alapú irodalmat zenével, hangzó nyelvvel dúsított interaktív szöveges-képi médiatartalommá formálni”. – A gyermekközpontú, interaktív könyveket, hangoskönyveket népszerűsítő BOOKR Kids kiadót és olvasás-, továbbá képességfejlesztő kiadványát Bárdos József mutatja be.

A magyar közoktatást a 70-es évek óta reformhullámok rázzák meg, emellett folyamatosan ismétlődik a médiaváltás okozta siránkozás (kezdetben a tévé volt a halálos ellenség, majd jött a számítógép, az internet, aztán a mobil, most az okostelefon).

S hiába volt néhány okos szó, például Szécsi Gáboré,[1] hogy a médiaváltás a világ jelene és jövője, hogy az új médiumok a közoktatásnak nem ellenfelei, hanem új lehetőségeinek tárházai. Újra és újra kutatások sora konstatálta sajnálattal a tényt, hogy a gyerekek egyre több időt töltenek a képi-elektronikus eszközök bűvöletében, és könyvet (irodalmat) egyre kevesebbet olvasnak.

Ebben a közegben igen nagy öröm értesülni arról, hogy akadt Magyarországon egy kis csapat, amely sajnálkozás helyett nekifogott a hagyományos, könyv alapú irodalmat zenével, hangzó nyelvvel dúsított interaktív szöveges-képi médiatartalommá formálni. Lenyűgöző, hogy a BOOKR Kids négy nyelven már közel 600 könyvet tett ily módon elérhetővé.

Célcsoportjuk elsősorban a gyermek- és ifjúkorú médiafogyasztók tábora, bár munkájuk tágabb körökben is hasznosulhat.

Ezért aztán logikus és nagyon szerencsés gondolat, hogy együttműködésre léptek a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjával (MŰOK). (A háttérben egy csendes, de fontos ELTE–MOME–SZTE együttműködés van. Így ugyanis a karok szakembereinek elméleti tudása, gyakorlati tapasztalata is hasznosulhat a további fejlesztő munkában, másfelől a leendő pedagógusok már tanulmányaik során megbarátkozhatnak a holnap lehetőségeivel, szerezhetnek módszertani tudást és tapasztalatokat az új média lehetőségeiről.

Ennek az együttműködésnek a keretében az SZTE JGYPK még az idén Az interaktív könyv. Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel címmel pedagógus-továbbképzési tanfolyamot indít, melynek résztvevői ismereteketszerezhetnek az interaktív könyv műfajáról és a BOOKR Kids Mesetár műveiről. (Az akkreditált tanfolyamokra folyamatosan lehet jelentkezni.)

Ez a könyv elsősorban ehhez a tanfolyamhoz készült segédlet, bár remélhetően olvasóinak tábora lényegesen nagyobb lesz ennél.

Első, nagy egysége főleg az interaktív könyv kapcsán felmerülő tudományos ismeretek bemutatását szolgálja. Erre már csak azért is nagy szükség van, mert a széles tudományos alapokra építkező tanulmány mögött alig találni magyar szakirodalmat, miután mind az interaktív könyv, mind annak tudományos értelmezése még csak születőben van nálunk. Jellemző például, hogy Kovács Ilma nagy, összefoglaló munkájában[2] elő sem fordul az interaktív könyv fogalma.

Kötetünk viszont beavat az interaktív könyvvel kapcsolatos alapvető fogalmakba, majd ennek az új médiának a prezentációs lehetőségeit mutatja be.

Ezután ezeknek az új hordozóra készült könyveknek a különböző típusait ismerhetjük meg. Ennek során kiderül az is, hogy a BOOKR Kids interaktív könyveinek lehetőségeit bizonyos keretek között tartja az, hogy adott szövegű és képi világú nyomtatott mesekönyvekből indulnak ki, ezt teszik izgalmassá az új média nyújtotta módokon.

Az interaktív könyv használatával is megismertet ez a bevezető. Itt a technikai kérdéseknél is fontosabb az a szemléletformáló álláspont, hogy ez az új médium sem csodaszer, a gyermeknek mindennél inkább emberi (szülői, tanári) kapcsolatokra van szüksége, és ha magára marad az interaktív könyvvel, éppúgy szenvedni fog a magánytól, mint az, akit a tévé előtt felejtenek.

A bevezető tanulmány optimista módon mindjárt az interaktív könyvek érdemi kiválasztásához és objektív értékeléséhez is segítséget kíván nyújtani.

Befejezésül egy nagy sikerű, már évek óta elérhető, a MOME TechLab által kifejlesztett és kipróbált, a MŰOK által mért alkalmazások közt is szereplő kísérleti interaktív könyv létrejöttének és használatának tapasztalatait osztja meg olvasóival.

A könyv és a továbbképzés így mintegy megelőzik a jövőt, hiszen az új módszerek és eszközök már talán a következő tanévben beépülhetnek a közoktatás hétköznapjaiba. Sikerre pedig éppen csak az ilyen lassú, a pedagógusok által vezényelt változás vezethet. A központilag kötelezővé tett oktatási reformok és forradalmak kudarca részben abból is fakadt, hogy csak a pedagógusokat és a diákokat nem vették számításba.

Ezért tartom roppant fontosnak, hogy a BOOKR Kids bemutatott mesekönyve is teret ad a pedagógusi-tanulói kreativitásnak, hiszen a képek, a szöveg, a zene, a színészi olvasás, a feladatok alapján sokféle további értelmes munka, játék képzelhető el. Amit az egyéni haladási tempóval, a differenciálás lehetőségével egyformán fontosnak érzek.

Öröm megtudni azt is, hogy a kiadói vállalkozások közül már több is (elsőként a Móra) a közös célok és érdekek alapján odaállt a BOOKR Kids vállalkozása mellé, amely a magyarországi lehetőségeket felismerve lépésről lépésre igyekszik a tantervi elképzelések megvalósításának elősegítésére. Ez a megfelelési törekvés némi veszélyt is rejt magában. Gondoljunk a magyar tantervek folyamatos átváltozásaira, a tankönyvek alacsony színvonalára, a tanterv/tankönyv kiválasztotta, gyermekirodalminak vélt szövegek egyenetlenségére. Másfelől jó volna óvakodni attól is, hogy az interaktivitás élménye teljesen a művészi élmény helyére kerüljön. Egy vers elsősorban mégiscsak művészi alkotás, és nem nevelési-oktatási segédeszköz.

Bízhatunk azonban abban, hogy az SZTE JGYPK MŰOK-kal való együttműködés e téren is jó hatással lesz a folytatásra. Beleértem ebbe a szerzők, a művek, az illusztrátorok kiválasztásában a nagyobb szakértelmet, a távlatosságot, a bátorságot is.

A BOOKR Kids interaktív könyveinek sokoldalúságáról beszélnek az SZTE JPGYK MŰOK kollektívája által elvégzett mintakutatások. Igaz, ezek a minták csekély száma és sokfélesége miatt nem hoztak általánosítható eredményeket, leszámítva azt az egyet, hogy az interaktív könyv kiváló motivációs és fejlesztő lehetőség a legkülönbözőbb életkori és/vagy egyéb okból különleges célcsoportok számára. E kis mintavételek célja nyilvánvalóan nem is volt több ennél.

Az interaktív mesekönyv viszonylag egyszerű felhasználási lehetőségéről tanúskodik a mellékelt óravázlat. Ez már önmagában megér egy misét. Olyan alapos felkészülésre ad példát, amilyet a felsőoktatásból kilépő fiatal pedagógusoktól (és nem csak tőlük) el kellene várnunk. Az óra folyamatában a tanár valóban csak a munka szervezőjévé válik. A központban a gyerekek aktív és passzív közreműködése áll. Nem véletlen, hogy az óravázlat készítője/készítői a legkiválóbb szakemberek közül való/k.

Örömteli, hogy a könyvvel való munkálkodás offline módon is folytatható, tekintettel az általános iskolai internetszolgáltatás jelenlegi megbízhatatlanságára, és az internet nélküli háztartások magas számára.

Végül szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az interaktív mesekönyv a magyar közoktatás legsebezhetőbb pontján ad lehetőséget a beavatkozásra: az olvasás technikai oldalának fejlesztése és a szövegértés javítása terén. Emellett fontos lépést hozhat a gyermekközpontú iskola megszületése irányában. Segítséget nyújtva a szülőknek és a pedagógusoknak abban, hogy nem fegyelmező, kényszerítő erőként, hanem együttműködő partnerként álljanak a gyerekek mellett.

Bárdos József

Boldog Anna–Daróczi Gizella–Horváth Dorka–Horváth Dorottya–Ruttkay Zsófia–Varga Emőke: A könyvek életre kelnekBevezetés az interaktív könyv elméletébe és gyakorlatába a BOOKR Kids alkalmazásaival. BOOKR Kids, 2018.


[1] Prof. dr. habil Szécsi Gábor CSc, tanszékvezető egyetemi tanár

[2] Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásról. Bp., Holnap, 2007.

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.