Ugrás a tartalomra

Átjárások / Éber látomások…

Fukuyama (Yoshihiro Francis); Kazohinia; A kiégés társadalma; Byung-Chul Han, az Emelkedő zuhanás szerzetese – efféle összemosódásra ébredezett a leíró, majd a következőket látta:

Fakan Szidónia fej nélkül állt egy nagy toronynál. Lefejezték, mert (állítólag) túl sok papírt használt az elmúlt évben! Éppen egy légyölő galóca-pöttyös babakocsiban tolta a levágott fejét, miközben Punktum Pilátus TikTok videón nézte gruppenben erőszakolt nejét… Bézus vagy Jarabás, Bézus vagy Jarabás? – Neeem! Szidónia felgyújtotta a pöttyös babakocsit…

Valahol neu-rópában a három zenekarra írt Gruppen szólamai folynak ki az egyik idő-vákuum koncertterem-falaiból, igen: Karlheinz Stockhausen talán legismertebb kompozíciói-töredékei… A jelen tér-képzeteinek egyikéből pedig a 800 éves Aranybulla ünneplésének zaj-foszlányait hallhatjuk…

- - -

Ánusz-ánusz: ős-varánusz! Ánusz-ánusz: ős-varánusz…

Égető, folyékony arany: (v)érzés! Pokoli kínok, gyökér-csakra fölszakadás, mélyből kiforduló daganat, lüktető parázs… Daganat, leukémia, limfóma, illetve szexuális úton terjedő betegség egyaránt állhat az anális fisszúra hátterében. A végbél záróizom fokozott tónusa (feszülése) a vérzéses állapot fenntartásában játszik szerepet. A záróizom feszülésének köszönhetően minden székelés a seb újbóli felszakadását okozza…

- - -

Vágás, múltba-látás, hazai hullámok:

Gyünnek a perzekútorok:
– Jaj, pogányok, mi csináltok?
Jaj, pogányok, mi csináltok:
Mitül vérös a gatyátok?

Pusztaföldvári gyűjtés (Békés).

Csakugyan két perzekutor jött Tövis Borcsával, két nyalka pandúr. Pirossal volt kihányva a ruhájuk, és akkora fejér pléhgombok voltak felvarrva sűrűen a dolmányukra, hogy a szeme is szikrázott a falusi gyerekeknek… – Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát ugratja.

Jász-féény, kora reggel. Két pici pink targonca jött szorosan egymás mögött, de nem voltak összefüggésben, éppen meghasonlottak, az egyik naranccsá változott s ketté-robbant, a másik balra kanyarodott… A templom mögül figyeltük az eseményeket, a nagy platán alól, ráadásul új barátaimmal: Fehérló lányával, csoda-kossal, szürke marhácskával és Mangal Ilonával, ó, Ica-Ica, ü! Ica-Ica, ü! A varacskos busz órákat késve sem érkezett, talán becsuklott a fény-szarui híg mocsárba… Nekünk már (többször is) harangoztak, gyere-gyere: Mangal Maca, gyere-gyere, ü! Menjünk-menjünk idestova / vagy sehova, ü!

- - -

Jelenések egy erdőben:

az esti fák közül szelíd zombik áramlanak elő… Performance, sajátos (tompa, ködös-vörös) fénytechnikával, fojtott belső hangokkal elegyen, az erdő növényzetével, éjjeli atmoszférájával összenőve, vonaglóan s minimális, ön-reflexív szorongásokkal rezegve… Ők talán a Cryptic Bodies spontán mozgás-színház tagjai, talán mohákból, kérgekből, avarból, odvakból ébredő, bőrcafatokból, indákból, ínakból, ideg-rétegekből újjászülető lények…

A tánc-mozgás-tér egyféle mitikus helyszínné alakul át: s a jelenés szereplői önkívületi-bevületi állapotban egymással és a külvilággal is kapcsolatba lépnek. Sokszor fizikai párbeszéd, birkózás-szerű formulák alakulnak ki, néhányan pedig magányosan mozognak a tér egy-egy zugában, vagy ős-fák óvásában

Az eseményt spirituális segítők, úgynevezett pawangok asszisztálják végig, akik végrehajtják a transzban lévő táncosok kéréseit, és akik egy bizonyos ponton szétválasztják a szellemet a birtokba vett testtől, így visszahíva a test eredeti tulajdonosát.

Ilyenkor két pawang közrefog egy táncost, aki sokszor magát nem hagyva próbál kiszabadulni a fogásból, majd egy harmadik egy meghatározott mozdulattal, a testet végig simítva felfele a fej felé kihajtja a szellemet a testből. Ekkor a test elernyed, mintha meghalna, majd ismét élet kerül belé. Értelmezhetők-e az indonéziai jathilan kontextusában ezek a titkos testek, amelyek hol szellemi megszállottságot mutatnak, hol pedig maguk is pawanggá válnak, és felszabadítják társukat a birtokló lélek uralma alól? – Diktálja és kérdezi egy beavatott műkritikus, majd önmaga is pawang-táncossá változik…

A metafizika tételeinek enumerációja: okok és okozatok váltakoznak, szabályszerűségek egymásutánja tűnik fel, verseng a valós és a valótlan, a karakterek természete egyszer éles képet mutat, egy pillanat múlva pedig már a ködbe vész. Az arisztotelészi a priori és az a posteriori harca ez: nem tudjuk, mi miután jön, és mi miből származik. Mélyen átható érzet kering a rétegek alatti értelem létezéséről…

Írja igencsak összetett (A jelen manifesztuma, avagy revelációk egy kor illúziójáról című) esszéjében Petrányi Luca az Artportal oldalán. A kitűnő esszé Kelemen Patrik koncepcióján és koreográfiáján alapuló ‘Cryptic Bodies / Titkos testek’ című táncelőadás és performance ihlette írás, amely a filozófiai meditáció és a személyes hangvételű esszé műfajait elegyíti…

Itt letűnt korok fölkavarásának, felmutatásának lehetősége, sejtelmes (akár kvázi) kultúrák elemeinek felszabadító vegyítése, fél-álmok, tudattalan vibrációk montázs-világa zajlik…

Görcsök, szorítások és simulások, kisiklott és begubózó testek, a mozgás(színház)tér természetbe burkolva, szorongások, feloldások, elengedések váltakozása… Szaggatott, zavarba ejtő (néhol talán hatás-halász) koreográfia. Rítus és meta-poézis!

- - -

Amott: idő-piócákkal gyógyított, túlégett napozók, jajgató aktok…

Emitt: 2 és fél méteres Yuccát hoz a hátán egy ZZ-Top-hasonmás (modell) fiú s egy álcaháló-sátán toporog előtte a járdán, miközben termetes vak urat tanít be egy Black Sabbath-pólós fiatal leány: 33-szor ismételték meg azt a 8 méteres szakaszt (a kiemelt kocsma és a kiválasztott metró-lejárat között), míg a hőgutális ájulás szenvedett-fetrengett bennem: a kialvatlanság nyekergő démon(j)aival hancúrozva…

Jelenés egy kiszakadt térben:

Kerub! DrakulAngyal! Véráldozat-kivonat. Az öncsuklóját hegyes karmával felvágó szárnyas Lény: a kiválasztott szerzetest (Atyát) megsemmisíti, nyakán át rongy-majd stigmájából, hevesen serkenő vérfolyamából itatja, feltámasztja, hogy majd őt kövesse, szolgálja… Surrection!

- - -

Kiszáradt dezertőr desszertezik a sivatagi homokozóban. Tábla mutatja: Pihenő! Meditatív sarok. Homokot szórni, szürcsölni, desszertezni, vállakat, lábakat, hasakat, hátakat mutogatni, nemiszervekre gondolni, fagyizni, ratyizni, énekelni, kételkedni, görkorcsolyázni, célba lőni, lég-gitározni, vicsorogni, várakozni, kiszáradni, rejtőzködni: TILOS!

A legközelebbi pihenő (homokozó, kiszáradt oázis): 3 nap tevével, 7 nap gyalog…

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.