Ugrás a tartalomra

Csáth-mesék karácsonyra

Mesék, amelyek „még rosszabbul” végződnek… – újdonságok a Csáth-kutatásban címmel rendezték meg a veszprémi Sziveri János Intézet Manuscriptum sorozatának év végi alkalmát.

Az est apropóját egy friss megjelenésű Csáth-kiadvány adta, melyet Szajbély Mihály irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa, és Arany Zsuzsanna irodalomtörténész, a Pannon Egyetem docense és a Sziveri Intézet vezetője mutattak be.

Az esten könnyed hangulatban szó esett a Sziveri Intézetben folyó kutatások eredményeiről, egy könyvkiadás állomásairól, személyes anekdotákként a kéziratrendezések folyamatáról, és két novellatöredéket is meghallgathattunk, amit eddig még nem olvashatott-hallhatott a közönség.

Szajbély Mihály irodalomtörténész már egy korábbi Sziveri-esten is tartott vendégelőadást az életrajz műfajáról. Ezúttal az új kiadásban napvilágot látott Csáth-novelláskötetet mutatta be, beavatva a jelenlévőket abba a munkafolyamatba, amely a kézirathalmaztól a megjelent változatig tart. Csáth Géza összegyűjtött novelláinak harmadik javított, bővített kiadása jelent meg idén a Magvető Kiadónak köszönhetően Mesék, amelyek rosszul végződnek címmel. A szöveggondozás és a hozzáadott jegyzetek Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály munkája, a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont Muzeális Különgyűjteményében őrzött, s a kötetbe került novellatöredékeket Arany Zsuzsanna gondozta.

Az első kiadás 1994-ben jelent meg, kalandos úton. Szajbély Mihály a nyomtatásban már megjelent műveket korabeli folyóiratokból gyűjtötte össze, illetve kéziratokból is dolgozott, melyeket Illés Endre és Dévavári Zoltán adott közre. A gondos kutatómunka után a novellaéletmű duplájára növekedett a korábbiakhoz képest, és a Magvető Kiadó vállalkozott a kiadásra. Szajbély Mihály 1988-ban adta át a kiadónak, ’94-ben adták ki először, és 2006-ban másodszor. A harmadik, úgynevezett „népszerű kiadás” már bővült 21 hosszabb-rövidebb novellatöredékkel, amelyek eddig még nem jelentek meg. Pontos jegyzetapparátus is segíti az olvasót, ahol a szerkesztők megadják a novellák első és későbbi megjelenési helyeit, illetve más szövegváltozatait is.

A kötet első szakaszában a Csáth Géza életében megjelent novellák olvashatók, megtartva az eredeti kötetkompozíciókat; a következő nagy fejezet a még Csáth életében, lapokban, folyóiratokban megjelent novellákat tartalmazza, szigorúan időrendben; utóbbi egészült ki azzal a 21 novellát és töredéket tartalmazó fejezettel, amely magán- és közgyűjtemények kézirataiból előkerült szövegeket közöl.

Két nagy forrása van a közgyűjteményekbe került kéziratoknak: Csáth Géza lánya, Brenner-Csáth Olga az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába adta be édesapja munkáit; illetve a másik fő forrás Dévavári Zoltán szabadkai magángyűjteménye. A gyűjtő 30 éven át őrzött kéziratgyűjteményét annak özvegye ajánlotta fel később a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. Utóbbi forrás nem volt egyszerűen kutatható, hiszen Dévavári Zoltán a Csáth- és Kosztolányi-kéziratok mellett az egész vajdasági magyar irodalmat gyűjtötte, s abban a – nem túlzás, de – lakásnyi anyagmennyiségben akaratlanul is el tudtak keveredni a dokumentumok.

Szajbély Mihály az esten két – a közönség számára új – novellatöredéket olvasott fel, mögötte kivetítőn láthattuk a kézirattöredékek képeit. A Bosszú című novella a Kosztolányi Dezső–Lányi Hedvig-szerelem genezisét és kimenetét dolgozza fel. Filológiai érdekesség, hogy a művet Csáth Géza öccse, Brenner Dezső fejezte be, ami a stíluson és a kézíráson is érződik, látható. A dokumentum a Pannon Egyetem tulajdonát képezi.

A Három csomó női levél című novellatöredék címét Szajbély Mihályék adták, mivel a novellának nem csupán a vége, de az első lapja is hiányzik. Kár, mivel nagyon is érdekfeszítő és jó stílusú írást hallhattunk, és kíváncsian vártuk volna a történet végkimenetelét. Bízunk benne, a hiányzó oldalak lappanganak még valahol, s egyszer előkerülnek.

Ezután Arany Zsuzsanna beszélt az idén elkészült katalógusról, mely a Csáth Géza hagyatéka. A Sziveri János Intézet – Közép- és Kelet-Európai Irodalmi és Társadalomtudományi Kutatóközpont szakmai felügyelete alatt lévő, és a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont Muzeális Különgyűjteményében őrzött kéziratok katalógusa 1. címet viseli. Ebből kiderül, hogy sorozatról van szó. A tipográfiai munkák még folyamatban vannak, a kötet jövőre lesz végleges formában olvasható online, illetve nyomtatásban is. Szerkesztette és a bevezetőt írta Arany Zsuzsanna, lektorálta Szajbély Mihály.

S hogy még miket rejt a Pannon Egyetemen gondozott kéziratgyűjtemény? Például Rilke eredeti levelét Kosztolányinak címezve; Csáth Géza változatos hangnemű írásait, műfajonként csoportosítva: fellelhető szépirodalom, drámafordítások németül gépiratban, orvosi-pszichiátriai tárgyú szövegek töredékcikkei, publikálatlan zenekritikák…


Csáth Géza: Mesék, amelyek rosszul végződnek. Összegyűjtött novellák. Szöveggond., jegyz.: Molnár Eszter Edina – Szajbély Mihály. A Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont Muzeális Különgyűjteményében őrzött novellatöredékeket gondozta: Arany Zsuzsanna. Budapest, 2023, Magvető. (Harmadik javított, bővített kiadás)

Csáth Géza hagyatéka. A Sziveri János Intézet – Közép- és Kelet-Európai Irodalmi és Társadalomtudományi Kutatóközpont szakmai felügyelete alatt lévő, és a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont Muzeális Különgyűjteményében őrzött kéziratok katalógusa 1. Szerk., bev.: Arany Zsuzsanna. Lektorálta: Szajbély Mihály. Veszprém, 2024 [megjelenés előtt].

 

Marton Angéla

Fotók: Szabó László

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.