Irodalmi Jelen
  • Kisiratos 200 éve képekben

    Kisiratos 200 éve képekben

    0 Ft

    200 év – 200 kép? Eredetileg ezt terveztük. Több került bele – hogy kimaradjon nyilván épp elég (a családi kincsesládák mélyére rejtve). Hogy aztán a képszerkesztő döntsön, mi marad benne… Az, amit érdemes a kisiratosiak, az innen elszármazottak, a környékbeliek, az Arad és Csanád vármegyeiek, minden Kisiratos iránt érdeklődő magyar kezébe adnunk.

  • Sarusi Mihály: Lönni vagy nem lönni borító

    Lönni vagy nem lönni

    0 Ft

    Azért moſtan meg marad az hit, az reménſég, az ßeretet, ez három, ezec között pedig leg nagyob az ßeretet. Így adta vissza Károli Gáspár 1590-ben Pál apostol korinthosziakhoz intézett szavait (I. Kor. 13. utolsó vers).

  • Sarusi Mihály: Szalbek-Iratos

    Szalbek-Iratos

    0 Ft

    Hatvan év a magyar–román mezsgyén alcímmel jelent meg az Irodalmi Jelen Könyvek-sorozatban a magát kisiratosi születésű édesapja és rokonai révén félig idevalósinak valló magyarországi szerző munkája. Szociográfia, dokumentum, szépirodalom izgalmas keveréke a nagyon sok kisiratosi (szalbek-iratosi) embert név szerint is szerepeltető alkotás, de távolról sem csak számukra nyújt érdekes, műfajánál fogva kissé szokatlan olvasmányt a sokadik könyvével jelentkező József Attila-díjas író, Sajtószabadság-díjas újságíró, Sarusi Mihály.

  • Irodalmi Jelen

    Az MMA Illyés Gyula-díjával kitüntetett Sarusi Mihály köszöntése

    Ha van valaki, aki igazán és a legelsők között méltó arra, hogy Illyés Gyuláról elnevezett díjával a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata kitüntesse őt, az feltétlenül (a már József Attila-, Füst Milán-, Táncsics Mihály-, Petőfi Sándor Sajtószabadság-, Arany János-, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje és még több tucatnyi díjjal is elismert): Sarusi Mihály.

  • Irodalmi Jelen

    A Tó… hun árad, hun apad – Sarusi Mihály esszéregénye a Balatonról (1)

    Vagy szállodasor, sőt, velnesz, miegyéb lesz itten, vagy semmi! Merthogy a vendégnek ma már ez a szint kell, nem a sátorozás, fa- meg kőházi fogadózás.