Ugrás a tartalomra

A líra maximalista donnája

INTERJÚ


Farkas Wellmann Évával, az Irodalmi Jelen költészeti díjasával beszélgettünk szakmai szigorról, játékosságról, alanyiságról és arról, milyen verssorok segítenek a mindennapokban.

Videointerjú és -versek a szövegbe ágyazva.

 

 

 

 

 

A líra maximalista donnája

 

Huszonéves pályakezdő költőként rengeteg elismerést begyűjtöttél, elsősorban az Itten ma donna választ (Erdélyi Híradó – Fiatal Írók Szövetsége, Kolozsvár, 2002) verseskönyvednek köszönhetően, noha kritikai munkásságodra is felfigyelt a szakma. Az az érzésem, hogy maximalista vagy, amikor azt mondod: számodra egy-egy díj újabb elvárás is, utána még körültekintőbben írsz verset. Az Irodalmi Jelen költészeti díja, amelyet Az itt az ottal (Erdélyi Híradó Kiadó és FISZ, 2011) kötetedért érdemeltél ki, milyen újabb kihívások elé állít?

A maximalizmussal kapcsolatban mindenképp igazad van. Ez néha görcsösségbe is áthajlik, innen ered a megszólalás nehézsége. A díjak nagyon fontos megerősítések – az olvasói visszajelzések mellett. Azt a fajta bizalmat jelentik, hogy „amit eddig írtál, értékes”, de egyúttal azt is, számomra, hogy nem okozhatok csalódást annak, aki ezzel megtisztelt. Az Irodalmi Jelen díja egy régi jó szakmai kapcsolatot igazol vissza. Emlékszem, mikor az első kötet megjelent, a lap főszerkesztője megkérdezte, mit írtam azóta. Mondtam, hogy még igazán semmit, csak nekikezdtem egy hosszabbacska versnek, nagyon az elején vagyok. Mire ő: hát jó lenne sietni vele, mert a következő lapszám címlapján fog megjelenni! De az új könyv sok más darabja is az Irodalmi Jelenben látott napvilágot, és számos recenziót, kritikát közöltem a lapban. Ezért is nagy öröm, hogy most díjazott lett a könyv; a kihívás pedig a régi: az eddig felállított mércét tartani, sőt emelni.

Kilenc évet kellett várni a második kötetedre. Azt gondolom, az olvasóid türelmetlenek voltak, hiszen első köteted egy második kiadást is megért az aradi Irodalmi Jelen Könyvek sorozatában 2005-ben, ami kuriózum egy debütáló szerző esetében. Nálad a laikus olvasó vagy a szakma elismerése a mérvadó?

Mindkettő egyformán fontos, azt hiszem. Persze, sok szemrehányást kaptam, hogy miért nem jelenik meg a könyv hamarabb, de azon a véleményen voltam, hogy inkább kivárom, amíg mind mennyiségileg, mind minőségileg vállalható állapotba kerül a versanyag. Nem bántam meg. Tudok olyan költőkről, akik utólag visszavonják egyik-másik versüket; én ezt szeretném elkerülni. Az időben amúgy sem igazán lehet meg nem történtté tenni semmit, a nevetségessé válás kockázata nélkül. Szerencsés vagyok, mert viszonylag gyakran kapok olvasói véleményeket. Örülök nekik nagyon. Sőt, gyakran azt is látom a szemem sarkából (talán pedagógusi tapasztalatomból adódóan), ha egy bemutatón a felolvasott vers egy sora valakit megérint. Akkor már volt értelme megírni azt a szöveget.

Visszatérve a hosszú kilenc évre. Azt mondják rólad, hogy te nem írod meg a rossz verseidet. Sokszor inkább kidobsz egy gyengébben sikerült sort, ha úgy érzed, valamiért nem illik az összképbe, és nem tudsz kihozni belőle „vállalható verset”.  Honnan van ez az önkritika, ami sok pályatársból hiányzik?

Egy gyengébben sikerült sor esetében általában az egész szakasztól, sőt verstől megválok. Kár erőltetni olyasmit, ami megalkuvásokat igényel, vagy kevés vagyok ahhoz, hogy jól megírjam. Nos persze, attól még mindig csak nekem tetszik, nagyon szubjektív ez a dolog. De legalább nem gondolom azt, hogy ha még nekem sem tetszik, akkor másnak hátha... Hogy ez az önkritika honnan származik? Nem tudom. Talán az elődök példája, és/vagy egyszerűen a költészet iránt tanúsított mély alázatom az oka. 

„A megírás folyamata a legritkább esetekben társul örömhöz, lelki békéhez, nyugalomhoz. A megszövegezés egyúttal valaminek a lezárása is, legyen ez akár egy gondolatfolyam, és sokszor azt érzem, nem akarok még tőle elszakadni” – fogalmazol korábban. Mikor érzed úgy, hogy kész egy vers, egy ciklus, az utolsó simítások is megvannak a köteten?

Az egyes verseket – miután befejeztem (néhány perc vagy egy fél év alatt) – már nemigen módosítom. Amire az idézet vonatkozik, az a folyamat gyötrelme: megtörténik, hogy valósággal tiltakozom belül egy-egy sor ellen, közben problémákat próbálok megoldani, vitázom gondolatokkal – szóval, akár egy konfliktushelyzet, olyan a versírás. És a kész vers, akár a megtisztulás, a szépen megoldott feladat öröme. De csak, ha úgy sikerült, ahogy akartam. Ugyanez vonatkozik a kötetre is.

A második könyv sokkal személyesebb hangot üt meg, mint az első, kevés benne a szerepvers, súlyosabb a játék, filozofikusabbak a szövegek. Szükséges a személyes élményanyag a vershez? Vagy lehet úgy is jó költeményt írni, ha csak belebújsz valakinek a bőrébe, és jól ismered a szakmát?

Egyfelől úgy éreztem, leállhatok kicsit a kísérletezéssel, másfelől olyan kérdések foglalkoztattak ebben az időszakban, amelyek nem tűrtek más szereposztást. Nagyon mélyre ástam a kötet több versében is: akár a címadó Az itt az ottal-ra gondolok, vagy az első versre, a retrospektív Magát egykor-ra. De a Hogy rosszul élj, a látszólag könnyed Valami ég e versen át vagy A damaszkuszi visszaút balladája  is ilyen. Azt hiszem, adott helyzetben ezek a versek a túlélést jelentették számomra, ha mégoly romantikusan dagályosnak is tűnik a kijelentés.

Orvoscsaládból származol, anyai nagybátyád Wellmann (Éltető) József viszont irodalmi pályán mozgott. Testvéred, Farkas Wellmann Endre is költő. Úgy tudom, hogy kolozsvári egyetemi éveid alatt születtek az első alkotásaid, de talán már fiatalabb korodban is érlelődött benned a gondolat…

Igazából mindig is foglalkoztatott az alkotás gondolata. Tízéves koromban éjszaka felébredtem, és a szobámba világító utcalámpa fényénél is írtam. Akkor még könnyen ment. Aztán tizenhét éves koromban megírtam azokat az első szövegeimet, amelyeket ma is versnek merek nevezni, benne vannak az első kötetemben. Kolozsvárra, ha jól emlékszem, négy verssel érkeztem.

Farkas Wellmann Éva Az itt az ottal bemutatóján

Kolozsvárra kerülésednek, az Előretolt Helyőrségnek, gondolom, meghatározó szerepe volt a pályád alakulásában, hiszen már az első néhány versed után kötetet „előlegezett meg” Orbán János Dénes. Mesélnél ezekről az évekről, az első fellépésről, az első Bretter Körről, az akkori hangulatról?

Orbán János Dénes biztatása meghatározó volt a pályám alakulásában. Akkoriban nagyon önbizalomhiányos voltam; ő hitt bennem, a költészetemben. Az első közös fellépésünk előtt elmagyarázta, hogy ha vállalom ezeket a verseket, akkor bizony érthetően, hangosan mondjam, különben semmi értelme. Megpróbáltam, ment. Arra próbáltam később is törekedni, hogy a leírt vers majd valahogyan hangozzon, legalábbis nekem legyen egy elképzelésem az előadásáról. A Bretter Köröknek akkoriban eléggé gyilkos hangulata volt. Azt mondták, hogy aki azt túléli, jó eséllyel íróember lehet. És nagyon sokan átestek rajta. Termékeny irodalmi korszakban lehettem Kolozsváron, számos jelentős mai alkotóval együtt: Nagy Koppány Zsolttal, Gáll Attilával, Karácsonyi Zsolttal, Papp Attila Zsolttal – csak hogy a szinte évre egy korosztályt említsem.

Bár Farkas Wellmann Endre is költő, mégsem mondhatni azt, hogy ő befolyásolt volna az indulásban. Mégis, hogyan viszonyultok egymás alkotásaihoz, hiszen két teljesen különböző terepen mozogtok?

Igyekszünk objektív módon véleményezni egymás munkáit. Nem mindig könnyű, hiszen testvérek vagyunk. Ő nagyon ritkán mond részletes véleményt a verseimről. De ez nem baj; ha neki tetszik, már nagyon örülök. Ha nem annyira, elgondolkodom. Valahogy ő is így lehet ezzel.

Bár Az itt az ottal más költői világ, mint Az itten ma donna választ, mégis hasonlítható, rokonítható bizonyos pontokon a két könyv. A kötetnyitó vers valamiféle átmenetet képez a kettő között. Az első ciklus is mintha a híd szerepét játszaná a „donnás” Farkas Wellmann Éva és a mélyebb, súlyosabb, olykor fájdalmasabb tartalom között. Szándékosan szerkesztetted így?

Igen, teljesen tudatos volt. Persze, nem abban az értelemben, hogy „akkor most leülök, és írok egy kezdő-átvezető verset”, hanem meglett a szonett, és határozottan éreztem, hogy ez oda illik, megadhatja a hangot. 

„A nagy lírikusok a költői mesterség alapos ismeretének igényét hagyták örökül utódaikra. Farkas Wellmann Éva ezt az örökséget viszi tovább, hiszen versei formai szempontból is kitűnőek. S valahol itt kezdődik az igazi mesterség” – mondja rólad Fried István irodalomkritikus. Az első könyved kapcsán azt írja a kritika, hogy létformád a szonett.  Persze erre rácáfolsz később, és megtudjuk, hogy nem csak ezt a versformát kedveled.

Tény, hogy szonettben írok legkönnyebben verset. De rendkívül sok egyéb versforma is tetszik; káprázatos, hogy a régiek mennyire könnyedén bántak velük. Számomra kihívás, de egyúttal segítség is a forma: ha sikerül erőltetettség nélkül összehangolni a tartalommal, valami életre kel. Persze, ugyanígy a szabad versben is, ha a belső ritmus rejtett fegyelme létrehozza.

Melyik versforma foglalkoztat jelenleg, miben szeretnéd kipróbálni magad a következő kötetben?

Legközelebb talán a rondót. De mostanában a népies dallamok is megszólítanak.

Doktori munkád a 18. század irodalmával foglalkozik. A kor nyelve, eszmerendszere miatt választottad ezt a témát. Milyen következtetésekre jutottál? Költői munkádat mennyiben segítette ez a kutatás?

Legprózaibban, érthetően: például az élet-halál kérdéseit említeném. Korábban is foglalkoztatott a téma, az elmúláshoz való viszonyulás. Halotti orációkat kutatva rengeteg döbbenetes, elgondolkodtató tényre bukkantam, furcsa életsorsokra, tragikus családi történetekre. Érdekes módon abban a korban az emberek meg tudtak küzdeni olyan csapásokkal, mint tizenhét gyerek elvesztése, számos spontán vetélés, fiatal nők, édesanyák gyermekágyi lázból következő halála. Manapság a kedvezőtlen időjárás miatt is könnyen kedvünket veszítjük. De ez persze csak egyik aspektusa a témának. A gyönyörű régi nyelv olvasása mindig is jótékonyan hatott rám, ezek a történetek pedig átmosták a lelkem (néha a könnycsatornáim is).  

Kritikus is vagy, a kortárs irodalom jelentős alkotóinak munkáival foglalkozol. Költőként mennyire nehéz objektívnek lenni, egy pályatárs, jó barát könyvéről írni? Észlelted-e új irodalmi irányzat, esetleg új generáció körvonalait? 

Próbálok mindig az aktuális olvasatra hagyatkozni. Kezdetben lehetőleg nem is írtam közeli barátok munkáiról, de ezt egyre nehezebb megkerülni. Tehát: marad a korrekt(nek hitt) objektivitás. És a próza, amely esetében sokkal elfogulatlanabb vagyok. Új irányzatot, generációt mindig lehet kreálni, de én elsősorban az egyéni hangokra figyelek, az egyes pályák alakulására. Minden életmű vagy akár írás is egy sajátos univerzum, és legfőképpen önmagához mérhető.

Kislányodat is érdekli az irodalom, ő maga is előrukkolt néhány verssel. Mit tud a te költészetedről? Tervezel esetleg gyerekkönyvet, amelynek ő lehetne a múzsája?

Sokat olvasunk neki. Gyermekverseket, meséket, néha tanító jellegű szövegeket is. Mondhatom, nagyon kifinomult ízlése van. Boldogan hoz létre ő maga is szövegeket, és szigorúan tollba mondja nekem. Sok kötetbemutatómon részt vett már, talán ez is befolyásolja. De csak egy-két napja hozta szóba az egyik fektetéskor, hogy: Anya, nem olvasnál egyet vagy kettőt a te verseid közül is, például azt a szós-havast? Mikor meghallgatta, azt mondta: szép, de csak iskoláskoromban fogom megtanulni. Sajnos gyerekverset mindeddig képtelen voltam írni.

A mindennapi életben is sokat segítenek a verseid – olvasom egy korábbi veled készített interjúban. Tudnál idézni olyan sorokat, magadtól vagy másoktól, amelyek segítenek áthidalni egy nehéz napot, problémásabb életperiódust? 

„Itthon vagyok, itt, e világban, / s már nem vagyok otthon az égben” (Kosztolányi) „Mindig és minden valami helyett volt, / sohasem fogom tudni, mi helyett” (Petri György), „Még megérhetünk ezt-azt, / de főleg ezt” (Fekete Vincét), de megannyi más szép, humoros vagy cinikus mondat, amikbe érdemes kapaszkodni. Magamnak is sokat írtam, például: „Nem megengedett luxus, hogy rosszul élj”.

Varga Melinda

Kapcsolódó anyag:

Írások Farkas Wellmann Éváról az Irodalmi Jelenben

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.