Ugrás a tartalomra

A „Légy jelen!” novellapályázat értékelése és a díjazottak névsora

Novellapályázatunkra több mint háromszáz pályamunka érkezett, s már e nagy számból is következik a művek örvendetes sokfélesége, a rendkívül széles tematikai és stilisztikai tartomány, amelyben a szerzők megnyilatkoztak.

Az Irodalmi Jelen folyóirat évről évre meghirdetett pályázataival nemcsak az irodalmat hivatásként gyakorló olvasóit szólítja meg, de mindazokat, akik késztetést éreznek az igényes önkifejezésre, olyan alkotás létrehozására, amely a kortárs magyar irodalom eddig talán nem ismert, de mindenképp eredeti, új hangját pendíti meg. A pályázatok értékelése során többször ütötte meg ilyen hang a bírálók fülét, ami mindig nagyszerű élmény. Sok év szerkesztői munka után az ember hajlamos azt hinni, nemigen érik már nagy meglepetések – és mégis megtörténik. Bár természetes, hogy felfedezés értékű írás csupán néhány érkezik be egy-egy pályázat alkalmával, de a szélesebb merítésben is akadt számos szöveg, amelyre elismerően bólintottunk.

Nem is könnyű ilyenkor megállapodni, ki legyen végül a dobogós, hiszen sokszor ki sem fejezhetők az árnyalatnyi különbségek a pályaművek között. Épp emiatt döntöttünk a megosztott díjak mellett mindhárom helyezés esetében, igazságosabban bánva a közel azonos színvonalú művekkel.

A döntés során több szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt a szöveg már említett originalitását: szólaljon meg a szerző összetéveszthetetlenül egyéni hangon, rendelkezzen azzal az atmoszférateremtő képességgel, amelynek segítéségével előáll a mű hiteles, átélhető világa. Másrészt szem előtt tartottuk a nyelvi megformáltságot, azaz a nyelv értő és érzékletes használatából fakadó érett stílust. Legyen továbbá tétje a műnek: még akkor is mondjon újat vagy szóljon újszerűen a világról és az emberről, ha témája esetleg könnyedebb. S mindehhez még kell az a bizonyos megfoghatatlan, titokzatos összetevő, amelytől egy írás alkotássá lesz. Hiszen, ahogy Rakovszky Zsuzsa fogalmazott egyszer: „Az írás csak részben tudatos tevékenység, az ember maga sem tudja, hogy miből táplálkozik.” A jó műnél sem mutatható ki pontosan, mitől történik meg a csoda. Szem előtt tartottuk mindezeken kívül a szöveg gondozottságát, küllemét, szerkesztettségét is.

A fenti szempontokat figyelembe véve, a mezőnyből kiemelkedőnek ítéltük Vargánya jeligéjű beküldőnk pályaművét, amely fanyar humorral jeleníti meg a közelmúlt történelmének abszurditását, és vegyíti bele a személyes történelem giccstől mentes nosztalgiáját. Borderlány kitűnő stílusérzékkel, újszerű, szakaszokra tagolt szerkezetben beszéli el történetét, amely hitelességével magával sodorja az olvasót. Antequera jó érzékkel ötvözi a történetmesélést a lírával, az izgalmas cselekményt a költőien megformált mondatokkal. Százados jeligéjű pályázónk novellája a legkiválóbb magyar elbeszélői hagyományt folytatja: a történet mindvégig megtartja feszültségét, karakterei plasztikusak, a szerkezet a csúcspont felé tart, a megjelenített korszak és környezet mindenben autentikus. Az Első mondatok jeligével beérkezett pályamű alkotója igazi kortárs: mind témaválasztását, mind megszólalásmódját tekintve fiatal és friss hangot üt meg, ám mondandójában cseppet sem felszínes, hanem a lélek mélyére hatol. Tanú-19 monológja remekbe szabott groteszk, melynek egyes szám első személyű elbeszélője hús-vér figuraként lép az olvasó elé.

Bár jó néhány jeligét felsorolhatnánk még, akik így vagy úgy, de felhívták magukra a figyelmet, itt most csak a nyertesekre szorítkoztunk. Ne szomorkodjanak azonban azok sem, akik lemaradtak a dobogóról – ahogy minden évben, az Irodalmi Jelen idén is antológiát szerkeszt a kiemelkedő alkotásoktól. Ez e-bookban lesz hozzáférhető, sőt, immár az összes, korábbi pályázatunk anyagából készült antológia letölthető ily módon az Irodalmi Jelen honlapjáról.

 

*

Az antológiába beválogatott írások jeligéit és címét 2 héten belül közöljük honlapunkon, illetve a velük kapcsolatos további teendőket is.

 

A díjazottak:

I. díj 

Mezei Attila (Jelige: Vargánya)

Lajtos Nóra (Jelige: Borderlány)

 

II. díj

Sárfi N. Adrienn (Jelige: Antequera)

Bencsik Gábor (Jelige: Százados)

 

III. díj 

Győry Domonkos (Jelige: Tanú-19)

Herceg Lilla (Jelige: Első mondatok)        

 

 

Könyvjutalomban részesültek:

Bátyi Orsolya (Jelige: Tengerész)

Bíró Zsombor Aurél (Jelige: Bejglikóma)

Garay Zsófia (Jelige: Híd)

Gerebenics Nóra (Jelige: Smooth Operator)

Hajdu P. Petra (Jelige: Koffein82)

Horváth Judit (Jelige: Egysmás)

Oláh András (Jelige: Bolaned)

 

Közönségdíj:

Inhoff  Mona Aicha (Jelige: Fatima)

316 szavazattal és 4.5.-ös átlaggal

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.