Ugrás a tartalomra

Szubjektív nézőpontok; A perspektíva melankóliája

 

 

 

 

A Belvárosi Művészek Társasága Perspektíva című kiállítása a Belvárosi Művészeti Napok keretében

2022. 02. 08. – 2022. 02. 28.

Nádor Galéria

1051 Budapest, József nádor tér 8.

Kiállító művészek:

Barabás Márton, Baska Balázs, Baráth Ferenc, F. Dobi Ágnes, Fodor Györgyi Szeréna, Füleki Zsuzsanna, Guti Soma, Gyárfás Gábor, Hús Zoltán, Kelecsényi Csilla, Kiss Mihály, Kovács Péter Balázs, Kováts Albert, Kron Zsuzsa, Lencsés Ida, Maczkó Erzsébet, Matzon Ákos, Mayer Hella, Rényi Katalin, Réső Lajos, Réti Ágnes, Sebők Éva, Simon Zoltán, Sipos Endre, Somogyi Pál, Sor Júlia, Szerényi Gábor, Szoboszlay Éva, Vaja László, Varga-Amár László, Vágó Magda, Zöld Anikó, Zsombori Erzsébet.

 

Abafáy-Deák Csillag

Szubjektív nézőpontok

Mottó:
... mit gondoljunk a tökfilkókról, akik azt gondolják, hogy a művész sohasem érheti utol a természetet?

 

A perspektíva pedig hazugság és fikció – állította egykor Giovanni Bertani, a késő reneszánsz korszak olasz festője és építésze. Társai másként vélekedtek. Elhatárolták a teret, végessé tették, lezárták. A futurizmus, a szürrealizmus, az avantgárd alkotói túlléptek a centrális tér felfogásán, a látási centrumot szétforgácsolták, az egész teret felrobbantották.

 

 

Barabás Márton Perspektíva

A Nádor Galéria kiállító termében az absztrahált tér számos műben van jelen. Barabás Márton Perspektíva című alkotásában játszik a formákkal, színezi, hol háromszög, hol négyzet, hol spirál, szabad rendetlenség, valami mégis összetartja az elemeket. Baska Balázs Perspektíva 2022-je a jelen dátumából, évszámából indul ki, kanyarog, ível a kettes szám, minden belefér, sőt a nullába is. Bőségszaru. Baráth Ferenc Perspektíva-plakátja a geometriai formák tükröződését, áthatásait és áthajlásait ragadja meg, mindvégig az áttetszőség határán maradva. A piros szín uralkodik, elfoglalja a teret, holott élen áll.

 

 

F. Dobi Ágnes A perspektíva apoteózisa

F. Dobi Ágnes A perspektíva apoteózisa című műve mindennapi élményünkre épít. Alagútban vagyunk. Hol van a fény, hol van az alagút vége? Dereng valami. Megyünk vagy jövünk, várunk valakit, várunk valamit. Az alagút lezárva. Vagy mégsem? Füleki Zsuzsanna üvegbe bújtatja a lépcsőt (Részeg perspektíva). Csak járnunk kell rajta, és mindjárt kijózanodunk. Csavar az alkotásban, hogy nem tudni, az üvegen belül vagy kívül van-e a lépcső.

 

 

Gyárfás Gábor Perspektívák

Gyárfás Gábor fotókból építkezik (Perspektívák), fotók fekete-pirosban. A járás és az idő, az öregedő test és a gravitáció jelenik meg a képkockákon. Tolókocsi, a mozdulatlanság és a mozgás, a helyhez kötés és a kötözöttség. A bot mint segítőtárs. Rényi Katalin Krisztus portréját festi meg (Perspektíva 2022), az alak útmenti pléh-Krisztusként jelenik meg, ezzel is hangsúlyozva, hogy nem az egyház liturgikus cselekményeinek színterében vagyunk.

Matzon Ákos Térkereső II.

Matzon Ákos Térkereső II., 2018-a vonalakat húz, köt össze, mintha egy kottát látnánk, olvasnánk. A rend ritmikája feszültséget rejt magában, mint amikor az információ áramlik, az áramlás dinamikus, véget nem érő. Barabási lab-hálózata. Működik. Kovács Péter Balázs alkotásában (Társak) a geometria maszkot ölt, mintha farsangon lennénk Velencében. Nincs tekintet, csak forma, matematikailag létező valóság. A test és lélek absztrahált jellé válik, összetartoznak.

 

 

Kováts Albert H. Color

Guti Soma egy minimalista útjelet hozott létre (No. 1), piros-fehér, háromszög csúccsal, két irányba mozdulhatunk. Kováts Albert labirintust épít (H. Color), két kijárata van, illetve nincs kijárat, csak útirány van, rég elfelejtették, mint egy elhagyott bánya esetében.

A tájkép is jelen van. Hús Zoltán ironikus műve (Tényő) a centrális perspektíva megragadása, kifordítása. A kampó üres, üres a raktár, a kamra, néhány gyümölcs függ zsinóron, sárga, megérett. Hol van a kert, hol van a paradicsom? Egy műterem valósága és absztrakciója, a látás fenoménja. Többes látásé. A művész piciny alakja jelzi, a világ felett nem állhat. Swift nyomán mondhatom, hogy a festő szatírája.

Réső Lajos Valkó

Réső Lajos zsánerképe (Valkó) technikájában is a múltat idézi. Egy összefonódó pár és egy magányosan lépdelő alak a kép középpontjában. Az ég alja rózsaszínű. Idilli kép, zöld pázsittal. Zöld Anikó Osszián homályába vesző oszlopai közé vezeti tekintetünket (Szicíliai emlék). Fenséges romok, mintha Héraklész- vagy Juno-templomot látnánk, amelyből csak hatalmas oszlopok és néhány áthidaló gerenda maradt fenn.

 

 

Zsombori Erzsébet Central Park

Zsombori Erzsébet üde képe (Central Park) szerint vége a nyárnak, ősz van, kanyargó út vezet a háztömbök közé, még szabad, levegős út, nem fojtogat az üres tér, a távoli épületek szédületes magassága. A földön járunk. Mayer Hella tájképén (Fellegvár VI.) a zöld szín uralkodik, és a dombon nem vár áll, hanem modern szálloda, feléje tartunk, kacskaringós az út, valahonnan távolodunk, vagy valamihez közeledünk. Fellegvár. Nem kártyavár, emlékeinkből is felépítjük.

 

 

Mayer Hella Fellegvár VI

 

A Perspektíva című kiállítás számos új és izgalmas értelmezés bemutatására adott lehetőséget a Belvárosi Művészek Társasága művészeinek.

Kovács Péter Balázs képzőművésznek ezúton gratulálok a Kölcsey-díjhoz, amelyet idén a Belváros Önkormányzata a magyar kultúra napja alkalmából adományozott neki kimagasló művészeti tevékenységéért.

 


Kölüs Lajos

A perspektíva melankóliája

Mottó:
Nem véletlen, hogy korunk, mely a művészetben semmi ellen sem küzd hevesebben, mint a centrális perspektíva ellen…

Mindig velünk volt a perspektíva, csak nem voltunk tudatában. Megtapasztaltuk az előfelvetés-nélküliséget, a szabadságot, a távoli nézőpontot. A centrális perspektíva felfedezés, annak a szabálynak a megalkotása és következetes érvényesítése, hogy egyetlen, mozdulatlan szemmel nézünk, és a látógúla síkmetszetét az általunk látott kép egyenértékű megfelelőjének tekinthetjük. A matematikai tér és pszichofizikai tér szerkezete ellentétes egymással. A geometriai tér homogenitása nem jelent mást, mint struktúrájának egyformaságát, mely a logikai feladat, az eszmei meghatározottsága és a jelentése azonosságából fakad. A közvetlen észlelés terében a szerveződés fő irányai: az elöl-hátul, a fönt-lent, a jobb-bal.

            A perspektíva és a fény viszonyát vizsgálja Kron Zsuzsa műve (Kitekintés). Van ebben a kitekintésben valami szorongás, félelemérzés, nem tudjuk, mit is fogunk utunk végén látni, kivel is fogunk találkozni. A figura kicsiny, a táj föléje nő. Sebők Éva fénygömböket, lampionokat állít elénk, elmosódott határokkal, kontúrokkal.

 

 

Vágó Magda Mélyrepülés

Vágó Magda absztrakt alkotása (Mélyrepülés) a geometrikus elemek játéka, zuhanás, egy fecske érinti a víz hátát. Egy sötét háromszög éket ver a világba, a térbe. Szétválasztja a fényt és a sötétet. Sor Júlia kisplasztikája (Hullám) a mozgás élményét teremti meg, a fölfele mozgásét. Egy harmonika hangja. Fújtat. Lencsés Ida Áramlás című alkotása is a hullámszerű mozgást juttatja eszembe, amikor egy szigetet (egy házat) körülel a víz, elvág a külvilágtól.

Kováts Albert labirintusba vezet bennünket (Messze túl), mintha nem lenne kiút, a nagyvárosi élet szimbóluma, a jel, amely Möbius-szalagként ölt testet számunkra, se eleje, se vége, csak a négyzet, az osztat, mint egy térkép, rácsozva, igazi börtön. Börtönablak.

 

 

Maczkó Erzsébet Nyugati pályaudvar I.

            A geometriai építészeti tér is jelen van. Maczkó Erzsébet felfele néz (Nyugati pályaudvar I.), amit lát: harmónia és szimmetria, átlátszó háló, üvegből. A mennybolt, valami tartja. Akár egy csónak a víz alól tekintve. Kelecsényi Csilla montázsa (Romfurt) a templomok világába kalauzol bennünket, az építészeti hangsúlyok és formák, a magasság és mélység, belül és kívül lenni. Romvilág jön?

 

 

Sipos Endre Metafizikus vízió VII.

            A perspektíva víziót is megjeleníthet. Sipos Endre alkotása (Metafizikus vízió VII.) spirituális mű, saját magunkból lépünk elő, lépcsők vagyunk, lépcsőjárók. Alvajárók. Somogyi Pál dizájn-center világot jelenít meg (Stílusok és trendek I–II.), élet-habzsolás, kiapadhatatlan vágyakkal, folyton változó tárgyakkal. Simon Zoltán repülőszőnyegére is felülhetünk (Gondolatok a mártíromságról), valaki megmenekül, vagy épp az a sorsa, hogy mennybe száll.

Réti Ágnes alkotásában a fény sejtelmesen szivárog, még nincs sötét, de nincs világosság sem (Ábrándos pirkadat). Minden lehet, álom is, valóság is. Veszély leselkedik ránk? Szoronganunk kell? Vaja László a kettős látásból indul ki (Vir(l)ág hasadás) A centrális perspektíva szálas, szálakra bontott, egy új világ kezdete, amelyet összetört a futurizmus. Mégis virágzik. Kiss Mihály a feje tetejére állította világot (Messze), egyik forma a másikból következik, hasonlók, egymásba kapaszkodnak, piros-kék, sárga-barna. Ahol a szabadság a rend, / mindig érzem a végtelent. (József Attila) Ebből a keretből kell kitörni.

 

 

Fodor Györgyi Szeréna Pajzs

Fodor Györgyi Szeréna hullámvasútra ülteti a nézőt, fényutakon száguldhat, lebeghet, meggörbült a tér (Pajzs). Einstein jut eszembe. Szerényi Gábor közeli arcot láttat (Arc), az arc mint labirintus jelenik meg, egyben kérdő tekintetként is felfoghatom. Varga-Amár László alkotása ablak az ablakban, árnyék az árnyékban (Képet vivő figura). Eredeti és másolat, nem tudni, melyik is az eredeti.

 

 

Szoboszlay Éva Körbe-körbe

Szoboszlay Éva a bezártság élményéből indul ki (Körbe-körbe), de ebben a világban szabadon mozoghatunk, lépcsőről lépcsőre, emeletről emeletre.

            Nem maradunk bezárva. A Belvárosi Művészek Társasága ezzel a tárlatával is új perspektívákat nyit művészei számára.

 

 

 

 

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.