Ugrás a tartalomra

„…lépked, majd végül lemarad az álom…”

Szálinger Balázs versválogatása

Gyászmunka. Elengedés. Sorsromkocsma. Emléklevitáció. Dezillúzió. Ehhez hasonló pótszavak jutnak eszembe Szálinger Balázs számlakönyvét (bár ezt a kört ő fizeti) olvasva, de emiatt senki, legkevésbé ő, ne gondoljon semmi rosszra. A költő csak az igazat írja álmainkról, tetteinkről, kifosztatásainkról és szétfoszlásunkról. Mondanám, hogy Lao Ce, mondanám, hogy Az Út és Erény könyve fekszik tőle annyira nem messze, félig kinyitva egy távolabbi polcon, de ezek a versek még nem ölelkeznek össze a bölcsesség szótlanságával; ezek még remélnek, álmodnak, sírnak, jajgatnak, temetnek, és egyre lakonikusabban szomorúak. A kötet címe – És most kelletlen elrugaszkodom – és címlapja (Somogyi Péter nagyon mélyre hatoló „Capa-átirata") azonnali bizalmas viszonyt teremt az olvasóval; kivéve, mondjuk, a rózsafüzért. Mellékmondat: az irónia lényege, amiért sokan nem szeretik, az, hogy bájosan mosolyog, mint egy dagerrotípia, de belénk hatolva olyan élesen fókuszál, mint egy sugárkezelés. Nos, Szálinger korunk egyik legjobb diagnosztája.

Aki most, e válogatással, benyújtja a számlát. Vagy inkább elkészíti azt; önbevallás múltról, jelenről. „Az utcán / ötven éve minden változatlan” (A Szentegyház utcai csel), szóval maradjunk egy slágervariációnál: a költő verseiben a holnap és a ma a tegnap jelene (vö. Idétlen időkig). Bár, jut eszembe, ama film mégsem pontos hivatkozás, hiszen ott a főszereplő végül – egy végtelennyi idő alatt – előnyére változik, de Szálinger verseiben a történés egyre kormosabb, töppedtebb, szikárabb – ha lehet, úgy mondanám: a történet Allegro Barbaro, a dallam viszont „Lilaakác és selyemfa hangos / Társulására” (Hetés) alkalmas. És tűnődésre, gondolkodásra, gondolkodtatásra; böngésszük a számlát, igen, minden itt van, tényleg ennyi az üdítő, a szervízdíj benne van, halljuk a diszkrétet, de nem a mi számlánk lenne, ha nem csapnánk azt hozzá a végösszeghez. Igen, Szálinger ehhez nagyon ért – tárgyszerűen, szépen, elegánsan asszózik; tükröt tart, de abból penge csapódik ki.

Mivel ez, mint említettem, válogatott versek kötete, remélem, sok olvasónak nem kell élesíteni emlékein, de a „későn jövőknek” hadd idézzek fel néhány ismert, vagy számomra is elbújt hasonlatot, metaforát; igen, játsszunk most egy kicsit Szálinger kottájából. Azzal kezdve: fütyüljük el vele együtt ezt a két sort – „Verebek, cinegék a faágra kiáll- / va tanultak az égbe repülni” (Sose hallok olyan gyönyörű nótaszót) – a talán még ismert dallamra, s azonnal tudjuk, honnan a kezdet, az indulás-induló a kötetben. No persze, kellene egy refrén, gondoljuk, de az is ott van – végig, az utolsó oldalakig, belerejtve a szóközökbe. Ilyen pazar sorok mögé, mint „mért lesz hősünk a léttől meglopott, / s nyomai földig feledett nyomok” (Ó, a reményteli égbolt!), „Nem nemzi senki az öregeket: / Csak úgy lesznek, szinte véletlenül” (Régvolt királyok), „Demokrácia nevű égitest / Úszik át a Köztársaság Övön” (Demokrácia), amúgy az egyik definitív Szálinger-vers ez, persze, tudnék olyan politológust mondani, aki egy szót sem értene belőle, de haladjunk tovább, „Kineveztetek folytonos jelennek / Néhány évtizedet – de ez a múlt, / Éppen ez ellen szálltatok a síkra.” (Rendszerváltás_2.0), „Nem az az áldott, ki jelentéktelen, / S Urát keresve embertársába olvad?” (Audiencia Benedeknél), „Itt járt az ördög, de amit elvitt / Valaki fogta és visszahozta” (Bodzaforduló), „Fogolycsere után a híd még ott marad kicsit.” (egyezik a vers címével), „Kevés ember való ma már istennek.” (A tájsebengedély), „S olykor kő alól, kollégiumi szobákból / Előbújnak fura kis lázadók, / Akik nem ismerik a történelmet.” (Jó reggelt!) „Gyakorlatban viszont forog a föld, / És bűneinkről lecsúszik az árnyék.” (Vers)

Az idézetek persze hepehupásak így, kiragadva, de megidézik a kötet egészét s a szerkesztés egy irányba haladó, könyörtelen ívét. Szálinger állította össze, remekül; hallani s tudni véljük szándékát. Mindvégig mintha történelemkönyvet olvasnánk, régi korok jelkép-hőseit látjuk magunk előtt, megszólíttatnak, ám arcukra már ráégett a későbbi korok pátosza; a költő letörölné azt, talán, de inkább csak megmutatja a szobrok, a múlt, a dermedt időtlenség más-állagú patináját, „Zajlik minden érinthetetlenül” (Hetés), s persze a jelenről s a jelenhez is van szava, de tükrözteti azt a történelemre, ha sejtetve s halványan is olykor, folyamatos szürkület, folyamatos alkony festi, vonja be a képeket, s végső soron minden történelem csak vélt, „S kiporolják, ha eltűnik a nép.” (Hétfő éjjel az Üllői úton). Minden hivatkozás csak terelés, csak szmog.

Mint mondtam, irgalmatlan kötet ez. Kemény, szókimondó válogatás. Gyászmunka? Elengedés? Sorsromkocsma? Emléklevitáció? Dezillúzió? Ki tudná megmondani. A szerkesztés ereje fölött tűnődőm, új vers nincs (legalábbis úgy gondolom) a kötetben, de a koncentráció mintha itt jóval erősebb lenne. No persze, a mihez képest sem elengedhető, a történet körülöttünk s velünk egyre kötöttebb, zártabb, s meglehet, a költő már készülődik a palackposták korához. A legfontosabb, hogy kezd jogosan helyet követelni a magyar költészet egyik gyakori vonulatában – a dezillúziók kávéházi asztalánál. Hiszen forradalomról írni kicsit mindig könnyebb, mint azok vereségéről; s pláne, ha fájni kezd a vereség elmismásolása. Vajda, Tompa s Arany átélte s megírta ezt; s milyen erősen írt erről Babits, Karinthy, de lapozzunk könyveinkben, idézzük föl Zelk (Tűzből mentett hegedű) és Benjámin (Tengerek fogságában) könyveit, igen, a dezillúzió gyakori vonása a magyar szépirodalomnak – nem árt ezt szem előtt tartani.

Talán az eddigiekből már kiderült: egy számomra nagyon kedves költőről beszélek. S ha már ezt megvallom, habár kéretlenül, hadd idézzem saját magam; hogyan is írtam én róla úgy egy évtizede, a Köztársaság című kötet apropóján. „Gondolatai, felismerései, a különböző helyzetek belső értékelései mind-mind sorra visszaköszönnek valahonnan; vagy barátaim korai írásaiból, vagy (bocsánat, hogy még erre is utalok) saját verskísérleteim hangulataiból, még a hetvenes évekből. Neki még várnia kellett egy-másfél évtizedet a hasonló utak bejárására, s hát, ha már az eddigieket kiemeltem, fontos tovább részletezni: nem azért vált kedvencemmé, mert arról ír, amit mi is felismertünk, hanem azért, mert ugyanazt lényegileg ugyanúgy fejti fel, más ritmussal, más szókinccsel, más verstant alkalmazva, ezért egészen más – na jó, jobb – költészetet teremtve, de hát a táj ugyanaz. És valahol ez a lényeg, sőt, annál sokkal több – ez az értelme.”

Jó kis kötet, írtam ezt is, anno. Nos, ez is jó kötet. Nagy. Nagyon jó olvasni. De nagyon rossz megérteni minden szavát. Erről persze ő tehet a legkevésbé. Adós vagyok még egy félmondat magyarázatával, miért is mondtam, hogy ezt a kört ő állja? Nos, legutóbbi kötetét egyéni vállalkozóként adta ki, előfizetőket a közösségi médiában keresve, és most is ezt az utat járja, elegáns köszönetnyilvánítással. Mert a kötet háromszáztíz példányából százat a korábbi előfizetőinek postázott, ajándék gyanánt - számozott s aláírt bibliofilként. Erre gondoltam, hogy lassan valóban a palackposta lesz az egyetlen járható út. S tartozom még az adatokkal.

 

Szálinger Balázs: És most kelletlen elrugaszkodom. Versek. Keszthely, 2023

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.