• Hegedűs Imre János

    A vér színe – Ákos, a fehérember

    Új novelláskötetében, a Magyar Napló Kiadónál megjelent A vér színében Hegedűs Imre János megőrzi korábbról megismert balladás, lírai hangját, megértő szeretettel nyúlva vissza székelyföldi gyökereihez, ugyanakkor témái változatosabbak, sokrétűbbek, korszakokon átívelőek. A vér színének is hangsúlyos eleme a Ceauşescu-kori Románia magyar értelmiségének kálváriája, a megtöretés, a behódolás, de az emigráció vagy az önként választott pusztulás is. Emellett szemléletes képet nyújt napjaink tömeges kitelepüléséről és a nemzetek együttélésének buktatóiról. A novellák elvezetnek a történelmi kulisszák közé, a huszadik századi világégéseken túl Mikes Kelemenig, a mohácsi vész utáni időkig és a huszita bibliafordítókig, napjainkba visszatérve pedig már a leheletfinom erotika és a csendes idill is osztályrészül jut Hegedűs realisztikus, mégis tudatosan idealizált hőseinek. S noha az erdélyi köznyelv ízeit is hitelesen felidéző írásokban hangsúlyos szerepet kap a tragikum, a kötetet áthatja a rövid műfaj mesterévé lett szerző empátiája és rendíthetetlen humánuma.
    A kötetet az Ákos, a fehérember című novellával ajánljuk.