• Várnagy Márta

  Hangalak, Kapuzábé

  (részletek a Kapuzábé című, nemrég megjelent kötetből)

  Várnagy Márta kötete a Parnasszus kiadó gondozásában látott napvilágot. Turczi István írja a szerzőről: "a szeizmográf érzékenységével rajzolja fel, lépésről lépésre haladva, apró lélegzetvételekkel a maga belső leltárát arról a nemzedékek óta bennünk gomolygó, fojtogató, elvontságában is fájdalmasan konkrét fogalomról, amit a háború jelent. Töredékekből, emlékakkordokból, dallamokból és képekből kibomló rövidtörténeteinek hol erősen lüktető, hol riadtan, borzongva nekiiramodó aritmiája itt egyfajta szervező erő. Mert a látványnál, a háború borzalmainál fontosabb a látvány keltette gondolati és érzelmi hullámzás. A közvetlen szemlélet illúziója helyett az egyediből átsugárzó lényeg érdekli. Ezért lehet a ráismerés a múltkeresés legfontosabb pillanata.

 • Könyvheti újdonságok – Rónai-Balázs Zoltán: A vascsöves atya legendáriuma

  Rónai-Balázs Zoltán az Ünnepi Könyvhéten az Irodalmi Jelen (K 11-es) standjánál szeptember 4-én, szombaton, 15 órakor dedikál.

 • Könyvheti újdonságok – Szergej Pantsirev: Rövid hullámok

  Szergej Pantsirev az Ünnepi Könyvhéten az Irodalmi Jelen (K 11-es) standjánál szeptember 4-én, szombaton 16 órakor dedikál.

 • Könyvheti újdonságok – Mandics György: A remény peremén. Covid-kórház

  Mandics György az Ünnepi Könyvhéten az Irodalmi Jelen (K 11-es) standjánál szeptember 3-án, pénteken, 15 órakor dedikál.

 • Könyvheti újdonságok – Frideczky Katalin: Újratervezés. Trió

  Frideczky Katalin az Ünnepi Könyvhéten az Irodalmi Jelen (K 11-es) standjánál szeptember 4-én, szombaton, 16 órakor dedikál.

 • Könyvheti újdonságok – Kántás Balázs: A tér tenyerén

  ​​​​​​​Közelítések Böszörményi Zoltán életművéhez

  Kántás Balázs az Ünnepi Könyvhéten az Irodalmi Jelen (K 11-es) standjánál szeptember 4-én, szombaton, 14 órakor dedikál.:

 • Könyvheti kínálatunk – Demeter Szilárd: Kéket kékért

  Demeter Szilárd Bodor Ádám és Gabriel García Márquez világához közel álló regénye az 1989-es romániai forradalom idején játszódik egy, a hegyek között fekvő kisváros fojtott levegőjű, de a diktatúrán belül is saját törvényei szerint működő világában. A mágikus realizmus kellékei mellett megtalálható benne a humor, a dráma és az ógörög filozófia néhány alaptétele, amely a meghökkentő látszat ellenére szervesen beleolvad a műbe – és mindezeken a rétegeken keresztül úgy törik meg az ábrázolt élet, mint a sarki fény a Hargita csúcsán. 

 • Könyvheti újdonságok – Bátorligeti Mária: A gondozónő

  A gondozónő... kifinomult nyelvezetével és a címszereplőt körülvevő bizarr közeg pontos ábrázolásával egy olyan sajátos univerzumba repít, amelyben elveszve könnyedén megfeledkezhetünk arról, hogy a történet napjainkban játszódik.

 • Halmosi Sándor

  Míg el nem nehezül

  Könyvajánló Halmosi Sándor Neretva című kötetéből

  Ebben a beretvaéles kritikai költészetben, ahol a vendégszavak és az utalások természete feloldhatatlan ellentmondásokat teremt, a metszés és szaggatás mögött mégis felsejlik némi humor, önirónia, az a férfias tűz, mely mégiscsak fény, ha emésztő is.

 • Könyvheti újdonságok: Mandola története

  A camera obscura, más néven lyukkamera egy lencse nélküli optikai eszköz. Valójában egy minden oldalról fénytől védett doboz – de akár szoba vagy autó is lehet (a német szocialista ipar emblematikus furgonjából, a Barkasból is készítettek már ilyet) −, amelybe a fény egy apró lyukon keresztül hatol be, s ez a behatoló fény a külvilág fordított állású képét rajzolja ki a camera obscurán belül, a réssel ellentétes oldalon. P. középiskolás korában, osztálykiránduláson járt Egerben, ahol egy ablaktalan szobában, egy asztal lapján bámulta elképedve a város valós idejű látképét. A líceum kupolájának két oldalán hengeres formájú szerkezeteket helyeztek el az építők, így az északi forgó hengerbe szerelt tükör és lencse segítségével az alatta lévő szinten található kis, besötétített szoba közepén álló fehér asztalon megjelenhetett Eger panorámája. Habár ez a szerkezet némiképp bonyolultabb, mint az átlagos lyukkamerák (tükröt és lencsét is használtak hozzá), mégis lenyűgözően egyszerű.

 • Könyvheti újdonságok – Böszörményi Zoltán: Darabokra tépve – III. kiadás

  "A mű a fiatalok nyelvén íródott"

  A levelek, újságcikkek és naplóbejegyzések alakítják elsősorban a regény történelemmel kapcsolatos részeit, de az egész cselekményre is igaz az állítás. A filmszerűségre asszociálhat az olvasó, hiszen amolyan flashbackszerűen, dózisokban kapjuk meg száz év emlékezetét a regény lapjain. Ezek a dokumentarista elemek nem annyira a történet előremozdítását, mintsem a szereplők karakterfejlődését szolgálják. A karakterfejlődés fokozatos, apró, szinte észrevehetetlen lépésekben történik. Első olvasatra csak annyit érzünk, egyre inkább tudunk azonosulni a szereplőkkel. Érdemes újraolvasni a regényt. Számomra a második olvasatra vált egyértelművé, hogy amint a szereplők belenőnek saját szerepeikbe, úgy érik maga a könyv is. A stílusok váltakozása egyre komolyabb – néhol komorabb – irányt vesz, ezáltal a könyv fejlődésregény és fejlődőregény is egyben. Ez a fajta fokozatos építkezés teszi egyszerre közönségregénnyé és gondolatébresztő alkotássá a művet. Ebben az aspektusában a Darabokra tépvét talán Szerb Antal Pendragon legendájához hasonlítanám, amely a komikumot ötvözte a történelmi esszékkel úgy, hogy a filozófus és az éjjeli őr számára is érthetővé, szerethetővé váljék. Böszörményi is ezt a célközönségek közötti átjárást teremti meg.

 • Könyvheti újdonságok: A vers pontos időkronométer    

  Fekete-fehér dagerrotípia,
  Fortepan a Korról a vers,
  ruhám fodrai cezúrák,
  a pillanat frakkját magamra öltöm,
  ingemen színes tavasz a magány.

 • Géczi János

  Kötetajánló: A napcsíkos darázshoz

  ennek a ligetnek nincs kiterjedése de tömör nyári délután bármit ami szelíd és türelmes befogad megért sündisznót nevel sünmalacokkal lábnyomokba gyűjti a ritka vizet árnyékkal veszi körül a kiürült teraszos házat és árnyakat tart meg szeretőidet a vadszőlőszagú házban
 • MEZEY KATALIN

  Rövid a farsang – részletek

  Tehát nem a Föld népességének növekedése, hanem közvetve a folyton változó divatok, lényegében pedig a tömegtermelés és a kereskedelem egyre gyorsuló tempója okozza a környezeti válságot, és teszi kérdésessé, hogy még meddig bír kiszolgálni minket a teremtett világ?

 • Czilli Aranka

  Könyvajánló: A varázslatos szekrény

  Anya félek fekete sötéttől fekete sötétben megbújó szörnyektől megbújó szörnyektől s a vicsorgó csendtől vicsorgó csendben suttogó gonosztól.
 • Döme Barbara

  Kötetajánló: Kalmár Rozi félórája

  A vonal túlsó oldalán a rendőr dühösen csapta le a kagylót. Kalmár Rozi, az elfoglalt nő nem értette, miért nem foglalkoznak vele. Problémáját súlyosnak ítélte, s úgy gondolta, csakis a rendőrség segíthet. Az a félóra volt számára a legértékesebb a teljes napból. Abban a harminc percben intézte magánügyeit, időnként szunyókált, vásárolt, szépült vagy szerelmeskedett.
 • Hegedűs Imre János

  A vér színe – Ákos, a fehérember

  Új novelláskötetében, a Magyar Napló Kiadónál megjelent A vér színében Hegedűs Imre János megőrzi korábbról megismert balladás, lírai hangját, megértő szeretettel nyúlva vissza székelyföldi gyökereihez, ugyanakkor témái változatosabbak, sokrétűbbek, korszakokon átívelőek. A vér színének is hangsúlyos eleme a Ceauşescu-kori Románia magyar értelmiségének kálváriája, a megtöretés, a behódolás, de az emigráció vagy az önként választott pusztulás is. Emellett szemléletes képet nyújt napjaink tömeges kitelepüléséről és a nemzetek együttélésének buktatóiról. A novellák elvezetnek a történelmi kulisszák közé, a huszadik századi világégéseken túl Mikes Kelemenig, a mohácsi vész utáni időkig és a huszita bibliafordítókig, napjainkba visszatérve pedig már a leheletfinom erotika és a csendes idill is osztályrészül jut Hegedűs realisztikus, mégis tudatosan idealizált hőseinek. S noha az erdélyi köznyelv ízeit is hitelesen felidéző írásokban hangsúlyos szerepet kap a tragikum, a kötetet áthatja a rövid műfaj mesterévé lett szerző empátiája és rendíthetetlen humánuma.
  A kötetet az Ákos, a fehérember című novellával ajánljuk.

 • Irodalmi Jelen
  Nagygéci Kovács József

  Kötetajánló: Fésülködj, ne hadarj, húzd ki magad!

  „Meg vagyok hívva én, az olvasó, nincs rám terhelve semmi.”

 • Kolozsi Orsolya

  Kötetajánló: Olvasónézet

  „…sok rétege van, sok gondolkodnivalót ad, de úgy, hogy ezeket a problémákat nem feltűnő módon, erőszakosan tolja elénk, hanem finoman engedi, hogy észrevegyük őket: azokat, és annyit, amennyire épp szükségünk van, vagy amennyit elbírunk.”

  Kolozsi Orsolya

  Fotó: Greta Media Photo

 • Smid Róbert

  Kötetajánló: A grammatika érzéketlensége

  „…az embert a körülményei csak annyiban határozzák meg, amennyiben a költészet képessé válik e viszonyra reflexióval szolgálni.”