Irodalmi Jelen
 • Kántás Balázs

  Ó, hová levél, képviseletiség, személyesség és jelentés?

  Szubjektív esszé a vitaindítás szándékával a képviseleti költészetről – vagy éppen annak hiányáról a kortárs magyar irodalomban

  Jelen esszében olyan reprezentatív kortárs magyar költők verseit fogom vizsgálni, mint Kemény István, Géher István, Bíró József, Nádasdy Ádám, Jónás Tamás, Rónai-Balázs Zoltán, Böszörményi Zoltán vagy Payer Imre. Lírai beszédmódjuk látszólag teljesen eltérő, mégis mindegyikük költészetében – elsősorban inkább tematikai-motivikus szinten, semmint az elsődleges lírai beszédmód szintjén – felfedezhetők hasonló törekvések és üzenetek, már amennyiben a kortárs magyar költészet kapcsán szabad az értelmezőnek az „üzenet”/„jelentés” terminusokat használnia.

 • Irodalmi Jelen

  Szondi György: Prágai Tamás (1968–2015)

  Az augusztus 8-án elhunyt költőre-szerkesztőre Szondi György búcsúztatójával és Bíró József versével emlékezünk.

 • Bíró József, Magolcsay Nagy Gábor

  Galambfej, macskagyolcs, csokor – Bíró József és Magolcsay Nagy Gábor versei

  megrázza rézcsengettyűjét
  fátyol terül szívére
  : virrasztó tükörarca magányos