Irodalmi Jelen
  • Lovászy László

    Lángoló virágszirom

    Elindulnak végre, az összes ülőhely már foglalt. Ahogy kifújta a levegőt, remény fogta el. Egymás után jönnek a szebbnél-szebb emlékek. Biztonságban érezte magát, mint az óvodában, Berlinben. Hirtelen fékez a busz, előre rándul, ahogy annak idején, amikor egy tiszt elkapta a karját a krematórium környékén. Nem tudta, hogy mit keresett ott. Mozdulatlan alakokat látott elégni. Anya szája kiáltássá fagyott, és nem mozdult. Nem válaszolt. Fáj?

  • Lovászy László

    Egy különc pénzügyminiszteri közszolga

    Amikor felnyitotta a szemét, ismét lenézett az irataiba, és elkeseredetten lapozgatni kezdte a tervezeteket. A békeszerződés, amely kirajzolódni látszott előtte, valósággal megőrjítette. Egyre inkább rádöbbent, hogy a tervezet szerint a szövetséges államok polgárai és a német polgárok közötti, a háború előtti szerződések érvényteleníthetők vagy felújíthatók a győztesek kívánsága alapján, s így a Németország előnyét szolgáló valamennyi szerződés felbontható, míg Németországot kötelezik a számára hátrányos megállapodások teljesítésére.