Irodalmi Jelen
  • Pavlovics Zsófia

    Sziklája a sorsa

    Sziszüphosz és az abszurd Camus filozófiájában
    A Camus által megjelenített Sziszüphosznak kezébe kell vennie saját sorsát, hogy szembenézhessen a világ abszurditásával, az antik Sziszüphosz ezzel szemben elszenvedi a körülményeket. – Pavlovics Zsófia esszéje.