Irodalmi Jelen
 • Tar Károly

  Levél Szőcs Gézánk odaátra

  Levelezésünknek és telefonhívásainknak folytatódnia kell, és folytatódni fog a túlvilágról, a „H TERMINLÁLÉN” túl is, mert bevallom Géza, hogy sohasem voltam képes mindent elmondani néked.

 • Tar Károly

  Az ismert katona igaz története

  Tényregény (részletek)
  Amikor az állomásra vezető sugárúton robogtak, s a fiú a vezető melletti ülésen feszengve műanyagzacskóba csomagolt úti elemózsiáját szorongatta, és az anyja kétségbeesetten hallgatott a hátsó ülésen, az apa még mindig jónak tartotta az emberré válás kilenc hónapjáról kigondolt hasonlatát. A meghatódottság rájuk nehezedő csöndjét megtörve erről beszélt. Minél természetesebb búcsút akart, az ilyenkor meggondolatlanul könnyen, szinte orvul előtörő könnyek nélkül.
 • Tar Károly: Szerenád dobra, cintányérra

  Szerenád dobra, cintányérra

  0 Ft

  Ennek a regénynek azért groteszk már a címe is, mert a szerző sajnálja a régi szép idők divatjamúlt történéseit, azokat, amelyek csordultig töltötték az embereket életszeretettel. Hol vannak már azok az idők? Bizonyára mélyen elásva bennünk vannak. A felszínre bukkanó történések így állhatnak össze mindannyiunkat érintő regénnyé.

 • Kutyatár

  Kutyatár

  0 Ft

  Bíró György, neves sportoló és érdemes edző életének igaz története ez a könyv. A főhős, akit mindenki „Kutyának” becéz, különös figura. „Egyetlen és megismételhetetlen”, de magában hordozza a kor minden „betegségét”. Ő az a kutyaéletű boldog ember, akire hol rámosolyog a szerencse, hol lecsap rá az átkos emberi gyarlóság, hol saját gyengeségeinek vermébe esik, s ez utóbbi okozza vesztét. Tar Károly, hősének vallomásai, húsz kazettában rögzítve, feltárják a korszak fonákságait, a sportélet, és szűkebb értelemben véve az atlétika, kulisszái mögött zajló mesterkedéseket is.