Ugrás a tartalomra

 

A változásról, Jelen-időben

Az Irodalmi Jelen tájékoztója néhány változásról, melyek a szépirodalmi rovatok szerkesztésével és az online felületen való megjelenésükkel kapcsolatosak:
A hónap írója
VersTörténés:
PRAESENT, Vers és ValóságOlvastam, költőtárs...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasóink, Kedves Barátaink!

 

Az Irodalmi Jelen tájékoztatni szeretné Önöket néhány változásról, melyek a szépirodalmi rovatok szerkesztésével és az online felületen való megjelenésükkel kapcsolatosak.

Verstörténés rovat, mint a költészeti megjelenés sajátos csoportformája, több, mint három esztendei működés után megszűnik. A versek a jövőben a Költészet rovatban látnak napvilágot a szokásos szerkesztési rend szerint.

"A vers ma, úgy érezzük, kissé eltávolodott az élet lüktető, pulzáló mindennapjaitól (hogy a ’valóság’ szó értelmezése ne adjon okot szofisztikus polémiára: ezért ez a körmönfont megfogalmazás). Nem a kortárs líra ’értékességét’ akarjuk kétségbe vonni, azt vitatni sem áll a szándékunkban, mindössze arra kértünk föl magyar költőket, hogy vezessenek versnaplót; az általuk megélt külső-belső impulzusokról pedig ezeken az oldalakon számoljanak be minden héten. A különböző életkorú, a lírai hagyományba eltérő módon beágyazódó szerzők a közlés folyamatában – ebben egészen biztosak vagyunk – különlegesen izgalmas képet adnak majd közös jelenünkről."

A rovatbevezető írás, melyből ezek a sorok származnak, 2010. július elején készült, és a benne foglaltak közül máig hatóan érvényesnek érezzük azt, hogy a kortárs líra eltávolodott az élet lüktető, pulzáló mindennapjaitól, noha ennek cáfolatára születtek már kezdeményezések. Az előre vetített terminus (eredetileg egy év) csaknem negyven hónapra módosult, és a szerzők száma hatról negyvenhatra bővült. Ennyi szerzőt, ennyi féle magatartást, formavilágot már nem lehet semmiféle alkotói csoportként értelmezni. Úgy látjuk tehát helyesnek, ha a lírával, s magával az irodalommal kapcsolatos ideáink képviseletét az Irodalmi Jelen egészére, ezen belül a szépirodalmi (és művészeti) rovatok összességére bízzuk.

Mindez annyi formai-szerkesztési változással jár, hogy a Költészet, aPróza és a SzóKép rovatok anyagai mostantól önálló felületen, a nyitó oldal bal oldali sávjában fognak megjelenni. A publikációk időbeli folyamatát természetesen továbbra is alapelvként érvényesítjük majd, de ügyelni fogunk egyes rovatok és oldalak kiemelésére is.

 

A hónap költője (írója, képzőművésze) címen új sorozatot indítunk a szépirodalmi és művészeti rovatok felületén. Havonta egy alkotó bemutatását tervezzük, tevékenysége minden jellegzetes műfaját megjelenítve, interjúval, fotógalériával és a róla szóló irodalommal kiegészítve, hetente változó tartalommal.

 

VersTörténés azonban (a névadó, Zalabai Zsigmond életművének szellemében) három programot összefoglaló, az alábbiakban részletezett tartalommal, továbbra is rovatként működik majd, melyben ezek a sorozatok párhuzamosan fognak megjelenni:

 

1. PRAESENT

 

A cél a magyar irodalmi örökség feltérképezése nem irodalomtörténeti eszközökkel, hanem a kortárs alkotók kutató-felfedező szenvedélye segítségével. A középkortól Ady fellépéséig, továbbá a Nyugattól a közelmúltig számtalan író életműve, illetőleg fontos alkotásai merültek feledésbe. Ezek kiemelése a lappangó hagyományból, úgy hisszük, elsődlegesen írói feladat.

Felkértük, felkérjük tehát szerzőinket, hogy a régmúlt és a XX. század irodalmából válasszanak ki hozzájuk különösen közel álló alkotókat, és egy rövid portré, egy jellegzetes összeállítás, valamint egy, az írót megszólító eredeti saját mű segítségével mutassák be őket a Jelen olvasóinak.

A korlátozás – tehát, hogy a magyar irodalmi hagyományra utaltunk – nem kizárólagosságot, hanem elsődlegességet jelent.  Természetesen nem zárkózunk el a világirodalmi örökség megerősítendő értékeinek feltárásától sem, ha a bemutatott szerző vagy mű Kárpát-Európából*származik, illetve amennyiben van magyar irodalmi vonatkozása.

 

2. VERS ÉS VALÓSÁG

 

A Szabó Lőrinctől kölcsönzött cím csupán utalás és tisztelgés. És a vers szó is pusztán az irodalmi szövegalkotás igényét fejezi ki. Természetesen nem a saját művekre való reflektálást szorgalmazzuk, miként a valóság fogalmának értelmezését sem.

A fotográfia mint mű/tárgy ezeket a dilemmákat eleve magában hordozza. Arra kérjük és biztatjuk tehát költőinket és prózaíróinkat, hogy válasszanak ki egy-egy számukra fontos fényképet, és írjanak egy hozzá kapcsolódó irodalmi szöveget. Hogy verset-e vagy novellát? – ez természetesen minden szerző autentikus döntése.

 

3. OLVASTAM, KÖLTŐTÁRS

 

Az élő irodalom nem nélkülözheti az alkotók figyelmét egymás művei iránt. Nem kritikai viszonyra gondolunk, hanem megerősítésre, felfedezésre, értelmezésre. Egy-egy vers, novella vagy akár regény, de talán egyetlen mondat, metafora, szövegrész értékeinek kibontására.

Biztatjuk tehát szerzőinket, hogy ha van olyan kortársuk, akinek valamely művére, annak szellemiségére vagy formaalkotó értékeire, különleges írói megoldásaira szükségesnek érzik felhívni a figyelmet, írják meg jegyzet vagy kisesszé formájában!

 

A CSATLAKOZÁS LEHETŐSÉGE MINDHÁROM PROGRAMHOZ TELJES KÖRŰEN NYITOTT.**

 

Szerzőink, íróbarátaink és irodalomban jártas olvasóink kézirataikat a szerkesztőség e-mail címére, illetve a mauyori54@gmail.com címre küldhetik. (A formai és terjedelmi kötöttségek tekintetében a már publikált anyagok adnak eligazítást.)

 

Az Irodalmi Jelen online az új szerkezetben 2012. november 5-től fog megjelenni.

 

Mányoki Endre

 

főmunkatárs, szerkesztő

 

 

* Kárpát-Európa: önkényes elnevezés, mely a Közép-Kelet-Európa földrajzi meghatározást hivatott kulturális fogalommá emelni.
** A beérkező kéziratok elbírálásának jogát a szerkesztőség természetesen fenntartja.

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.