Ugrás a tartalomra

Sárközi Mátyás: Ted Hughes a Panteonban

Az angol irodalom Panteonja: a Poets' Corner, a Westminster apátsági főtemplomban található, sajnos, újabban csak belépődíj ellenében közelíthető meg. Ezt leszurkolva bebocsátást nyerünk a méreteiben és gótikus szépségében egyaránt impozáns templom déli kereszthajójába, hogy lerójuk kegyeletünket az angol irodalom nagyjai, továbbá egy-két amerikai költő (Longfellow és T. S. Eliot) előtt. Legtöbbjük valóban itt nyugszik, mások Londontól távol vannak eltemetve, de kiérdemelték, hogy a Poets' Corner-ban szobormű vagy márványtábla emlékeztessen halhatatlanságukra. Shakespeare-ről például mindenki tudja, hogy szülőhelyén, Stratford-on-Avonban van a sírja, de a szobra persze nem hiányozhat innen. Az egyik legimpozánsabb sír a Canterbury mesék írójáé, Chaucer-é, aki 1400-ban halt meg, és százötven évvel később faragták kőbe a síremlékét. Előtte, a padlózatba símulva találjuk Tennyson és Browning nyughelyét, a látogatók, a falakra helyezett emlékszobrokat nézegetve, kegyeletsértőn taposnak sírjukon.
Seamus Heaney Nobel-díjas észak-ír költő kezdeményezésére dr. Hall, a Westminster Abbey főesperese, irodalomtörténészek szakvéleményének meghallgatása után úgy döntött, hogy a XX. századi angol költészet talán legjelentősebb alakjának, Ted Hughes-nak is emléket kell itt állítani. Sírhelyet nem adhattak neki, mert a költő 1989-ben bekövetkezett halála előtt úgy rendelkezett, hogy hamvait kedvenc vidékén, Dartmoor fenyérrel benőtt lankáin szórják szét.
Ted Hughes-ban mi magyarok nem csak a jeles költőt tiszteltük, hanem Pilinszky János fordítóját is. Az angol költészet nagyjai általában nem vállalkoznak műfordításra, de Ted Hughes és Pilinszky János esetében két lírikus egymásra talált, s nem utolsó sorban Csokits János közvetítésének hála, Hughes bevezette Pilinszkyt a költészet iránt érdeklődő angolok köztudatába.
Emlékezetes volt közös fellépésük Londonban, egy költői fesztivál alkalmával. Pilinszky félénken, a maga félszeg törékenységében jött ki a színpadra, és magas hangján,  éteri lírikusként, magyarul elsepegett néhányat a döbbenetes, vizuálissá absztrahált költeményeiből. Majd a színpad másik felén megjelent a magas, vállas, markánsan férfias angol költő, és zengő hangján felolvasta az elhangzott versek fordítását. Különös, de Pilinszky János számára nagy sikert jelentő est volt ez.
Egyesek felvetik a kérdést, helyet kaphat-e Ted Hughes egy katedrálisban? Ugyanis első felesége, az érte rajongó amerikai költőnő, Sylvia Plath a hűtlen félrelépéseitől összetörve öngyilkos lett. Ekkor elvette azt a nőt, Assia Wevill-t, akit Sylviánál már jobban szeretett. Ám Assia szintén megölte magát, és magával vitte a halálba kislányukat is.
Ted Hughes nem élt példás keresztény életet. A dartmoori lankák, valamint szülőhelye, Yorkshire friss levegőjű tágasságának a szabadságérzete határozta meg a jellemét és  költészetét. Költői nagysága előtt tiszteleg ezután emlékműve a brit irodalmi Panteonban.

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.