Ugrás a tartalomra

Őrszemek a magyar kultúra bástyáin

A Magyar Művészeti Akadémia 2013-ban határozott úgy, hogy minden évben egy Életműdíjat és egy Nagydíjat adományoz a magyar szellemi élet kimagasló személyiségeinek. Olyan művészeket részesítenek elismerésben, akik kiemelkedő munkásságuk, életművük révén hozzájárultak a magyar nemzet felemelkedéséhez, megmaradásához, a hagyományok és a magyar kultúra ápolásához. A díj emlékéremmel, oklevéllel és pénzbeli elismeréssel jár.

Ebben az évben Dávid Katalin, az MMA rendes tagja kapta az Életműdíjat. A nemzetközileg elismert művészettörténész professzor és teológus a két tudományág határterületét kutatja, Európa keresztény gyökereit és hagyományait. Legutóbb megjelent, Egy keresztény értelmiségi Európában című könyvében azt kutatja, hogy miként váltotta fel a válság és a kiüresedés az erkölcsi alapokat adó, történelmet formáló, a sajátos európai kultúrát kibontakoztató kereszténységet. A kutató szerint egzakt és lelki magyarázatot kevesen tudnak és mernek adni a jelenségre. Dávid Katalin számára a Biblia az abszolút alapja az európai kultúra önazonosságának és megmaradásának.

Fekete György és Balog Zoltán átadják a díjat Dávid Katalinnak

Az 1923-ban született kutató nem csupán tudósként, de emberként is példaértékűen helytállt az életben: egyetemi évei alatt Izay Géza pap vezetésével több száz zsidót bújtatott Szegeden. 1954-ben egyik megalapítója volt a Művészettörténeti Dokumentációs Központnak, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete jogelődjének, ahonnan a Vatikánnal való összeesküvés koncepciós vádjával távolították el. Kivételes személyisége minden történelmi korszakban képes volt a különböző világnézetű, hitű embereket általános, nemes célok érdekében mozgósítani.

Köszöntője során Fekete György, az MMA elnöke mindkét díjazottal kapcsolatban leszögezte, hogy „az MMA döntése nem ítélkezés, hanem józan választás”. Kiemelte: manapság nagy szükség van nagy formátumú példákra, és a díjjal fel lehet hívni a figyelmet rájuk – ez esetben Dávid Katalinra és Csoóri Sándorra. Fekete György méltatta erejüket, szaktudásukat és tehetségüket a magyar kultúra és az általános emberi értékek szolgálatában. Az MMA igyekszik számon tartani és megbecsülni ezeket az erényeket – hangsúlyozta az elnök.

Fekete György ünnepi beszéde. Balra Balog Zoltán miniszter

Fekete György után az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán lépett a mikrofonhoz. Arról beszélt, milyen nagy jelentősége van annak, kinek ítélnek oda először egy újonnan alapított díjat. Ugyanis a „díjazottak minősítik a díjat”, s egyúttal mércét, irányelvet adnak a további díjazandókkal kapcsolatban. „Végsőkig magyar” – Balog Zoltán ezt a Csoóri-versből való idézetet találta a legkifejezőbb jelzőnek mindkét díjazottra.

Dávid Katalin – miután Fekete György átadta neki az Életműdíjat – hálás szívvel emlékezett meg az őt egykor az MMA-ba meghívó Makovecz Imréről, és büszkén vallotta, milyen nagy ajándéknak érzi, hogy olyan történelmi időszakokat élhetett át, melyekben kortársai hősök, mártírok, szentek voltak. A kitüntetett végezetül elárulta, hogy ismét nagy munkába fogott: elkezdett az emlékiratain dolgozni.

Dávid Katalin megköszöni az elismerést

Az MMA Nagydíj 2013-as kitüntetettje, Csoóri Sándor betegsége miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, a neves költőt családja, közeli hozzátartozói képviselték. A laudációk során Vasy Géza a „a nemzet rebellisének” nevezte őt, aki tabukat söpört félre, költői érzékenységgel reagált minden, a magyarságot érintő problémára. Csoóri „gyötrelmesen gyönyörű” művei zajos visszhangot váltottak ki már pályakezdésétől fogva.

Több mint ötven kötete jelent meg eddig, nagy részüket több mint fél tucat európai nyelvre lefordították. A költő munkásságát korábban Kossuth-, Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjjal ismerték el. Életútja nem kevésbé rögös, mint Dávid Kataliné: kamaszként élte át a második világháborút a tankcsaták által földig rombolt szülőfalujában, Zámolyban. A kommunista diktatúra évtizedei alatt is mindvégig kiállt az emberi értékek mellett, kereste a társadalmi, nemzeti kibontakozás lehetőségeit.

Juhász Zoltán népzenész

A népköltészet motívumait, hangulatvilágát építette verseibe, így örökítette át azokat az utókorra. A rendszerváltás körüli időkben többféle közszerepet vállalt: az MDF egyik alapítója volt, később a Hitel főszerkesztője, a Magyarok Világszövetségének elnöke, és ő javasolta a Duna Televízió létrehozását. Alakja csak a magyar történelem legnagyobb szellemi alkotóihoz mérhető – zárta laudációját Vasy Géza. Az MMA elismerését a díjátadó ünnepséget követő napokban Fekete György személyesen adja át Csoóri Sándornak.

 

 

Szöveg és fotók: Csepcsányi Éva

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.