Ugrás a tartalomra

Jókai mókái

A nagy regényíróról kevesen tudják, hogy olykor verselt is, mégpedig csillogó humorral. Arany Jánosnak címzett „feddése” egy kudarcos lapindítás tanulságait szűri le; a közélet megfricskázását mintha csak a mai állapotokról írta volna; politikai „nyelvbotlásaival” tűzdelt időjóslataival pedig boldog új évet kívánunk minden olvasónknak!

Egy szerkesztőhöz, a ki pénzt küld a publicumnak

Mit mivelsz barátom, lelkem Arany János? 
Schismát támasztottál, lettél Ariánus. 
Visszaküldöd a pénzt, lapod megszüntetve? 
Soh’se történt ez még e földi életbe. 
Hisz ez veszélyes tan! mindent felforgató, 
Hogy legyen az ember ezután kiadó? 
Eddig ha egy gscheftünk mene nagyon rosszul,
Ilyesmit az ember olyanformán bosszult,
Annak a kevésnek, ki előfizetett,
Adott újság helyett valami füzetet:
Legrosszabb esetben egy kalendárjumot,
Abból is lehúzván a honorjájumot.
Két-három lapunk volt, s gyönge a publicum?
Azt tettük, mit méhész gazdák a falukon,
Kik három gyönge rajt beütnek egy kasba,
Így kitelel, ezt már tudja minden gazda.
Két-három ujságnak gyönge közönségét
Összeresztettük, – s egy aztán csak megélt,
Vagy kihirdettük, hogy „elhárithatatlan
Akadály!” s a többi… Értik azt mondatlan.
A publicum látta, nem mi vagyunk oka,
S megnyugodott benne, – hogy a pénze oda.
S te mostan új vallást hirdetsz? „itt a bankó!” 
S visszaküldöd a pénzt, még pediglen frankó. 
Ez, barátom, hiba; még pediglen izmos! 
Pénzt széljelosztani! Hisz ez communismus!"
*
Megjelent:
Madách Imre és Jókai Mór válogatott versei, szerk. Margócsy István, Szilasi László, Unikornis Kiadó, Budapest, 2000

Mikor a szekér elakad

Mikor elakad a szekér,
Van akkor nagy veszekedés,
A kocsist szidja a gazda,
Minek hajtott így a gazba?
      Igaz! Mért hajtott a gazba?
 
Kocsis szidja a lovakat,
Itt az ok, hogy ő elakadt;
Jól hajt ő, de rosszul húznak,
Aztán kén' lenni vagy húsznak,
      Igaz! nem kettőnek; húsznak.
 
Lovak szidják a szekeret,
Ez oka, hogy igy megrekedt,
Ők jól húznak, az jár rosszul.
Négy kereke: egy se' fordul.
      Igaz! Ha egyszer nem fordul.
 
Szekér szidja a pocsétát,
A ki gátolja a sétát.
Gördülne az ő kereke
De a sárnak nincs feneke.
      Igaz! Ha nincsen feneke.
 
Sár mentegetőzik nagyon,
Hiba nem ő benne vagyon:
Ő nem segíthet a bajon,
Mért nem járnak rajta hajón?
      Igaz! Mért nem járnak hajón.

Időjóslatok

Ha Gyertyaszentelő napján
Medve odujában marad,
Negyven nappal a szokottnál
Későbben látjuk a nyarat.
Napoleon – vagy mit mondok?
Medve marad odújában.
Tehát a tél rövidültét
Várja az idő hijában.
 
Ha a pókok hálót fonnak,
Tartós szárazságot jelez;
Apáink is azt tartották:
Nagyon régi időjel ez.
Diplomaták – vagy mit mondok?
Pókok nagy sok hálót fonnak.
Gazda ember elméjében
Nagy oka van főni gondnak.
 
Ha a legyek és bögölyök
Szokatlanul csipnek, marnak,
Előjeléül vehetni
Azt közelgő zivatarnak.
Csipcsup lapok – vagy mit mondok?
Légy és bögöly csipnek nagyon,
Minthogy elektriczitással
A levegő tele vagyon.
 
Ha György nap előtt mennydörög
Jó aratást, termést várunk;
Keblünkben duzzad - a tárcza
S tele lesz csűrünk, magtárunk.
Ágyudörgés – vagy mit mondok?
Mennydörgés már itt ott szóllal;
– Adjon Isten búzát, marhát
Tele csűrrel, tele óllal!

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.