Ugrás a tartalomra

Jászolbölcsőd trónusánál

Pósa Zoltán verseskötete öt fő szólamát az ars poetica jellegű versek, az istenes versek, a hazaszeretet versei és a létszorongással, halálfélelemmel küzdő írások adják. A válogatás a Széphalom Könyvműhely gondozásában jelent meg 2019-ben.

HÚSVÉT

A szó minden előtt
Hús-vérré testesült
Atya, Fiú, Szellem
Minden erős jellem
Szívébe költözött
Húsvéti Báránynak
Színébe öltözött
 Vállalva üldözést
Világi szenvedést
Ám Isten megjelölt
Minden kivettetést
Lelki vesszőztetést
Viselő földi lényt
Kit a sátán gyötört
Aki megváltónkért
Keresztre feszített
Halálba kergetett
Pokolba leszálló
Onnan föltámadó
Győztes Krisztusunkért
A Sötétség Földjén
Sugárzott Tiszta Fényt
Illesse homlokát
Szűz Napfényglória
Kezében pálmaág
Kövesse lépteit
Halk eufória
Följegyzi tetteit
Mennyei krónika
Jutalma öröklét
Az égi jelenlét

KEHELY

Az utolsó éjen
Kenyerét megtörte
Jézus, Isten fia
Vele egylényegű
Lelke és magzata
A bort földi apja
József a derék ács
Kelyhébe csurgatta
Tanítványainak
Mindkettőt átadta
Vegyétek, egyétek
Mert ez az én testem
Vegyétek, igyátok
Mert ez az én vérem
Így emlékezzetek
Holnap eljövendő
Kereszthalálomra
Föltámadásomra
Is összegyűljetek
S ünnepeljétek
A Lélek érkezését
Borral és kenyérrel
Testemmel, véremmel
Mártír Megváltónkat
Másnap már siratja
A kereszt tövében
Földi édesanyja
Áldott Szűz Mária
Föltámadásáról
Vitte az örömhírt
Magdalai Mária

Ám eközben eltűnt
József ácspohara
Halhatatlanságunk
Földi hordozója
Egy elszánt zarándok
Szent Grál kegyhelyére
Pelso mellékére
Földvárra elhozta
Avalon szent kelyhe
Krisztus véredénye
Örök élet vize
Próféták élénye
Eljöttél Földvárra
Magyarok honába
Kárpát karélyába
Megváltást hirdetni
Azóta Magyarhon
az Igéret Földje
A magyar az Isten
Kiválasztott népe

JÉZUS

Hová repültél
Követlek földön égen
Hisz nálunk jártál
Nem is oly nagyon régen
Évezred egy perc
Az időcsúcs ormán
Összefut minden
Angyal és boszorkány
Pokoli hőség
Égrengető orkán
Csak te vagy biztos pont
A világ közepén
Jobb és balféltekén
Planétánk peremén
Mert te vársz bennünket
Lélektemplom tornyán
Istennek szent fia
Az atyának jobbján

SZENTHÁROMSÁG

Magamban mint porszem
Földünk hontalanja
Állok védtelenül
És még sem egyedül
Trónod előtt Uram
Fölajánlom magam
Megtelik lelkeddel
Veled egylényegű
Égi eredetű
Fiad szellemével
Mindazon üresség
Mi eddig élt bennem
Atya Fiú Szellem
S Jézus Földi Anyja
Világ szent virága
Teremtés Szűz Ága
Bennünk szüntelenül
Forrong bűntelenül
Isteni Háromság
Örökös ősegység

*

Pósa Zoltán (Debrecen, 1948. szeptember 6.) József Attila-díjas író, költő, irodalomtörténész, újságíró, a Keresztény Kulturális Akadémia rendes tagja, a Magyar Írószövetség választmányi tagja. Balatonföldváron és Budapesten él. 

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.