Ugrás a tartalomra

Kabdebó Tamás: Koestler Artúr közelebbről

Érdeklődéssel olvastam Sárközi Mátyás barátom Koestler-cikkét, melyhez szeretnék hozzátenni egy-két személyes apróságot. Koestlerrel háromszor találkoztam 1965-ben Londonban. Ezt a londoni humorista, Mikes György eszközölte ki, aki Koestler jó barátja volt, vele rendszeresen scrabble-t játszott Koestler akkor már knightsbridgei lakásában. Velem viszont Mikes teniszezett Dél-Londonban a Queens Clubban. Koestler a hatvanas évek elején cikket írt József Attiláról, és a cikkhez néhány versfordítás is járult. Ez volt, a ma már 100 000 internetes szócikkel rendelkező József Attila első angol nyelvű megjelenése.

Ezen felbuzdulva Székely János és Michael Beevor barátommal együtt megkezdtük egy József Attila-fordításkötet elkészítését. Ez a húsz verset angolul közreadó kötet 1965-re elkészült, csupán a bevezető előszó váratott magára. Koestlert kértem fel rá, aki az előszót elvállalta, de három hónap alatt sem készítette el. Ekkor másodszor is felkértem, ezúttal a londoni University College folyosóján. Az előszót ismét megígérte, de a beszélgetést így fejezte be: „Adjon időt.” Hozzá kell tennem, magyarul beszéltünk − Koestler megtartotta anyanyelvét. Angolul viszont korrekt grammatikával, de szörnyű akcentussal beszélt, erről meggyőződhettem, amikor ismét három hónap elmúltával az Imperial College-ban tartott előadást. Ennek lezajlásával már hármasban beszélgettünk, Gábor Dénes föltaláló, az est elnöke volt a harmadik. Az előszó nem készült el, a kötet anélkül jelent meg 1966-ban.

Feleségével, Cynthiával csak telefonon beszéltem. Mikestől úgy tudtam, hogy Cynthia rákos volt.

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.