Ugrás a tartalomra

Az atommagok hasadnak

Lángi Péter versfordításai

Az atommagok hasadnak
Нуклеиды делятся

Az atommagok hasadnak
a kromoszómák kondenzálódnak
relaxálódnak
a gének fuzionálnak
az információk továbbítódnak
célba találnak
az elhalt helyett új sejt támad.
De ha valamely gén
nem úgy fuzionál.
Korrekció –
a kontroll mechanizmusa,
A sejtek halandók.
A mutáció halmozódik.
Ha a sejtek 
ellenállnak a halálnak
ők – a mutánsok.
Ez a daganat.
Ha más betegségek nem lennének
150-szeres bizonyossággal
mindenkinél megjelenne a rák.

A forrás nem alszik
a szikra átpattan
az olaj befröccsen
a karburátorok belobbannak
az elemek felmelegednek
de egy bizonyos gazfickó
nem fizet az elektromosságért
egy másik pedig használja és használja
(amíg használja)
az áramot bekapcsolják-kikapcsolják
a víz befolyik-szétárad
a csövek megrepednek
az operáció
(a papa kért, hogy közöljem)*
elmarad.

* Utalás Daniel Harmsz Sikertelen előadás (Неудавшийся спектакль) сímű írására.

 

A csigának
У улитки

A csigának
a háza
és a puha talpa között,
mely ujjunk érintésétől összerándul,
van egy rétege 
(mellesleg szintén élő) –
az összenövés rétege
az élőnek az elsorvadttal,
a lomhának – az összerándulóval. 
Így vagyunk mi is, Tonya néni,
„egybeFüggésben” az ösvénnyel,
melyet a fűben kitapostunk.

A kisajtóban a tyúkganéj, a hagymahéj, a forgács –
mind az elválásról szól,
a jövendő nyárról,
mindenesetre búcsúzkodik.
Lehet-e, hogy a csigák ismerik
a kúttól
a trafóházig kúszók,
az egyetlen utca kövére tapadók
„az egybeFüggést”? Mint ott az –
megrántod a madzagot – s az ajtó kinyílik?

 

ezek undorodtak
эти брезговали 

ezek undorodtak

azok erőszakoskodtak
uralkodtak
erőszakoskodtak
és megkaparintottak
no és nyomorogtak
sőt kegyetlenkedtek

amazok pedig undorodtak
undorodtak és meghunyászkodtak
nagyzoltak és korrumpálódtak
oktatóskodtak
képmutatóskodtak
mégis megfeleltek

hogyan éreztek?
hajszálnyit éreztek?
vagy előre éreztek valamit?

amazok pedig gorombáskodtak
baromkodtak és hajbókoltak
talpat nyaltak
gyötrődtek
alakoskodtak
gyalázkodtak
leittasodtak és megalázkodtak
bosszankodtak és káromkodtak
kezet nyaltak
talpat nyaltak
-kodtak

azok pedig undorodtak
s szintén -kodtak
a maguk módján -kodtak:
finnyáskodtak
hetvenkedtek
dicsekedtek
okoskodtak
uraskodtak és elégedetlenkedtek
okosat játszottak
úgymond NAGYONMEGFELELŐT JÁTSZOTTAK

lásd – megfeleltek…
szerintem pedig különcködtek
– oké különcködtek!
hasonlítottak
többé-kevésbé hasonlítottak:
azok egyszerűen fasizálódtak
ezek pedig garázdálkodtak…
egy harmadik történelmet csináltak –
ők felfigyeltek rájuk
gorombáskodtak
undorodtak
és figyeltek
és egymásra figyeltek
amikor meg akadályozták őket
kegyetlenkedtek
kegyetlenkedtek
s még jobban kegyetlenkedtek:
ezt ők nem fogadták szívesen

 

Alekszejev
Aлексеев

Alekszejev. Alekszejevről nincs mit mondanom.
Valaki kiment, valaki, úgy tűnik, belépett.
Ez Alekszejev? Nem. Ez a májusi szellő.
Május. A májusról nincs mit mondanom.

16. A 16-ról nincs mit mondanom.
Nos, ha esetleg 26 lett volna
vagy  28 – még vezetne valahova…
Az idő múlása. Az idő múlásáról nincs mit mondanom.

KIÖÁK*. A KIÖÁK-ról nincs mit mondanom.
De hisz volt a KIÖÁK, és én is voltam a KIÖÁK-ban.
Volt és eltűnt, ami pedig létezik, nem mellőzhető.
Létezés. A létezésről nincs mit mondanom

Maga a lényeg. Magáról a lényegről nincs mit mondanom.
De érzelmi zavarról, útkeresésekről is**
beszélünk, ahogy írunk, írunk, ahogy beszélünk:
„Alekszejev”, „16”, „KIÖÁK”, „maga a lényeg”…

*KIÖÁK: Külföldi Irodalom Összoroszországi Állami Könyvtára.
 **Az utolsó versszak egy Paszternak-költeményre utal: „Во всём мне хочется дойти до самой сути / В работе, поисках пути / в сердечной смуте...”

 

Gyilkolni…           

https://www.youtube.com/watch?v=dwgn3JGNrUo1
Nem U. O.2
kinyalta magát a hitlerfi:                           nem, nem U. O.
 „gyilkolni,                                                 némileg az is
gyilkolni, gyilkolni,
ennél több beszédre nincs szükség
mint professzor én így gondolom”

elég lehet   
tán ennyi
csihi-puhi
a dühöt malaszttá
változtatni
mintegy szent palástként3
dobva
emlékül
a lángoló páncélautóról4

nem iljics
maga geljics rendeli5
kozsinovi eurázsiai ellenszabadkőműves-6
féléknek
egyszerűen
amolyan pogromként

 „ennél több beszédre nincs szükség”                  mitől – nem a mi ügyünk   
itt Moszkva beszél:                                               miért – nem mi dönthetünk
de mi miatt – ki miatt
mi végett
a ti haszontalan szavaitok
a ti  személyes  ügyeitek
a ti  tapasztalt   testetek
senkinek se köll

hallod Larusz7
teljesen felesleges szavak
a mi jó szándékú szavaink
rosszabbak
mint a méreg

1. Alekszandr Geljevics (Geljics) Dugin beszéde. Ő a Nemzeti Bolsevik Párt megalapítója, ideológus, az eurázsiaiság (a posztszovjet orosz birodalom eszméjét az orosz/szláv és türk etnikai, illetve a keresztény ortodox és iszlám vallási-kulturális szövetségre alapozó irányzat) szószólója.
2. U. O.: az orosz nyelvben a szellemi fogyatékosság (умственная отсталость) szakmai rövidítése. 
3. Az orosz szöveg szava (милоть) arra a palástra utal, melyet Illés próféta adott Elizeusnak
(Biblia, Királyok könyve).
4. Utalás Lenin fellépésére 1917-ben.
5. Alekszandr Geljevics Dugin.
6. Vagyim Kozsinov az eurázsiaiság elméletének egyik teoretikusa.
7. Laruszja (a szerző lánya) beceneve.


Mihail Szuhotyin 1957-ben született Leningrádban. A Moszkvai Pedagógiai Főiskola Természettudományi Karán végzett. 1980-tól részt vett a nem cenzúrázott (főként szamizdat) irodalom kiadási munkálataiban. Moszkvában él, hobbija a méhészkedés.
Főbb művei: Óriások: hősi elbeszélések; Centonok és széljegyzetek; Új Irodalmi Szemle 2011 (Andrej Belij-díjas könyv).

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.