• Pilinszky 100: „Künn hó és csönd és csillagok”

  100 éve született Pilinszky János, az Irodalmi Jelenen olvashattak több esszét, tanulmányt a költő lírai munkásságáról (https://www.irodalmijelen.hu/kulcsszo/cimkek/pilinszky-evfordulo) és Böszörményi Zoltán El nem küldött levél Pilinszky Jánosnak(https://irodalmijelen.hu/2019-maj-27-1029/el-nem-kuldott-level-pilinszk…) című versét is.

 • Horváth Kornélia

  Pilinszky költészetfelfogásáról

  „Pilinszkynél az írás nemcsak a mozgással, hanem a testtel (a fizikummal) is összekapcsolódik, teljesen érthető módon. S ez is megmutatja költészetfelfogása rendkívüli modernségét.” – Horváth Kornélia tanulmánya.

 • Csibra István

  Pilinszky János „tanatológiai esztétikája”

  (Előhang) Alábbi esszéisztikus írásomban a posztmodern intertextualitás stílusában többnyire szabadon idézem Pilinszkyt és a még említett szerzőket, s fukaron bánok az idézőjelekkel, nehogy elvesszünk az idézőjelek dzsungelében. A témára kívánom felhívni a figyelmet, s ily módon az eredeti szövegek olvasására buzdítani az olvasót. Pilinszky szinte rögeszmésen képviselt, olykor azonban rögtönzésszerűen, ellentmondásosan előadott nézeteit tartom szem előtt.

 • Sebők Melinda

  „a nyomorúság lim-lom tájai”

  Pilinszky János költészetéről

  Legotthonosabb tárgyaink, hétköznapi civilizációnk szinte valamennyi eszköze – az utolsó elhányt bádogkanálig – soha nem látott metamorfózison ment itt keresztül. Egyrészt puszta funkciójára süllyedt, oda, ahová annak előtte csak a kínzószerszámok, másrészt ugyanezek a tárgyak, beleértve az eredendően kínzásra szánt eszközöket, lettek végül is a század legsajátosabb ereklyéi. Valamennyit egyazon jelentés elvéthetetlen jegyei borítják. Ütések és kopások, miknek kibetűzésére alig tettünk valamit.

 • A vers a nyelv temploma

  Fűzfa Balázs és Juhász Anna beszélgetése
  Negyven éve, 1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János, a huszadik század egyik legjelentősebb költője. A kettős évforduló apropóján zajló „Pilinszky100” sorozat keretében egész évben beszélgetések, videók mutatják be a költőt, kortárs alkotók szólalnak meg. Juhász Anna sorozatának első vendége Fűzfa Balázs volt 2021. január 28-án. Az alábbiakban az élő beszélgetés szerkesztett változatát közöljük.