Irodalmi Jelen
 • Kovács Újszászy Péter

  A keresett nyelv

  „A kötet végére éppenséggel a korábban még kezdeményezői szerepkörben megjelenő apa tűnik el, és burkolózik csendbe, holott a versbeszélőben él a szándék, hogy megtanulja azt a nyelvet, amin Kali Szabolcs életében rajta kívül talán senki más nem tudott: az eltűnt, de soha el nem fogyó apakép nyelvét.” – Kovács Újszászy Péter írása Kali Ágnes debütkötetéről.

 • Simon Adri

  Kísérletek hiánypótlásra

  „Az alany kettőződése, sokszorozódása, a sokszorozódásban az önazonosság elvesztése, a súlypontok áthelyeződése nem egyszerűen megtörténik, hanem folyamatos, a cselekményszálak nincsenek elvarrva, hanem egymásba fonódnak, egymást folytatják.” – Simon Adri kritikája Kali Ágnes debütkötetéről.

 • Irodalmi Jelen

  Ahány szekértábor, annyi zseni

  Összeállításunkban a kolozsvári irodalmi rendezvényeken elhangzott humoros mondatokat idézzük föl.

 • Irodalmi Jelen

  Kolozsvári kikötő – Varga Melinda verstudósítása az E-MIL háromnapos irodalmi maratonjáról

  A hajókat lengeti a kolozsvári kikötőben a szél,
  egyszer volt egy tenger, hullámverését messzire viszi
  a tél eleji szél, talán valóság, talán fikció,
  valahol kikötött három Kárpát-medencei hajó.

 • Irodalmi Jelen

  Kortárs román lírikusok a Bretteren

  A kortárs román líra és a magyar slam poetry hasonlóságai, gazdag nyelvi eszköztár, tömör, precíz költői képek, hangulatok, áramlások, dallamok, amelyeket a műfordítás nehezen vagy csak részben tud visszaadni – Ştefan Baghiu és Ovio Olaru Bretter Körén jártunk.

 • Irodalmi Jelen

  „A fehér nem tisztít, a fehér naponta gyilkol”

  „Kötözz magadhoz, vagy én kötöm rád magam, / te vályogtéglahattyúfa”, „varjúnak születtünk, a galambság csak utópia”, „a fehér nem tisztít, / a fehér naponta gyilkol” – Kali Ágnes bizarr költői képeivel találkozhattunk a legutóbbi Bretter Körön, a kolozsvári Bulgakov irodalmi kávézóban.