Ugrás a tartalomra

Titkos testrészek tablója

A Deák tér mellett keressük a Zsimbi Stúdió Galériát, egy régi, gangos bérház udvarán meg is találjuk: aprócska lakás, amit a hangversenyzongora és a kötetbemutatóval kombinált kiállításmegnyitóra összegyűlt kultúrnép még szűkebbre formál. Úgy zsugorodunk bele a térbe, ahogyan napjaink értelmiségi diskurzusa, az egész kultúremberi létezés horizontja zsugorodik össze a magaskultúra fennhordott tornyaiból az ilyen zugszalonokba. A tovatűnt polgári létezés éthosza és mítosza, több egykori úri szalonra való szellemiség sűrűl egybe meghitt házibulinyi agóra-buborékunkban. Csak ebben a házibuliban nem lesz senkiből YouTube-DJ, és az evés-ivás örömeinek szigorúan a szellemi örömök után hódolunk. Mindkettő bőséges, elvégre a zongorát használják is. Ráadásul nemcsak összművészeti, hanem nemzetközi a szeánsz, hisz Varga Melinda németül megjelent erotikus verseit üdvözöljük. A kötetben – aus meinem schoß entfaltet sich dein duft / testem hajlatából illatod kivirágzott – németül és magyarul is szerepelnek a versek, fordítójuk Hans-Henning Paetzke, az illusztrációkként szolgáló fotókat Székelyhidi Zsolt készítette. A galériában szerencsére többet is láthatunk a fekete-fehér aktsorozatból, mint a könyvben.

Sem az egész eseményről, sem Varga Melinda, sem Székelyhidi Zsolt munkáiról nincs értelme beszélni anélkül, hogy kicsit megcsócsálnánk a két, magát éppen valamiféle műfaji besorolásnak álcázó, hamiskás fogalmat: erotikus és akt.

Erotikusnak köznyelvileg a vágykeltőt mondjuk. Erotikus a vörös rúzs, a combfix harisnyakötővel, vagy egy búgó hang a telefonban. Ilyen értelemben Varga Melinda versei nem erotikusak – bár egyes sorok tagadhatatlanul izgatók, bizsergetők. Ellenben a versek az erotikáról szólnak, vagyis a vágyról. Tehát nem pajzán költeményekkel találkozunk, amikben priaposzi tagú szatírok tepernek le márványfenekű nimfákat holmi bukolikus bozótban. Találkozunk ellenben a költői megállapítással: nem található sem szerelem, sem nyugalom sem a férfiban, sem a tájban, olyan tájban, melyben szakadt télikabátot sem ér az éj, bőrre fagynak a szikár hajnalok.

Persze akad itt azért tüzelő nősténymacska is, aki-ami bizony vágyik, s a titkos megszólított szerelme forrófehér folyójának ízét érzi szájában. A megszólított, avagy az erotikus partner egyébként minden versben titkos – vagy inkább mellékes, személytelen. Maga a vágy, illetve a két test kapcsolódása az érdekes. Ez pedig első olvasásra a kötet egészére nézvést gyöngéd, mondhatni nőies – durvulást keresve sem találtam, ám maga az aktus olykor bátran, egyszersmind következetesen költői hangon részletezett:

Azt álmodtam, ajkam phalloszod körül táncoltatom,
őrült ritmust írt merev férfiasságodra szám,
közben mellemet cirógattad, mézízű patak fakad
belőlem, s elmerült az ujjad benne.”

Szóval ba…ásra nem lelünk e könyvben, szeretkezésre annál inkább, eszembe is jut, milyen okos dolog lenne efféle verseket mellékelni kiskamaszok szexuális felvilágosításához. Hogy tudniillik miképpen is lehet dolgokról beszélni. Intimnek induló pillanatok nagy mumusa a nyelvi ínség, és a költői nyelv, anyanyelvünk legszebb, leggazdagabb regisztereként sok kínos pillanaton segíthet át. Már amennyiben bírjuk e nyelvet. De ez csupán a megfigyelő fantáziája. A költői fantázia nagyobb tájakat jár be – a táj, mint olyan áll ugyanis az egymást érintő testek állandó háttereként, vagy akár ellenpontjaként a versekben. Olykor a test maga is térképpé válik, avagy a vér vidul hajnallá. De többnyire elvesznek a testek a táguló horizonton, vagy épp a táj alá gyűrődnek, mint a bőr, amire a kolozsvári tél ege fagyott rá. Mintha gazdátlanul oldódna itt föl a test a tájban.

A most elmondottak a kötet három ciklusát jellemzik: Hullócsillagok buknak alá a tóba, Kifordított ég és Himnusz a vágyról. Külön kezelendő a külön kötetben is megjelent Tizenkét kagyló csillagjegyek erotikus jellemzőiről beszélő ciklus – de ennek láttatásához előbb Székelyhidi Zsolt fényképeiről kell szólnom.

Ezek a fotóművészetben klasszikusnak számító, lágy kontúrokkal, nagy kontrasztokkal játszó aktok. Soha nem látunk egész testet, mindig csak részleteket. A képkivágás brutális. A paszpartu és keret nélküli printeken a kellemes hajlatokat könyörtelen szigorral metszi el s tartja titokban folytatásukat a fehér fal. Nemcsak a testtájak nagy része rejtőzik előlünk, sokszor az is rejtély, mit és milyen nézőpontból látunk egyáltalán. A kezek, hogyne, a kezek egyértelműek. Talán túlzó is jelenlétük, különösen a feketére lakkozott körmöké. Persze fekete-fehér képen a vörös köröm nyílt kihívása is föloldódik, elmerül a sötétségben. Nehezen szabadulunk a torzószerűség érzetétől.

És hasonlóan torzószerűek a Tizenkét kagyló nőalakjai is. A csillagjegyek képviselőinek csak kevés vonása bukik föl a valóságrétegek hullámaiból, de azok markánsak, határozottak – elvégre ezek a versek útmutatóul (öregedő férfiszemmel látva sokszor elrettentésül) szolgálnak férfiaknak nőkhöz.

Bármennyi a költői, finom érintés, a figyelmes, simogató tapogatózás, alapvetően magányos megfigyelők botladoznak itt a jelenségek törmelékeiben. Az egész hátterének ígérete a versekben a már említett táj, illetve a csillagjegy-alakoknál a görög mitológia jólesően egyetemes tágassága. Az egész abban sejteti jelenlétét, hogy a képek szorosan egymás mellett vannak. Nincs megtagadva tőlünk, gyarló, erotikára vágyó, botladozva tapogatózó szemlélőktől, hogy a látott törmelékekből egészítsünk valamit. Hogy valamiképpen egyetlen, vágyunk titokzatos tárgyává nemesedő testnek láthassuk a titkos testrészek tablóját.

Fotó: Székelyhidi Zsolt

Binder Károly az est zárásaképp tangót játszik a zongorán. A tangó erotikus aktusként éppolyan ellentmondásos, mint a fényképeken a durván elvágott, kecses testhajlatok. Két emberi test összefonódik egy, a spontaneitást minden gesztusában mellőző, kiszámíthatatlan ritmusú, görcsös lüktetésben. Egyszer próbáltam tangózni komolyabban, Észak-Franciaországban. Ennek ott kultusza van: emberek százai foglalnak el piactereket, felöltöznek, ahogy nem szégyellnek, benyomják a zenét, aztán addig, ameddig csak bírják… Ahol én jártam, ott a tér macskaköves volt. Minden nő magassarkút viselt, az én jobb sorsra érdemes partnerem is. Ennyi megfeszülő vádlival ki lehetett volna forgatni sarkaiból a világot. És feszül az egész test, pattanásig.

A beteljesületlen vágy tánca szól tehát a zongorán, nyugtató érintés sehol. Nyugtalanul nézzük a képeket, izgatottan olvassuk a verseket: hol késik már a másik, vagy hol késik a mi látásunk a másik észrevételére, akivel vágyunk megoszthatnánk? A képek és a versek hosszú ölelésre vágynak. Ha a másik nem adja meg, hát megadja a táj: mi is megadjuk magunkat hát a tájnak, és elbotorkálunk a sötét pesti éjszakában, hadd öleljen. Aztán mindenki eldönti, hogy azzal öleli vissza, amit lát, vagy azzal, amit kapott.

 

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.