Irodalmi Jelen
 • Smid Róbert

  Szerző(dése)k, nevek és valami jó megkínzás

  „A referencia mellett az újraírás kérdése is folyamatosan napirenden tartott kérdés Szilágyi-Nagy prózájában. Előtérbe kerül akkor, amikor a szereplők az egyik regényből a másikba vándorolnak.” – Smid Róbert tanulmánya Szilágyi-Nagy Ildikó köteteiről.
 • Smid Róbert

  Kötetajánló: A grammatika érzéketlensége

  „…az embert a körülményei csak annyiban határozzák meg, amennyiben a költészet képessé válik e viszonyra reflexióval szolgálni.”

 • Dorcsák Réka, Elek Tibor, Kis Petronella, Móré Tünde, Nagygéci Kovács József, Smid Róbert,

  Kötetajánló: Súlyosnak lenni

  Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikusi műhelyének antológiája

  A kortárs magyar irodalom fellendítésében, új írói nemzedékek és törekvések pályára állításában érdekelt Előretolt Helyőrség Íróakadémia nem lehet érdektelen a kortárs kritika helyzete, állapota iránt sem.
  Szükségesnek láttuk egy olyan kritikusi műhely létrehozását, amelynek keretében tehetséges fiatalok megtehetik az első lépéseket a maguk kritikusi pályáján, illetve már kritikusként bizonyított fiatalok lehetőséget kapnak a további fejlődésre, munkásságuk gazdagítására. Úgy gondoltuk, hogy az Íróakadémia fiatal költőket, prózaírókat elindító, pályára segítő szerepe, vállalása egy kritikusi műhely létrehozásával teljesedhet ki.
  A Kritikusi műhely ezennel elindítja a tagjainak írásaiból összeálló könyvek sorozatát.

 • Bene Zoltán

  A tét: a tudattalan

  Smid Róbert könyve valóban úttörő munka: nemcsak interdiszciplinárisan olyan szerteágazó, ami párját ritkítja, de módszereinek következetes végigvitelében, következtetéseiben és önreflexióiban is. Izgalmas szellemi kaland, amely nyitottságot és merészséget vár a résztvevőktől: olvasóitól.

 • Izer Janka

  „Feje fölött koronája, mint a habos torta"

  Napló az Előretolt Helyőrség kárpátaljai irodalmi karavánjáról

  Napló az Előretolt Helyőrség kárpátaljai irodalmi karavánjáról

 • Irodalmi Jelen
  Smid Róbert

  Fonódó sínpoézis

  Falusi Márton Halálos szótövek kertjecímű, ötödik verseskötete erotikum és ideológia izgalmas egymásba fonódása, amelyből az is kiderül, létezhet-e „férfilíra”, és hogyan találkozik mindez a húszas-harmincas évek kassáki költészetével. Smid Róbert esszéje.

  Fonódó sínpoézis

 • Szente Anita

  Eltérni az origótól

  Szente Anita jegyzete Dezső Kata Akiket hazavártak című debütkötetének bemutatójáról.

 • Irodalmi Jelen

  Életképek az ágyásból

  „Ezért tud a szövegvilágon kívüli dolgokra vonatkoztatás könnyelmű olvasói aktusainak pontosan azzal ellentartani a Növényolimpia, hogy benne minden megrekedés nyelvileg is motivált. A főszereplő narrációja gondoskodik róla, hogy a történetnek éppúgy ne legyen kifutása, ahogyan saját elmondott történeteinek sincs.” – Szijj Ferenc regényében Smid Róbert folytatott irodalmi mélyművelést.

 • Irodalmi Jelen

  A nyugati magyar irodalom vége? – Magyar Napok, Veszprém

  A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara – a korábbi évekhez hasonlóan – idén tavasszal is sokszínű rendezvénysorozattal várta a határon túli magyar irodalom iránt érdeklődőket. Ennek eseményeiből adunk ízelítőt.