• Szále László

  Sándor, a színész

  Útkeresés hat képben

   

 • Praznovszky Mihály

  Ketten együtt: Madách és Petőfi

  „És mégis találkoznak, noha nem a szó szoros értelmében. 1844-ben Petőfi még segédszerkesztő a Pesti Divatlapnál. Sok más aprólékos gondja mellett az ő feladata a szerkesztőségi üzenetek írása.” – Praznovszky Mihály tanulmánya.
 • Winkler Zoltán

  Arany János Tetemre hívásától Petőfi irodalmi végakaratáig

  „Arany balladájában a tetemre hívás látszólag csalhatatlan eszköznek bizonyul, ám voltaképpen pontatlanul működik: mert miközben az kétségtelenné válik (legalábbis senki nem tudja vitatni Kund Abigélnek ezt az állítását), hogy Bárczi Benő önmagát végezte ki,[1] a halott sebe azon személy jelenlétében kezd el eleven vérfolyással jelezni, akitől a halálos fegyver származik.

 • Dimény H. Árpád

  Kis feleségem nagy költővel álmodik

  De hogy éppen Petőfivel, aki, ha elsétálna mellettem az utcán, napszemüvegben és szarvasbőr zakóban, talán rám sem pillantana.
 • Ratzky Rita

  „Tudom nagyon jól, hol van a helyem”

  Szerelem és kard egysége Petőfi Sándor költészetében

  Petőfi elhivatottságát a hazájáért való kiállás és küzdelem terén mindennél szemléletesebben fejezi ki egy 1844-es őszi verse, amelyben a mindössze huszonkét esztendős fiatal költő ábrándozik arról, milyen életet is képzel el magának. Ennek illusztrálásához a történelmet hívja segítségül. A Miért nem születtem ezer év előtt? (Pest, 1844. november vége – december közepe) a tehetetlenségre ítélő „bénító századot” állítja szembe a honfoglalás dicsőséges korszakával.

 • Lázár Balázs

  Arcot a versnek Petőfivel

  Arcot a versnek című rovatunkban Lázár Balázs adja elő Petőfi Sándor versét.
 • Vörös István

  Bakonymérő

  A dombok ott hegyek, a síkság se alföld – csak a hegyek alja.
 • Csornyij Dávid, Szalai Klaudia

  Ki lenne most Petőfi?

  Slam poetry Petőfiről.