Böszörményi Zoltán

  2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenkét verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.

 • Böszörményi Zoltán

  ​​​​​​Hommage á József Attila

  A világ most rajtad jót derül.
 • Böszörményi Zoltán

  Sorsom fordulópontja: 1984. április 11.

  Ma negyven éve annak a napnak, amikor a bécsi Swechat repülőtéren felültem a Torontóba tartó Canadian Pacific narancssárga repülőgépére. Egy új, leendő haza, egy új megpróbáltatás, sorsomnak újabb kihívása felé.
  Két regényemben örökítettem meg azokat a pillanatokat. Az egyik  Regál, a másik Az éj puha teste címmel jelent meg. Nem tudatosult bennem, hogy a magyar költészet napján történt velem mindez.
  Mint ma, a világ ugyanolyan képlékeny és lelketlen volt. De élt bennem egy hajtó és akaraterő, amely annyi viszontagságon és megpróbáltatáson túl az akkor még létező amerikai álom felé röpített. A végkifejletet még nem sikerült megírnom. Még dolgozom ezen. Most ízelítőt nyújtok abból az időből. A regények remélem, még megvásárolhatók. 
  Böszörményi Zoltán

 • Böszörményi Zoltán

  Halandónak Isten

  kivirágzik az ember életfája,
  ha vele van a szeretet

 • Böszörményi Zoltán

  Az őrnagy, aki nem találta meg hazáját

  Arcot a versnek című rovatunkban Petőfi Sándornak írt el nem küldött levelét olvassa fel Böszörményi Zoltán. 

 • Pusztai Ilona

  „A vers a csend, a megismerés, az eldördülő ágyúban a golyó”

  Böszörményi Zoltán frissen megjelent verseskötete, a Fellázadt szavak egy több évtizedes költői életműről nyújt átfogó képet. Márton László, a versek válogatója és Laik Eszter szerkesztő nagyfokú igényességgel és gondossággal Ady köteteinek mintájára rendezték ciklusokba a műveket. Az Ady-rokonság több szempontból is érvényes, mind Böszörményi Zoltán életútját, mind költői témáit tekintve. Mindketten erdélyi gyökerekkel rendelkeznek, akik, bár később világpolgárokká váltak, soha nem voltak képesek elszakadni a magyar hazától, nyelvtől, kultúrától.

 • Böszörményi Zoltán

  Teraszom korlátja felett kolibri verdesi szárnyait

  Isten megteremtette a világot, de sohasem mondta,  hogy műve készen
 • Böszörményi Zoltán

  Fohász

  Akaratom soha ki nem merülő  energiája vagy
 • Viola Szandra

  „A költő trófeái”

  Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című válogatáskötetéről

  Kedves Olvasó! Szokott néha arra gondolni, hogyha holnap meghalna, akkor mit hagyna maga mögött? Létezik egy emberfajta, aki szinte naponta farkasszemet néz ezzel a kérdéssel: a költő.

  Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című kötetének is a szembenézés fent említett gesztusa a legerőteljesebb mozgatórugója. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a szerző Ettore Majorana álarca mögül szól. Persze ezek nem szerepversek, sokkal inkább az alterego-teremtés sajátos kísérletei.

 • Böszörményi Zoltán

  A szerelem illata

  Halkan mondom, te vígan fogadod,
  szerelemmel szeretni, hát itt vagyok,
  szerelemhegyek pőre válladon,
  hegyeid terhét önként felvállalom.

 • Böszörményi Zoltán

  Lepkevadászat

  a néma várakozásban eleven csillagok suttognak
 • Michael Foldes

  A megkülönböztethetetlen

  Böszörményi Zoltán fordítása

  „Ahol a megkülönböztethetetlen megcsillan a fényben, / ott a fény cérnavékony szélei az ellenálló térben.” – Michael Foldes verse Böszörményi Zoltán fordításában.

 • Böszörményi Zoltán

  Peccata mundi

  Minden alkotásban a Fennvaló jelképei, imádható-e, ami megszerkesztett, vagy az talán hamis?
 • Böszörményi Zoltán

  A futár haláláról

  Tóth Máriának a bukaresti Kriterion Kiadónál 1979-ben megjelent, A futár halála című regénye negyvennégy év után új szerkesztésben látott napvilágot, ezúttal Budapesten. Két évvel ezelőtt, amikor aradi otthonában meglátogattam az írót, nem sejtettem, hogy életre szóló élményben lesz részem. A dedikált regényt magammal vittem Barbadosra, és együltömben elolvastam. Napok múlva visszalopakodtam a történet színhelyeire, a történelem emberi tragédiákkal zsúfolt folyosóira, a szereplők sorsát görgető idő ösvényeire, és nem tudtam a hangulatuktól megszabadulni.

 • Böszörményi Zoltán

   Az 1956-ban elesettek emlékére

  Virít a felhők között a foltnyi vér,
  ívlámpák szórnak hajadra lomha fényt.
  A körönd is a fénykép része, apró
  máglyák ülik körbe.

 • Böszörményi Zoltán

  Hazám

  szerte szaggatott rögöt örököltem  felettem sziszegő felleget 
 • Találkozás a halhatatlansággal

  Az Irodalmi Jelen díjkiosztó gálája (I. rész) – Versműsor

  Hát méges van Isten, nyugtázta a pap,
  s úgy tűnt az őszi melegben,
  Pókahalma régi helyén
  az ősi nyíres fái is látszottak.

 • Böszörményi Zoltán

  Hexameterek

  Remény csepereg, fák ágai fáznak.
 • Érzelmes lírai költemények, humoreszkek és operett

  Megtartotta díjátadó gáláját az Irodalmi Jelen

  Az elmúlt év kimagasló alkotóinak adományoz díjat minden évben az Irodalmi Jelen. A díjátadóval egybekötött irodalmi estet idén szeptember 15-én délután tartották Aradon, a Jelen Házban.

 • Varga Melinda

  A transzcendentálistól a tudattalanig

  Böszörményi Zoltán könyvbemutatója Budapesten

  Bódult őszi fényekben úszott a belváros, amikor Böszörményi Zoltán Regál című kötetbemutatójának helyszínére, a Magyarság Háza felé haladtam a kettes villamossal, a Duna mentén. A Parlament elé érve mindig meghatódom. Egy budapesti lakosnak valószínűleg nem tűnik fel, beépül a tájba, az élet természetes része naponta elmenni előtte, ezzel szemben engem mindig valami transzcendens erő, nosztalgikus hangulat kerít hatalmába ilyenkor.

 • Juhász Kristóf

  Versek a világ körül

  Sem eszmék, sem irányzatok, sem csoportok, sem iskolák – csak hangocskák, darabkák, törmelékek. Ha röviden kéne bemutatnom a kortárs költészetet úgy általában, ilyen megengedő mélabúval tenném. De nicsak, kifelejtettem valamit, ami oldhatja a bút: a karaktert. A költői figurát. A versszerző embert, a tollforgató halandót, akit a leírt szó örökkévalóságának hübrisze kísért.