Böszörményi Zoltán

  2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenkét verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.

 • Székelyhidi Zsolt

  Vers, látod a jövőt? – PEN DRIVE-est képekben

  Varga Melinda 

  A két Prométheusz

 • Az emberiség koronája a nő

  Verses-zenés, kiállításmegnyitóval egybekötött esten ismerhette meg Varga Melindának, lapunk munkatársának A fásult kebelnek nincs költészete (verses krónikák az erdélyi irodalmi életről) és Tizenkét kagyló című verseskötetét a budapesti közönség a Magyarság Háza szervezte esten az Aranytíz Kultúrházban.

   

 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Tamási Áronnak

  Faludtól nem oly messze, Zetelakáról indultak őseim más világokat hódítani, sokszor fogta őket kézen a bánat és a szerencse, volt, aki vissza sem tért a székely-anyaföldbe.
 • Böszörményi Zoltán

  A fák lelkiismerete

  nyugalmuk a kétely
  a valószínűség valószínűsége
  a deresedő
  felborzolt hajú világ
  mindent felemésztő énje

 • Böszörményi Zoltán

  Hullámok tükrében

  De ha a meddő próbálkozások órája lejárt,
  s a kérges gond fölé zömök felleg hajol,
  látod-e, mit vontat:
  gyermekkori emléket

 • Böszörményi Zoltán

  Csak te maradj velem

  Pálmafák suttognak, szélbe eresztett lombjaik rávetülnek a tenger víztükrére, a hanyatló nap is eltűnik a láthatárról, nem festi be vérével az égbolt szélét.
 • Gulisio Tímea

  Rendbe szorított, áradó képzeletvilág

  Turczi István – Vásárhelyi Antal: Kettő látás c. kötetének bemutatójáról

  A Kettős látás verses képzőművészeti album. A képek nem illusztrációi a verseknek, hanem velük egyenértékű alkotások. A cím kétféleképpen értelmezhető: mint érzékzavar és mint két ember különböző szemszöge.

 • Mint szakadék felett a kötéltáncos

  „Megdöbbentő, tragikus, húsbavágó sorok a szabadságról, a kommunizmus politikai megtorlása és hatalmi autokráciája elől menekülő fiatal nőkről és férfiakról.” Böszörményi Zoltán Regál című kötetének új kiadásáról Varga Melinda beszélgetett a szerzővel a Magyar Írószövetség könyvtárában.

 • Csornyij Dávid, Szalai Klaudia

  Könyv, ami nélkül nem tudnál élni?

  Húsbavágóan aktuális kortárs regény. Villáminterjú a szerzővel.
 • „Ne add fel a reményt”

  Villáminterjú Böszörményi Zoltánnal a Regál új megjelenése alkalmából

  Regál című regényed új kiadásának különös aktualitást adnak napjaink történései. Te magad milyen belső stratégiával vészelted át a menekülttábort, volt-e valami módszered, ami segített a talpon maradásban, túlélésben?

  – A menekülttáborban nincsenek stratégiák, hiszen a véletlennek teszi ki magát minden ottlakó. Célok vannak, de ezek megvalósulása is a véletlenen múlik. Ami a legfontosabb, soha ne add fel a reményt, még akkor sem, ha minden ellened szól.

 • Böszörményi Zoltán: Regál

  Könyvheti kedvcsináló 1.

  A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából az Irodalmi Jelen bemutatja friss megjelenésű köteteit, valamint a művek szerzőit. Elsőként Böszörményi Zoltán Regál című regényét ajánljuk az olvasó figyelmébe.

 • Regál – a műfajteremtő lágerregény

  A Magyar PEN Club szervezésében bemutatják a kortárs magyar irodalom egyedülálló, modern lágerregényét. Böszörményi Zoltán Regál című műve egy háromkötetes regénytrilógia első könyve, válasz korunk égető társadalmi problémáira, gyógyír, menekültválsággal és háborús félelemmel átitatott, bizonytalansággal átszőtt világunkban különösen aktuális olvasmány.

 • Gulisio Tímea

  „Az Új ember történet, nagy történet”

  Beszámoló Zoran Bognar könyvbemutatójáról

  Mondhatnánk, hogy az Új ember filozófiai, teológiai kérdésekkel foglalkozik. Mert így van. Ám ne gondoljunk egy száraz anyagra, amit két oldal után letesz az ember azzal, hogy majd, ha ráérek elmélkedni. Nem. Bognar könyve olvassa és olvastatja magát, sodor. Hetven egynehány oldalon végigmegy a világ és az egyén teremtésén. Ősmitológiai áramlás, testek-lelkek formálódnak a semmiből, a régiből új lesz. A mű felfogható egyfajta erkölcsi példázatnak is, a beszélő tanít. Lám így kell élni, mégsem mondhatja meg hogyan. Megénekli az Atyát, a Fiút, a Szentlelket és a szerelmet. Szerelme nem kevésbé égi attól, hogy földi, hús-vér-testnedv-haj is.

 • Böszörményi Zoltán

  Melled szelíden ringó, örök tavasza

  Álmodjunk egymással,
  vetkőztessük le a hegyet,
  a völgyet, a rétet,
  vegyük le egymás testéről
  a gondok terhét,
  mint ki könnyű ujjal érinti az idő bőrét.

 • Böszörményi Zoltán

  Látom a jövő fehér gyolcsait 

  látom a jövő fehér gyolcsait testünkre olvadni
 • Biró Mónika-Anita

  Sóvárgástól sorvadásig

  Test és lélek szoros kapcsolata minden humán entitás létfeltételeinek alapját képezi. Böszörményi Zoltán kisregénye egy olyan problémakört tár fel, amely egyrészt ezen kapcsolat természetére mutat rá, másrészt pedig napjaink munkamigrációjának mértékét, s annak szociálpszichológiai vetületeit világítja meg egy külföldön dolgozó anyját súlyosan hiányoló gyermek szemszögéből. A Sóvárgás fontos társadalmi kérdésekre hívja fel az olvasó figyelmét.

 • Böszörményi Zoltán

  A költő trófeái

  Csak a csókban érzem ezeket az ízeket, a felbolydultság zűrzavarában, az imákban. S ha megláncolják is kezem, a szabadon száguldó gondolattal működik képzeletem, új világot teremthetek, új határt a fényűző szónak, dimenziót, látványt, fényességet a felém igyekvő szárnyalásnak.
 • Böszörményi Zoltán

  Vérvörös szenvedély, égszínkék tudat

  az élet álmot lát,
  és az álom életet.

 • „Mint a szerelemben, minden a pillanat műve” 

  Betekintés a kulisszák mögé, IV. rész

  Balettintézetben tanult tizenhat éves koráig, koreográfus szeretett volna lenni, később pedig színész, számára a tánc a szabadságot, a feloldódást jelenti az időben. Két verseskötet után külföldre menekült, ennek kálváriáját a Regál című kisregényében írta meg. Hosszú ideig sikeres üzletemberként dolgozott, amiben a filozófia is segítette, majd visszatért az irodalomhoz. Minden női szereplője is ő, gyakran álmodik regényei hőseivel, szeret horgászni, teniszezni, különleges kapcsolatban áll a tengerrel – Böszörményi Zoltánnal, az Irodalmi Jelen főszerkesztőjével beszélgettünk.