Böszörményi Zoltán

  2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenkét verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.

 • Böszörményi Zoltán

  Peccata mundi

  Minden alkotásban a Fennvaló jelképei, imádható-e, ami megszerkesztett, vagy az talán hamis?
 • Böszörményi Zoltán

  A futár haláláról

  Tóth Máriának a bukaresti Kriterion Kiadónál 1979-ben megjelent, A futár halála című regénye negyvennégy év után új szerkesztésben látott napvilágot, ezúttal Budapesten. Két évvel ezelőtt, amikor aradi otthonában meglátogattam az írót, nem sejtettem, hogy életre szóló élményben lesz részem. A dedikált regényt magammal vittem Barbadosra, és együltömben elolvastam. Napok múlva visszalopakodtam a történet színhelyeire, a történelem emberi tragédiákkal zsúfolt folyosóira, a szereplők sorsát görgető idő ösvényeire, és nem tudtam a hangulatuktól megszabadulni.

 • Böszörményi Zoltán

   Az 1956-ban elesettek emlékére

  Virít a felhők között a foltnyi vér,
  ívlámpák szórnak hajadra lomha fényt.
  A körönd is a fénykép része, apró
  máglyák ülik körbe.

 • Böszörményi Zoltán

  Hazám

  szerte szaggatott rögöt örököltem  felettem sziszegő felleget 
 • Találkozás a halhatatlansággal

  Az Irodalmi Jelen díjkiosztó gálája (I. rész) – Versműsor

  Hát méges van Isten, nyugtázta a pap,
  s úgy tűnt az őszi melegben,
  Pókahalma régi helyén
  az ősi nyíres fái is látszottak.

 • Böszörményi Zoltán

  Hexameterek

  Remény csepereg, fák ágai fáznak.
 • Érzelmes lírai költemények, humoreszkek és operett

  Megtartotta díjátadó gáláját az Irodalmi Jelen

  Az elmúlt év kimagasló alkotóinak adományoz díjat minden évben az Irodalmi Jelen. A díjátadóval egybekötött irodalmi estet idén szeptember 15-én délután tartották Aradon, a Jelen Házban.

 • Varga Melinda

  A transzcendentálistól a tudattalanig

  Böszörményi Zoltán könyvbemutatója Budapesten

  Bódult őszi fényekben úszott a belváros, amikor Böszörményi Zoltán Regál című kötetbemutatójának helyszínére, a Magyarság Háza felé haladtam a kettes villamossal, a Duna mentén. A Parlament elé érve mindig meghatódom. Egy budapesti lakosnak valószínűleg nem tűnik fel, beépül a tájba, az élet természetes része naponta elmenni előtte, ezzel szemben engem mindig valami transzcendens erő, nosztalgikus hangulat kerít hatalmába ilyenkor.

 • Juhász Kristóf

  Versek a világ körül

  Sem eszmék, sem irányzatok, sem csoportok, sem iskolák – csak hangocskák, darabkák, törmelékek. Ha röviden kéne bemutatnom a kortárs költészetet úgy általában, ilyen megengedő mélabúval tenném. De nicsak, kifelejtettem valamit, ami oldhatja a bút: a karaktert. A költői figurát. A versszerző embert, a tollforgató halandót, akit a leírt szó örökkévalóságának hübrisze kísért.

 • Böszörményi Zoltán

  Majorana Szőcs Géza hatvanadik születésnapjára gondol

  ki az utcasarkon álldogál
  a benső végtelen végein
  a szélre vigyáz
  körötte felszeletelt világ
  ráhangolja a jelent a múltra
  a többi napfény
  máz
  későn veszi észre
  csak a lélek szunnyad
  a papírlap szélein
  semmi-vár

 • Böszörményi Zoltán

  Veled ébredek

  karon fogsz, mint a lelkesedés: szeretsz, szeretlek. 
 • Hulme Frederick William (1816–1884) festménye
  Böszörményi Zoltán

  Másféle nyár

  Azt akarom, szeresd a feletted
  tétovázó felhőt, képzelődj
  múlt nyarakról, légy bizakodó,

 • Újrakezdeni és felépíteni

  A Magyar Művészeti Akadémia különleges szépségű óbudai épületében, akadémikusok, köztestületi tagok és külföldi költővendégek jelenlétében zajlott Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című verseskötetének bemutatója.

 • Varga Melinda

  Új fészket a fényűző szónak! Könyvhétpéntek esővel

  Van-e a versnek jövője, a szónak fényűző fészke, mit gondolt erről Lászlóffy Aladár, Ady Endre, Faludy György, és hogyan látja Böszörményi Zoltán? – izgalmas versfelolvasással és pörgős válaszokkal találkozott az, aki az eső ellenére kimerészkedett szombaton délben a Vörösmarty térre, és meghallgatta Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című kötetének a bemutatóját. 

 • Székely agora a Vörösmarty téren

  Mi köti össze az aradi anzikszot a hepehupás Szilágysággal, a szerelmi-erotikus lírát az erdélyi tájjal, Ady Endrét Villonnal, Szőcs Gézát Lászlóffy Aladárral és François Brédával, a kaszáló színésznőt miért nézik ufónak Székelyföldön, és hogyan lesz a pálinkafőzdéből agora – pálinkakóstolóval, székely humoreszkekkel és érzelmes lírai művekkel készül az Irodalmi Jelen folyóirat a Könyvek Éjszakájára.

  Fellépnek:

 • Bollobás Enikő, Laik Eszter

  Létösszegzés, életszenvedély és nyelvtisztelet...; Szüntelen rácsodálkozás a világra

  Egy kötet, két olvasat

  A Böszörményi Zoltán verseiből Márton László válogatta kötet a szerző eddigi életművének hiteles lenyomata. A nyolc fejezetbe – Játék a széllel, A szerelem illata, Majorana homokórája, A vers nem lett osztályharcos, A dolgok síkos felületén, A lélek varázsbotja, El nem küldött levelek, Az elvarázsolt szilvafa – rendezett versfolyam tartalmazza a legjelentősebb műveket, reprezentatív képet adva a költő több évtizedes pályafutásának állomásairól, legfontosabb témáiról és elkötelezettségeiről, valamint változatos formaművészetéről.

 • Böszörményi Zoltán

  Felragyog a remény gyémántja

    Nagy, zöld madár ül a fészkén, elmúlt héten repült vissza, tollait a szél borzolja, szemében villó fénylevél, körülötte látomások, aki jót lát, így világol, új világot teremt a világból.
 • Ajánló idei könyvheti kínálatunkból – Fellázadt szavak: Böszörményi Zoltán versei Márton László válogatásában

  Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című válogatott verseket tartalmazó kötetét június 9-én (pénteken) 12 órától a Vörösmarty téren található nagyszínpadon mutatják be!
  12.30-tól a szerző az Irodalmi Jelen standjánál ( 3-as pavilon) dedikál!

 • Ajánló idei könyvheti kínálatunkból – Vasile Dan: Vízmag, Böszörményi Zoltán fordításában

  Vasile Dan a jelenkori román költészet egyik kimagasló alakja 1948. május 8-án született Maroskecén (Chețani – Maros megye). A Nagyváradi Egyetem filológia szakán diplomázott. Az Arad megyei román kulturális élet kiemelkedő személyisége. Arca címmel 1990-ben irodalmi folyóiratot indított. Az elmúlt harminc évben a Romániai Írók Szövetsége aradi tagozatának elnöke. Számos rangos irodalmi díj kitüntetettje: a Romániai Írók Szövetsége díjazottja 1997-ben, 2000-ben, a Tudor Arghezi-díjat 2017-ben, a Mihai Eminescu-díjat 2020-ban ítélték oda neki.

 • Varga Melinda

  Nem jó egy életművet bezárni a nemzeti kultúrába – Böszörményi Zoltán könyvbemutatója

  A jelenkori magyar irodalom egyik legnagyobb kihívása minden kiválósága és sokszínűsége ellenére az, hogy megtalálja az olvasóhoz vezető utat. Míg Ady Endre versesköteteit húszezer olvasó, előfizető várta, egy mai magyar költő 30004000 eladott példánnyal már sikertörténetet ír, irodalmi „celeb”, akire mindenki felfigyel. Az olvasási szokásaink megváltoztak, a kultúrafogyasztói ingerküszöb más lett, verseskötetet izgalmasan bemutatni kész bűvészmutatvány.