• Böszörményi Zoltán

  Majorana rianó sorai

  A béke ma sem látogat, /
  rám ül a gond, szaggat a baj, /
  az ágak között válogat /
  álmot, látványt. Omlik a zaj.

 • Péntek Imre

  Erotikus költészetünk újításai és határátlépései

  Mindazonáltal igaz, hogy az intim testtájak „nevesítése” már akkor sem dicsekedhet kellő gazdagsággal a nyelvünkben. Legalábbis ami az elfogadható, „szalonképes” kifejezéseket, köznyelvi megnyilvánulásokat illeti. – Péntek Imre esszéje a magyar erotikus költészet merész újításairól.

 • Debreceni Balázs

  Gyötrelmek kertje

  Kertszimbólumok Ady Endre és Juhász Ferenc költészetében

  A vers elemi erejű kivetítése, kiírása és kiirtása a költő lelkét mardosó elmondhatatlan fájdalomnak, másfelől viszont kapaszkodás, munkába temetkezés, terápia, mintha tudatos vagy tudatalatti parafrázisa lenne az Ady Endre Az én virág-halmom című költeményének… – Debreceni Balázs esszéjében Ady Endre és Juhász Ferenc ritkán elemzett szimbólumkészletét veti össze.

 • Irodalmi Jelen
  Varga Melinda

  Versnyár az IJ lírikusaival 4.

  Ha módodban állna időutazni, melyik klasszikus poétát hívnád meg magaddal nyaralni, hová utaznátok, és miről beszélgetnétek?

  Versnyár  

  Petőcz András:

 • Irodalmi Jelen

  Tűröm – Keszthelyi Rezső versei

  Óhatatlan vonz, ami való,
  és érzékeny semmivé igéz.

 • Irodalmi Jelen

  ET RESURGIT – És feltámad: a költészet

  Fejét kidugta – hívta már a nap –
  holt-fehéren, kis Lázárként, a bab.
  Aztán percenként itt is, ott is egy
  újabb parányi lap emelkedett.
  Régen örültem olyan jót, mint másnap
  az általános bab-feltámadásnak.
  (Illyés Gyula)

 • Irodalmi Jelen

  A magyar avantgárd apostolai – Déry Tibor

      a négy alsó ránc égetett agyagból és vasból
      a legalsóban ülnek a koldusok
      feljebb a testi betegek mutogatják sebeiket
      a harmadikban az anyák fekszenek kő és szalma között
      legfelül a kivégzettek ődöngő árnyai

 • Irodalmi Jelen
  Irodalmi Jelen

  A magyar avantgárd apostolai - TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY

  Megitták a jó forró teát. Lefeküdtek. Beszélgettek. Fehér úr elsírta kétségbeesett helyzetét: hónapok óta él a legsötétebb nyomorban. „Modern művésznek idehaza – nincs jövője. Megyek Berlinbe. Két hétre van pénze! Nem bánom, ha éhen döglök is… Valami történni fog… Berlinben, útközben vagy valahol. De így ez nem maradhat!” Elaludtak. Fehér úr korán ébredt. Rohant az állomásra. És hétkor útnak lendült vele a vonat Berlin felé. (Egy éjszaka története. Planista kör-novella, részlet)

 • Irodalmi Jelen

  A' MAGYAR ÍRÓ – ARS POETICA ÉS HITVALLÁS

  Az, ki zsidóul és görögül és végre deákul
  Szóla vala régen, szól néked az itt magyarul:
  (...)
  Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz,
  Itt vagyon az tudomány, mely örök életet ád.
  (Sylvester: A magyar népnek, ki ezt olvassa, 1541)
  A képen Batsányi János "konkrét verse" látható  - 1798-ból.

 • Irodalmi Jelen

  "valami elmaradt nagyon" - SZERVÁC JÓZSEF verse: egy elhagyott mérföldkő

   
  Mi kell még? Élsz s szeretheted magad,
  s egészen elviselhetővé
  törpült minden körötted, s benned is.
  Berendezkedni könnyebb kis magányban.
  Ne félj, a kertitörpék csöndesek.
  A szolganép pedig tapintatos.
  Talán a gyermekek zavarnak? Hát,
  igen. A gyermekekkel nincs mit kezdeni.
  (Levél egy XIX. századi elmegyógyintézet ismeretlen főúri lakójához)