• Kövesdi Miklós

  A Kutyakaparó

  A Kutyakaparóban meglehetősen nagy volt a nyüzsgés ebben az időszakban. Vásár volt, sok ember haladt a debreceni országúton, és jobb híján ide tértek be inni. Megfordult itt mindenféle náció, korra és nemre való tekintet nélkül.
  Így hát senkinek nem tűnt fel a fiatalember érkezése, aki arcán különös, izgalmat és várakozást tükröző mosollyal lépett be. Aztán megtorpant, úgy nézett körül, mint aki keres valakit, pontosabban mintha várna valamire.

 • Lajtos Nóra

  A szabadság apostolának

  A magyar pusztán nőttem én is fel, veled együtt, őriztünk nyájat. Embernyáj lett az emberiségből… ezért faggatom néha én is a tájat.
 • Lackfi János

  A haragról

  Sándornak, aki falra mászott a türelemtől
  Harag, haszonélvezőid fűtik pokoli kazánod, elnyűvöd az idegeket, a testeket lehasználod.
 • Lőrincz P. Gabriella

  Levél

  A kard a kezekből kihullt, mobiltelefon vette át helyét, Olyan lánc, amit önként csatolunk fel. A kávéház üres, az utazások gyorsak, Meg sem írja senki. A levelezés, Sándor, képzeld egy pillanat, A romantika ciki, s már a szekér sem szalad.
 • Bíró Tímea

  Sötétben tapogatózás

  ha szabad így kedves Sándor szavaljuk éltetjük magát de mi nem ismerjük a hazát csak a szorongást ami a köldökzsinóron jutott át amikor a vajúdás hangját elnyomták a bombák amikor a gyermek és az infláció együtt növekedett amikor a háború megerőszakolta az országot
 • Noszlopi Botond

  Bujdosó

  üvöltenek a farkasok elvéthettem a századot
 • Tallián Mariann

  Feleségek felesége

  Szendrey Júlia verseit olvasva elképzeljük a nőkre erőltetett kötelező életfeladatot, a férfiaknak alárendelt, háztartásbeli szerepkört, amelyben az önállósulni vágyó asszonyok öntudatra ébredését csírájában fojtotta el a társadalmi elvárás. Kínálkozik a felvetés: a korszakon átsütő szabadságvágy
 • Nádasdy Ádám

  Levél Ádám öcsémnek  

  (Petőfi 200)
  Vegyél valami nagyon egyszerűt, tedd le magad elé és nézegesd.
 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Petőfi Sándornak

  Egymást követő éjjelen
  a segesvári csatáról álmodom,
  a fehéregyházi szabdalt völgyekről,
  sűrű erdőiről, a héjjasfalvi poros útról,
  ahol az akkori szemtanúk utoljára látni véltek.