• Podhorányi Zsolt

  A romlás múzsái

  Művészet és sorstragédia a pilisi Beleznay-kastélyban

  „Minden az enyészetbe rohan”

 • Bakonyi István

  Gáspár Ferenc írói indulása: A strucc vére          

  Gáspár Ferenc a kilencvenes években kezdte el kalandregény-sorozatát, amelyben magyar történelmi témákat dolgozott fel. Ezek között elsőként 2001-ben jelent meg A strucc vére (Coldwell Kiadó). Kezemben a 2007-es negyedik kiadást forgatom. Önmagában is szép, hogy egy kortárs regény ennyi kiadást megért!

 • Boldogh Dezső

  Múltba kódolt kriptográfiák

  Vesztergom Andrea költészetéről
  Boldogh Dezső írása a hónap alkotója, Vesztergom Andrea költészetéről.
 • Praznovszky Mihály

  A fiatal Mikszáth titkai

  A pályakezdő Mikszáth életének első évei tele vannak rejtélyekkel. Néha már-már úgy érzi az ember, szándékosan csinálta. Egy időben elterjedt, hogy nem is Szklabonyán született, hanem Pelsőcön, ahová szülei éppen látogatóba mentek. Ráadásul ezt a téves adatot a könyvében 1911-ben közreadó Gyöngyösy László még azt is tudni véli, hogy e születés 1849. január 16-án történt. (Még szerencse, hogy a nagykürtösi matrikulában ott a pontos bejegyzés.

 • Némethi Lajos

  Árnyak és halál – a halál árnyékában

  Fecske Csabáról és Árnyűző élet című kötetéről
  Némethi Lajos tanulmánya Fecske Csaba költészetébe vezeti be az olvasót.
 • Szepes Erika

  Aki legyőzi ijesztő démonát, az időt

  Fecske Csaba Árnyűző élet című kötetéről

  Mindnyájan az időben élünk, csak nem mindig tudatosítjuk magunkban. Akkor riadunk rá, ha felfüggeszti szakadatlan folyását, és szorítása érhet fájdalmasan vagy gyönyörtelien – ezek a pillanatok mindenképpen kiemelkednek az idő megszakítatlan áradásából.  

 • Suhai Pál

  „Bábeli adományok”

  ​​​​​​​Levelek Falusi Mártonnak

  Suhai Pál levélesszéi Falusi Mártonnak.

 • Cseke Péter

  A tű foka

  Páskándi Géza költészete a kortársak és saját szemével

  Alábbi tanulmányával köszöntjük a 2022. január 30-án 77 éves Cseke Péter irodalomtörténészt.

   

  Páskándi a vers igeszerűségéről

  1.

 • Fecske Csaba

  Vassolás – a költő, aki a nyelvben találta magát

  Szubjektív megjegyzések Vass Tibor munkásságáról

  2021-ben harminc éve volt, hogy megalakult az ÚB, vagyis az Új Bekezdés Művészeti Egyesület. Alapítója és működtetője az akkor 23 éves Vass Tibor. Emlékezetem szerint a következő évben találkoztam vele először Miskolcon, a Korvin Ottó (később Corvin) utcai buszmegállóban, a Napjaink (később Holnap) szerkesztőségéből jövet, vagy éppen oda menet. Minden helyi szerző, költő- és íróféleségek útja oda vezetett, vagy onnét volt kiakolbólítva.

 • Gazda József

  Kor és művészet

  1.  
  Mi is a művészet, mi annak célja, értelme? Amiért a teremtés képessé tett bennünket a lélek húrjainak a megpengetésére egyik oldalt, és e húrok hangjainak a befogadására a másikon.
  Szépségteremtés?  
  Oldás és kötés? A világ dolgainak a megmutatása, utánzása vagy újrateremtése?  
  A harc, a küzdelem, az igen vagy nem kimondásának a lehetősége?  

 • Magyar Miklós

  „Nincs jobb, mint a párisi csőr”

  A középkori Párizs François Villon életében és költészetében
  Nem véletlenül ismerjük François Villont Párizs költőjeként: a bohém, nyughatatlan költő gyűlölte a vidéki életet, ami számára leginkább a menekülés, a megaláztatás és a szenvedés emlékeit hordozta. Magyar Miklós esszéje.
 • Zsédely-Szabó Tímea

  A megszólítás alapos minimálja

  „Szilágyi-Nagy Ildikó Éjszakai megszólítás című, legújabb novelláskötete a kortárs magyar irodalmi minimalizmus legkellemesebb meglepetése.” – Zsédely-Szabó Tímea tanulmánya
 • Sántha Attila

  Fehérlófia, az Isten lova

  – iniciatikus utazás a világmindenség születéséhez, átírva arra, amit jelent –

  „Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, eiszen már a csillagokban, vagy még azon is túl, volt egy ló, a mü ősapánk anyja.” – Sántha Attila tanulmánya a Fehérlófia meséről.

 • Balázs Géza

  Erósz nyelve nyomában

  A szerelmi-szexuális élet nyilvánossága a történelem során hol szabad, hol tiltott, hol félszabad volt – utóbbi esetekben ún. reliktumokban (zárványokban) jelent meg. Jellemző irodalmi és folklórműfajok a „boccacciók”, erotikus mesék, történetek, a dramatikus népszokásokban a fallikus tréfák. – Balázs Géza tanulmánya.

 • Baranyi Ferenc

  Gúzsba kötve, tojásokon

  „Ha – Kosztolányi szerint – verset fordítani annyi, mint gúzsba kötve táncolni, akkor verset zenére fordítani nem kevesebb, mint a táncot szintúgy gúzsba kötve, de tojásokon járni el.” – Baranyi Ferenc esszéje.

 • Gerevich József

  Hatások és ellenhatások a művészetben II.

  A művészet napos oldala

  Gerevich József esszéjében a művészet gyógyító hatására elemez példákat írók, költők, festők, muzsikusok, filmrendezők életéből.

 • Nagy J. Endre

  Szépség és/vagy igazság III.

  „Az Egyház… nem vetett gátat a magas és szent erotika áradatának, mely az egész liturgikus költészetet is, de kivált a szerzetesklastromok hóraénekeit elborította. Mennél mélyebb lett a lelki élet, mennél jobban hatotta át a kereszténység lelki és aszketikus éve a test vad ösztöneit...” – Nagy J. Endre esszéjének harmadik része.

 • Nagy J. Endre

  Szépség és/vagy igazság? II.

  „A metafizikai igazságokra ugyanis az a jellemző, hogy nem tűrnek maguk mellett más igazságokat, ami a krisztusi igazsággal is előfordult a történelem folyamán, amikor is dogmává vált vagy eltorzították, a személyiség szabadságának korlátozására használták.” – Nagy J. Endre esszésorozatának második része.

 • Nagy J. Endre

  Szépség és/vagy igazság? I.

  „Susan Sontag szerint a tartalomra koncentrálás hozza létre az igényt az interpretációra, s ez az igény akkor keletkezik, amikor a mitikus történetek már használhatatlanná váltak eredeti formájukban. Például: Zeusz szerelmi légyottja Létóval, ahogy azt Homérosz megfogalmazta, voltaképpen a hatalomnak a bölcsességgel való egyesülését akarná kifejezni...” – Nagy J. Endre esszéjének első része műalkotásról és befogadásáról.

 • Luzsicza István

  Örök kortársunk innen, a történelem végeiről

  Bene Zoltán vázlatos pályaképe az indulástól napjainkig
  „Szeged ugyanis origóvá lesz a vagány kezdés után. Az induló regény nem túl visszhangos, mégis kedvező fogadtatása után előkerülnek a különböző asztalfiókokból és még inkább alkönyvtárakból a Bene-novellák.” – Luzsicza István esszéje.