• Petrőczi Éva

  Fugyi temploma

  Már a templom
  szakszerű leírása
  fölragyog:
  „román kor, s gótika elegye,
  rézsűs bélletű
  rózsaablakok.”

  De az Árpád-kor óta
  mennyi gyötretés:
  először egy
  hatalmas tűzvész,
  majd később
  a Sebes-Körös
  mohó pusztítása,
  az alapokig.

  Aztán végül eljött
  a templomgyógyítás
  gyönyőrű kezdete.

  Freskótöredékek,
  javított feliratok,
  egy csúcsíves
  szentségtartó,
  mint egy imára font kéz,
  de kőből faragott…

 • Vass Tibor

  A Szenti-medencében hallottam

  Fügét egyelőre nem lehet utaztatni,
  nincs még a helyzetre ki-
  képezve.

 • Kovács Újszászy Péter

  Két tenyér között

  A fekete nyarak csendesek mögöttünk, / csak néha pattan a gally / a hullócsillagok alá rakott tűzben.
 • Szöllősi Mátyás

  Nyolc után

  Válság-triptichon


  Az ajtófélfának dőlve röhögött,
  mint egy ostoba kölyök. Hiába, hogy közel
  negyven volt már, kurvákkal a háta mögött
  és az ölében. Vérágas szemekkel pásztázta
  a szobát, hogy áldozatot találjon legalább
  egy mondat erejéig, ami azonnal megaláz,
  elsősorban téged. Pedig csak a saját
  szomorúságát és gyávaságát nem érti, téved.
  Ott állt tehát, nevetett, amíg te, nyomorult
  hétéves, mozgattad a kezedet a papíron,
  hogy az első szószerkezetet leírd,

 • Varga Melinda

  Álomnapló

  „Mezítláb szaladok a mezőn, / a nedves avartól / ráncos lesz talpamon a bőr, / foszforeszkáló sárga fák / aranya borul a földre...” – Varga Melinda versei.

 • Turczi István

  Téli rondó a fogarasi havasokból

  „Fent kanyarog a füst, / az éj zúzmarás ezüst, / csenddel dús levegő, / áramló, lebegő...” – Turczi István verse.

 • Kabdebó Lóránt

  Ars amatoria – Turczi István erotikus költészete

  „Turczi erotikus verseiben irodalomtörténészként sohasem az aktualizálódó életrajziságot keresem, bárha minden egyes versjelenet valóságélménye sajátosan személyes jellegűnek tűnik fel számomra.” – Kabdebó Lóránt esszéje.
 • Turczi István

  Nyári rondó a Comói-tó partjáról, két tételben, 2020. júliusában

  „Ilyen lehet a Rend, / hol bevégzett mű a lét, / innen szívja ihletét, / meg se szólal, úgy üzen: / neked szóló éji zen.” – Turczi István verse.

 • Kántás Balázs

  A világgal való kíméletlen szembenézés derűje

  Turczi István irodalmi munkásságáról

  „Turczi minden általa alkotott irodalmi műben értéket képvisel egy értékvesztett történelmi időben; a posztmodern vagy inkább már a posztmodern utáni korban is modern, azaz tulajdonképpen értékőrző költészetére ez pedig halmozottan igaz.” – Kántás Balázs esszéje.

 • Turczi István

  A felismerés

  „Úgy tesz, mintha nem is volna. / Alaktalan füstnek látszik, pedig / ő maga a forma.” – Turczi István verse.

 • Horváth Kornélia

  Turczi István helye a XX. és XXI. századi magyar lírában

  „Döntő kérdésként vetődik fel, vajon a Turczi-líra a posztmodern »égisze« alatt helyezhető-e el, vagy esetleg más irodalmi paradigma jegyeit mutatja inkább.” – Horváth Kornélia esszéje Turczi Istvánról.

 • Turczi István

  Nyílik és csukódik

  Árnysuhogás csak a búcsú. / Mint egy lassú kéz, ha legyint. / Nem hív és irányt sem mutat / éteri minta szerint. – Turczi István verse.

 • Halmosi Sándor

  Napszálkák

  Versek a költő Gondolat Kiadónál megjelent új kötetéből

  „Nincs vers, amelyben ne találnánk egy üres helyet, ami a mienk, az olvasóé. Finoman modern és lélek-közeli világérzékelés, elkülönböző Halmosi-brand. Precíz, angyalsűrűséget megbízhatóan mérő költészet.” – Halmosi Sándor új verseskötete a Gondolat Kiadónál.

 • „…a vén hucul tutajra tesz”

  Beszélgetés Marcsák Gergellyel

  Marcsák Gergely költő, verséneklő, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alapító alelnöke. Eddig három kötete jelent meg, a legjelentősebb a Fekete-Tisza című verseskötete, ami három rangos elismerésben részesült. Lengyel János beszélgetett a költővel.

 • Böszörményi Zoltán

  A part homokján eleven Isten jár

  Egyensúlyát veszti egy levél, /
  lehull, /
  időtér figyeli, míg földet ér. /
  Ennyi vagyunk: /
  a végtelen gyűrődései.

 • Böszörményi Zoltán

  Mágikus recept

  Bolondot  akarnak csinálni /
  ebből az abnormális világból. Van hozzá eszük, /
  idejük, pénzük, energiájuk – és egy kulcslyuk. /
  Minek ez utóbbi?

 • Irodalmi Jelen

  Énekeljünk a vadászaton… – Horváth Előd Benjamin versei

  Fényképek a leghátsó szobában,
  pillanatnyi vigaszpozíciók,
  „szex, drogok, rokenroll.” Fekete
  tetoválásokon elnyomott cigi.