Irodalmi Jelen
 • Irodalmi Jelen

  Kiskarácsony – A mi Jézusunk – Ágh István, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János és Szép Ernő írásai

  A Jézus-alak az elvontság ívén visszahajlik az emberhez, kisdedként, kiszolgáltatottként megszületik, hogy mintegy újra szolidárissá legyen az emberrel, nemcsak a legyőzendő szenvedés, hanem annak másik pólusa, az életszeretet, sőt, egyszerűen a szeretet által. (Nemes Nagy Ágnes)

 • Irodalmi Jelen

  Lappangó Október – Naplók, levelek, tárcák, 1956–1998

  A nemzetelnémítás képei közt az egyik: szíjra fűzött gyerekek közt, amidőn csak néma ajakmozgás mímelte a szót, mert hangot se tűr a török, mert arcba csap ostor… Az élményt (…) – azt hiszem – ismerem. (Illyés) ment Budán hazafelé a kislányával, aki valamit mesélt neki. Egyszer csak a kislánya hangja elhalkul, beszél tovább, de suttogva. A kislánya már előbb észrevette: orosz katonák álltak az úton… (Hubay Miklós, 1970)

 • Irodalmi Jelen
  Sárközi Mátyás

  Sárközi Mátyás – A Londoni magyar értelmiség hajdanvolt klubjáról

  Illyés Gyula költői estje volt a legnagyobb szenzáció a Szepsi Csombor összejöveteleinek történetében. Mint mondani  szokás: " a csilláron is lógtak", s még az előadóterem előtti lépcsőházban is sokan szorongtak. 1980-ban pedig hat költő mondta el a verseit: Weöres Sándor, Károlyi Amy, Nemes Nagy Ágnes, Juhász Ferenc, Pilinszky János és Vas István. A névsor magáért beszél.

 • Onagy Zoltán

  Nemes Nagy Ágnes

  (1922. január 3.–1991. augusztus 23.)

  Amikor a politika játékteremként működteti az irodalom speciális terepeit, soha nem tudhatni, hogy pályatévesztett írót látunk politikusi mellvértben, vagy pályatévesztett politikust írómaszkban. (Méz a történeten, amit most látunk, miszerint mediatikus riporterek, közszereplők regénysorozatot írnak a magyar valóságról, hogy a delegált brüsszeli démon szerelmes leányregénnyel rukkoljon elő.)

 • Irodalmi Jelen

  A bőség zavara - augusztus

   A bőség zavara - augusztus

 • Irodalmi Jelen

  Rapai Ágnes

  Milyen a költőnő? 1. Ledér, mint amilyennek Weöres Sándor leföstötte a Pszichében, viszont annyira azért nem tehetséges;  2. Szemüveges, csapzott veréb, egyik hóna alatt Hegel, másik hóna alatt Pilinszky, a szíve férfiszív;  3. Depressziós-alkoholista-kurva.
  Női, írói, költői identitáskereső jegyzetével köszöntjük születésnapján Rapai Ágnest