Irodalmi Jelen
 • Irodalmi Jelen

  Valentin Lustig: A hadnagy elvtárs piramisa (4. rész)

  Lassan felemeltem a tekintetem, és levéve ujjaimat a szememről előbb a kifényezett cipőmet láttam meg, majd a romlott almát, a szőnyeget, a kosarat a többi almával, Apostolescu házipapucsát, a lábait, amennyire kilátszottak pongyolájából, aztán magát a pongyolát és végül a kapitány arcát.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Anakrónika

  Szószerinti idézet a rádióból, egy mezőgazdasági kutatótól: „Különböző búzafajták szárazságtűrő képességét vizsgáltuk, arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e különbség a szárazságtűrő és a nem szárazságtűrő között.” És bármilyen hihetetlen, a szorgos kutatómunka kimutatta, hogy VAN!

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Próféták, mórok

  Senki sem lehet próféta a saját hazájában – ismételgetjük majd kétezer éve hol rezignáltan, hol ironikusan az újszövetségi mondást. Csakhogy manapság immár az egész „globális falu”, az összeszűkült világ közönyös, feledékeny és háládatlan. Vagy józanabb, kritikusabb netán. 

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád – A leomlott fal árnyéka

  Most úgy fest a dolog, hogy a nép, az istenadta nép vívta ki szabadságát, mintegy önerejéből, dacolva a könyörtelen diktatúrával, a határőrök tűzparancsával. A keletnémet politikai vezetés, rendőrség és titkosszolgálat részint meghátrált, részint spontán a nép oldalára állt. A szovjetek meg mintha ott sem lettek volna.

 • Irodalmi Jelen

  Kultúrpass-szal a Vajdaságba – Az Irodalmi Jelen Újvidéken

  Az októberi ünnepi hétvégén szerkesztőségünk nekivágott a Vajdaságnak, hogy a Híd Kör „Kultúrpass” című eseménysorozatának nyitó alkalmán az újvidéki Művészklubban vendégeskedjen, és bemutassa az Irodalmi Jelent.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Méhek

  Modern világunk vallása, a tudomány jó ideje főállásban bizonygatja, hogy szinte semmi sem úgy van, ahogy gondolnánk, úgy meg végképp nem, ahogyan azt a régiek mondták, hitték. Legyen az mítosz, mese, legenda, krónika vagy néphagyomány – csupa ostoba kitaláció.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Emlékezés egy világháborúra 3. – Mire a lomb lehull...

  1914 őszén lehullt a lomb a Rajna, a Duna, a Drina és a Száva mentén, az Ardennek és a Kárpátok erdeiben, a hadra fogott katonák milliói mégsem mehettek haza. Maradtak – vizes-fagyos lövészárkokban, nyomorúságos fedezékekben, jeltelen sírokban és gombamód szaporodó temetőkben, nyomorúságos hadi kórházakban. Még négyszer kellett leperegniük a lövedékek szaggatta fák elsárgult leveleinek, mire a kivérzett, lerongyolódott seregek maradványai visszatérhettek otthonukba. Vagy oda, ahol valaha az otthonuk volt.

 • I. Ferenc József osztrák császár és magyar király kiáltványa a Szerbia elleni hadüzenet alkalmából
  Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Emlékezés egy világháborúra 2. – A hadak útján

  A háborús felelősség megítélésében máig élesen eltérnek nemcsak a nemzeti és ideologikus álláspontok, hanem a kérdéssel foglalkozó történészek is.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Emlékezés egy világháborúra. 1 – FEKETE KÉZ

  A gyilkos golyók kioltották az osztrák–magyar trónörökös és felesége életét, de nem álltak meg a két áldozat testében. Tovább süvítettek bosnyák földről a szélrózsa minden irányába, Budapest, Bécs, Róma, Berlin, Párizs és London, Varsó és Szentpétervár, Belgrád, Bukarest, Szófia, Athén, Konstantinápoly és Bagdad felé, millió és millió puskagolyóvá változva, megszámlálhatatlan ágyúlövedékké, gránáttá, torpedóvá és bombává, kínhalált osztó lángsugárrá és mérges gázzá.

 • Irodalmi Jelen

  Könyvheti díjeső

  Mások mellett Kányádi Sándort és Sohár Pált is köszöntötte Böszörményi Zoltán az Irodalmi Jelen idei díjátadóján, ahol öt kategóriában vehették át az elismerést a jutalmazottak.

 • Irodalmi Jelen

  Megéléstörténet, felelősség, hallgatás

  Izgalmas vita bontakozott ki az Irodalmi Jelen és PEN Club szervezésében lezajlott konferencián a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol Márai Sándor Hallgatni akartam című művének tanulságait elemezték történészek és irodalmárok.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Akácos út

  Lehet, hogy – legalább ebben – nemsokára utolérjük Angliát, meg a többi nyugati országot? Hogy nálunk is természeti ritkasággá válik az akácfa? Legalábbis nem lehetetlen. Mert Hunniában, pontosabban Brüsszelben megint valami készül. Nótabéli fánk a legjobb úton van afelé, hogy felkerüljön az Unió feketelistájára, azaz nemkívánatos növénnyé nyilvánítsák. Planta non grata…

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: A Kollektív Memóriazavar Nemzetközi Világnapja

  A mai napot ünnepélyesen a fenti világnappá nyilvánítom, ugyanis ilyet – meglepetésemre – nem találtam. Pedig van egypár, minden napra jut kettő-három, ha nem négy-öt. Mert mindennek megvan a maga ideje – és majdnem mindennek a maga napja, mi több, világnapja. Illetve lesz, remélhetőleg.

 • www.holokausztmagyarorszagon.hu 
  Hudy Árpád

  Kormányzó kontra kancellár – Kleßheim, 1944. március 18. – Hetven évvel ezelőtt vonultak be Magyarországra a német csapatok

  1944. március 18-áról 19-ére virradóra német csapatok lépték át a Harmadik Birodalom és a vele szövetséges Magyarország határát. A Wehrmacht már évek óta „átjáróként” használta délkeleti szomszédja és fegyvertársa földjét, ezúttal azonban nem átvonulni szándékoztak katonái, hanem maradni. Hogy erőszakkal megakadályozzák Magyarország kilépését a háborúból. Megkezdődött a Margaréta-terv végrehajtása. – Hudy Árpád tárcája

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Nemzetének napszámosa

  Bár könyveket és számos cikket is írt – mindenekelőtt tanár volt, pedagógus. Életműve ezer és ezer kisebbségi létbe nyomorított magyar diák tudásában, erkölcsi helytállásában élt és él tovább, mert hivatása ellenére nem a szavak, hanem a példaadó tettek, a konok kitartás embere volt.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Éves jelentés családunk makrogazdasági helyzetéről

  A beruházással aránylag jól állunk, a becipőzéssel szintén, bár egy egérfamília – orvul megbújva az árnyékgazdaságban – elfogyasztotta a garázsban tartott tartalék fekete lábbelim tetemes részét. Sürgősen be kell töltenünk néhai kandúrunk megüresedett posztját, pályázatot írunk ki a környékbeli gazdátlan macskáknak.

 • Irodalmi Jelen

  Gyökök nyomában

  Egy szótár, amely 150 év múltán sem veszített érvényességéből: a Petőfi Irodalmi Múzeumban a III. Czuczor–Fogarasi emlékkonferenciát rendezték meg – a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával – a nevezetes, hatkötetes mű kapcsán. Hudy Árpád, az Irodalmi Jelen olvasószerkesztője előadását is meghallgathattuk.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: GépVilágNap

  Nincs megállás, töretlenül fejlődünk tovább és tovább! Eljön az időegység, amikor az egész anyagi világ tele lesz céltudatos, intelligens gépekkel, a legtávolabbi planéták és holdak, még az aszteroidák is. Közöttük pedig szatellitek és űrhajók légiója cirkál. A világegyetem egyetlen, végtelen gép lesz, amely tökéletesen és örökké működik.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Kőmíves Kelemen és Bolyai János

  Most pár napig fedél nélkül leszünk – reméljük, hogy nem jön eső. Jött. Be is áztunk. Meg szél is jött, viharos. Csak az ácsok nem jöttek. De az élet nem áll meg. Kirámoltuk a bútorokat: megtelt a garázs, a terasz, az ereszalja és a szerszámos-kamra. Alig látjuk egymást a portól, és nemigen sikerül túlkiabálnunk az ütés-verést meg a gépek zaját. Sebaj, aki építeni akar, annak rombolnia kell, ezt a két-három hónapot guggolva is kibírjuk.

 • Hudy Árpád

  Hudy Árpád: Kari

  Fogadalmat tettek, hogy egész vagyonkájukat feláldozzák, csak segítse haza az Isten az ő Karijukat. De addig sem ültek tétlenül. Eladták a házukat, és a pénzből naponta hatalmas élelmiszerkosarat pakoltak össze. Ezzel jártak ki a lebombázott állomásra, ahol egymást érték a vonatok átutazó hadifoglyokkal, hazatérő katonákkal, mindenféle nemzet lerongyolódott, kikoplalt fiaival. Közöttük osztották szét kis házukat, remélve, hogy a messzi idegenben is akad majd, aki egy darab kenyeret nyújt éhező fiuknak.