Irodalmi Jelen
 • Murányi Sándor Olivér

  Békelovas

  regényrészlet, melyben a lovasok Częstochowából Piasekbe tartanak

  Egy Piasek nevű faluhoz közeledve már csak gyalogoltunk a lovak mellett, hogy levezessük az aznapi út fáradalmait. A település szélén Máté lovastársunk édesapja, Krisz várt – az út szélén elkészített meleg csomagos tyúkhúslevessel és babgulyással. Az emberek csak bámultak, hogy rotyog az út porában a kondérban az étel. Még jobban csodálkoztak, amikor lovakkal érkeztünk, hogy megegyük. Ma is úgy emlékszem vissza erre, mint zarándokutunk legízletesebb ebédjére.

 • Murányi Sándor Olivér

  Indulás a vadonba

  Nyolc milliárd emberből ötmilliárd távol él a természettől. A fehér ember minden igényt megnövesztett. Rengeteget dolgozik, hogy túlzott igényeit kielégítse. A farkas nem megy a Lidlbe. Neki anélkül is enni kell. Egyedül az ember fizet azért, hogy a Földön élhessen, miközben egyedül nála nem működik a természetes szelekció, amit, ha az emberre kezdesz lefordítani, te vagy a legrosszabb. Beteg géneket segítünk át, ezért degenerálódunk. Embernél csúnyán hangzik, állatnál elviseljük.

 • Simó Márton

  A harcsa csak ürügy

  Az történt, hogy Murányi Sándor Olivér) Folyamtánc[1] című kötetét két „nekifutással” olvastam el. Tulajdonképpen egyetlen lendülettel a végére juthattam volna, ha aznap korábban nekilátok, de csak késői órán – úgy kilenckor – vettem a kezembe egyik este, ésmár akkor nagyjából a kétharmadán túljutottam ennek a mintegy százkilencvenkét oldalnak.

 • Murányi Sándor Olivér

  Ritka vad

  Nem győzök betelni a vad gyönyörű fejével, szürkéből rozsdavörösbe játszó bundájával, amely megvillan az őszi avaron, a reggeli napfényben. Nem vesz észre minket. Lázasan keres valamit. Lélegzetvisszafojtva figyelem, ahogy ide-oda szalad.

 • A lélek fényérzékenysége

  Az év egyik nívós záróeseményeként Bartis Attila beszélt kép és szöveg viszonyáról, a képaláírások hiányáról, a terek jelentőségéről és a tárgyakban lakó lélekről Murányi Sándor Olivér vendégeként Pócsmegyeren.

 • Karácsonyi levelek az Angyalhoz, a kis Jézushoz

  Az Irodalmi Jelen néhány szerzőjét arra kértük fel, hogy írjanak az Angyalnak, a kis Jézusnak levelet, amelyben visszaemlékeznek régi, gyermekkori karácsonyokra. Néhány költő versben fogalmazta meg a mondanivalóját, de volt olyan prózaírói is, aki humoros fiktív levelet írt (Gáspár Ferenc).

 • Murányi Sándor Olivér

  A kérdező oldala

  Beszélgetéssorozat Bodor Ádámmal – éves megszakításokkal. Nyolcadik alkalom.
 • Irodalmi Jelen

  Túl a fák hegyén

  Elbúcsúztak Kányádi Sándortól barátai, tisztelői, költőtársai és költőtanítványai a Petőfi Irodalmi Múzeum estjén, ahol suhogó lombok alatt, lassacskán enyhülő hőségben hallgathattuk az ismerős-kedves sorokat.

 • Irodalmi Jelen

  Különféle vadonok

  „Látni kell, hogy Murányi nem vándorol, mint Ábel, hanem egy posztmodern ingázásban él, mindkét helyen, a városban és az erdőn, pestiek és erdélyi falusiak között is megtalálva kényelmét és kényelmetlenségét, hogy vágyjon oda, és elmenni akarjon onnan.” Murányi Sándor Olivér Medvenézőjét Rónai-Balázs Zoltán olvasta és elemzi.

 • Murányi Sándor Olivér: MEDVENÉZŐ

  Murányi Sándor Olivér nemcsak időszámítás szerint, hanem az egyre gyorsabb ütemben változó korszak kihívásait érteni próbálva egy Tamási Áron utáni periódus elbeszélője. – Fried István ajánlóját olvashatják Murányi Sándor Olivér: MEDVENÉZŐ című kötetéhez, valamint egy elbeszélést a kötetből.

 • Irodalmi Jelen

  Bodor Ádám és a börtönigazgató lánya

  Bodor Ádám székelyudvarhelyi estjén egészen a perui úszó nádszigetekig kalandozott a beszélgetés, és az író azt is elárulta, hogy a többnyire unalmas interjúkérdések helyett mit szeretne egyszer istenigazából hallani.

 • Irodalmi Jelen

  Költőtigris és szonettzsonglőr

  Rendhagyó irodalomórán jártunk Pécelen, amelynek vendége Fried István, Markó Béla és Simon Márton költő voltak, a házigazda pedig Murányi Sándor Olivér. A patinás helyszínen kiderült, hogyan kapcsolódik a 19. századi irodalom a kortárs lírikusokhoz, és kit olvasnak szívesen matek órán a pad alatt a diákok.

 • Irodalmi Jelen

  Varga Melinda: A vers mint örömzene

  Varga Melinda prózaverses beszámolója Kollár Árpád, Kovács András Ferenc és Markó Béla székelyudvarhelyi irodalmi estjéről.

 • Irodalmi Jelen

  Az íróság ma már egyfajta utólét

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Andrássy úti fiókjában családias hangulatban került sor Bodor Ádám és Halász Margit beszélgetésére, amelyben a „csobogó patak és pásztorlánykák”-mentes Erdély-képek mellett az író fontosabb műveiről és alkotói módszeréről is szó esett.

 • Irodalmi Jelen

  Szűz Mária jegyese a G. Caféban

  A novella és a regény műfaji sajátosságai, tér és idő szerepe a prózában, szakralitás és blaszfémia a népi vallásosságban – Milbacher Róbert író és Szegő János szerkesztő a székelyudvarhelyi G. Caféban beszélgetett a Szűz Mária jegyese című Margó-díjas kötetről.

 • Irodalmi Jelen

  Az irodalomoktatás nemzetgazdasági kérdés

  Nyáry Krisztián Így szerettek ők, Igazi hősök – 33 magyar, valamint a Merész magyarok – 30 emberi történet című kötetei a Facebook közösségi oldalon szűkebb baráti kör szórakoztatására írt bejegyzésekből nőtték ki magukat sikerkönyvvé. A szerző Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen járt, ahol a siker nyitjáról, a szépirodalmi könyvkiadás jövőjéről, Esterházy Péterről és az irodalomoktatás rákfenéiről is mesélt.

 • Irodalmi Jelen

  Új Forrás lapszámbemutató Székelyudvarhelyen

  Hogyan lesz az állatgondozóból költő, a költőnőből regényíró, mi lakik egy indián alteregó mögött, négy különböző alkotói világot miként ihlet meg a természetközeliség – az Új Forrás erdélyi tematikus lapszámbemutatóján jártunk.

 • Irodalmi Jelen

  Medvenéző délolaszos versekkel

  Medveles és irodalom kapcsolata, hogyan számolja föl az önzést és a hiúságot a vadon, Szicília egy magyar költőnő szemével – az Új Forrás folyóirat lapszámbemutatóján „jártunk”, amelynek vendégei Murányi Sándor Olivér és Ughy Szabina voltak.

 • Irodalmi Jelen

  Jégkorszak Székelyföldön

  Cudar tél lepte meg nemrég Székelyföldet: először Marosvásárhelyt, majd Székelyudvarhelyt, aztán Sepsiszentgyörgyöt, végül Kézdivásárhelyt borította örök hó és farkasordító hideg – szerencsére csak metaforikus értelemben, Térey János A Legkisebb Jégkorszak című, legújabb verses regénye révén.

 • Murányi Sándor Olivér

  Látogatóban a szentnél – Murányi Sándor Olivér tárcája

  Sírja előtt egyetlen nappá válik több mint nyolcszáz év. Csak állok és nézek. Mellettem egy szerzetes zsolozsmázik. Szeméről ítélve távol-keleti lehet. A kegyhely a minoritáké. Az obszervánsokkal és kapucinusokkal szemben övék a történelmi elsőbbség. Ők adták Páduai Szent Antalt, Szent Bonaventúrát és Szent Maximilián Kolbét, aki önként vállalta egy rabtársa helyett a halált Auschwitzban.