Nagyvarjasi Szabó István (1949. március 7., Nagyvarjas, Arad megye).

  Iskoláit szülőfalujában, majd a szomszédos Tornyán végezte, középiskolába Pécskán járt, majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végzett.

  A székely Szentegyházán tanárként dolgozott bő 16 évet 1988-ig, majd családjával hazaköltözött Aradra. Onnan 1990 legelején áttelepült Magyarországra. A sarkadi középiskolában tanított, majd innen vonult nyugállományba.

  Így ír magáról: „Gyógyíthatatlan szenvedélyem a történelem, röviden: függőség – filozófiai fűszerezéssel. Jó adag fűszerezéssel. Van mit, van miből! Egy szász szobatársam egyszer azt mondta, nektek, magyaroknak, akkora történelmetek van, hogy egy 80–100 milliós népnek is bőven elég lenne. Meg azt is hallottam Gelu Pateanutól, hogy elég  két dátum, amelyik 56-tal végződik: 1456. július 21. és 1956. október 23. – és máris dobogós helyünk van a világtörténelemben. Szívesen elhittem neki. Érdekes, hogy a két dátumot Kapisztrán Szent János köti össze a katolikus naptárban.”

  Történelmi tárgyú tanulmányait rendszeresen publikálja folyóiratokban, az Irodalmi Jelen Szabadegyetem című rovatában folyamatosan jelennek meg írásai a magyar és a világtörténelem kapcsolatának tárgyában. Három könyvet társszerzőként jegyez, 2020-ban jelent meg az Ötágú Síp Kulturális Egyesület kiadásában önálló kötete, Az Isten háta mögül címmel, alcíme: Emberek, tájak, idők.

   

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Kossuth

  130 éve született Kossuth Lajos

  „A nap heve nem vész el. Hiába
  A langy eső sem ömlik a tájra:
  Ha lesz oly kor, hogy a népek előtt
  A nemzet és haza összeomolt
  S nem lesz hon, csak világ – a magyarnak
  Lesz hazája, mert Kossuthja volt!...”

  Ady Endre: Kossuth halálának évfordulóján
   

  Ki volt Ő? Rengeteg a kérdőjel, felkiáltójel. Olykor egy-egy higgadt tőmondat és pont. 

 • „Csak az van elveszve, aki elveszettnek érzi magát”

  Beszélgetés Nagyvarjasi Szabó Istvánnal

  Tudása páratlan; aki őt hallgatja, olvassa, az az érzése, hogy maga a történelem szól belőle. Mindezt utánozhatatlan humorral, „szögedies” ízekkel, hangulatokkal beszéli el. Sarkadon él, de a határ másik oldalán született, talán ezért is szemlél mindent több oldalról. Nagyvarjasi Szabó István idén márciusban 75 éves.

 • ​​​​​​​Laik Eszter

  „Nem mese az gyermek”

  Nagyvarjasi Szabó István 75 éves

  Historia est magistra vitae. Talán mindannyiunknak ez az első „latinélménye” az iskolából, legalábbis az első latin mondás, amelyet megtanulunk, legkésőbb az első történelemórán.

  Ha valaki a saját, hús-vér létezésével igazolja ennek a bölcsességnek az érvényességét, az bizonyosan Szabó István – mégpedig a Nagyvarjasról való, megkülönböztetendő ezzel sok más nevezetes Szabó Istvántól.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Amikor miénk volt a Főtér!

  Igen ám, de közben riasztották a népi milíciát. Röndözzük le ezöket is – rikkantotta egyik vitézünk – mos mán úgyis mindegy! Csak úgy visszakézből, leröndözték azt a tucatnyi közeget is. – Nagyvarjasi Szabó István novellája.
 • Nagyvarjasi Szabó István

  ​​​​​​​Emlékek, nem csak felkérésre...

  Rég volt... 1972 szeptemberétől 1988 novemberéig tartott szentegyházi világom. Hangulatok, érzelmek, pillanatok, esetek, tervek emlékei nyüzsögnek. Csak a szépre, igazra, emberségre emlékezhetem, nem tehetek róla, nekem ilyen emlékeim vannak, és nem az idő szépíti meg őket. Ülhetsz a záptojáson évekig, akkor se lesz belőle csirkepaprikás. Ami hamisság, hitványság és bunkóság előfordul mondandómban, arról nem a székelyek tehetnek. Együtt tapasztaltunk, reméltünk és hittünk.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Megszámláltattál… És híjjával találtattál… Darabokra szaggattatol...

  Bánffy Miklós – Sopronért 
  Gróf losonczi Bánffy Miklós már külügyminisztersége előtt is fogalom volt. Eredeti, nagy képzelőerővel megáldott szelleme, sokoldalú műveltsége, fegyelmezett gondolkodása  maradandó alkotásokban csúcsosodott ki. – Nagyvarjasi Szabó István tanulmánya.
 • Nagyvarjasi Szabó István

  „Aki elfoglalja Magyarországot, az ura egész Európának”

  Gondolatok, mélázások egy végre megszületett könyvről

  „Aki elfoglalja Magyarországot, az ura egész Európának.” (II. Murád török szultán, 1404–1451)
  „Felejteni és újrakezdeni mindent, s mindent megismételni is, mindent, mindent felejtve. Az emlékezés oltás, védőoltás, aki nincsen beoltva, az a test védtelen, az a nép védtelen, bután, ártatlanul, ostobán nyitott a legsúlyosabb, de legsilányabb támadásnak is. (...) Emlékezni aprólékosan, tüzetesen kell egyébként, a bűnök és a sebek minden napjára, minden órájára.” (Cseres Tibor)

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Kései sirató Tisza Istvánért

  „Tisza sorstragédiája, hogy ő jelentette be a háborút, a győzelem ígéretével és a háború végét, a vereséggel.” – Nagyvarjasi Szabó István írása.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Trianoni utószezon. Félek az oroszoktól, ha ajándékot hoznak is?

  Eredetileg a trójai Laokoon mondta, „Félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is”. Mikor ott állt Trója kapuja előtt az óriási faló, tele pisszenés nélkül lapító ógörög kommandóssal. A „trójai faló” -hoz számos szinonima tapad, beetetés, megvezetés, becsapás, csali, átverés, szívás stb. Mikor valami nem az, aminek látszik, vagy nem is látszik. (A zárójelbe tett részek a cikk szerzőjének beszúrásai.)

 • Nagyvarjasi Szabó István

  A pengő

  1927. január 1-től 1946. július 31-ig volt a magyar állam hivatalos fizetőeszköze. Élt szűk húsz évet. Sorsa lényegében az ország sorsa. Vagy balsorsa.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  A harcot, mit őseink vívtak...

  Háromszázhúsz éve (1693), hogy Sarkad megszabadult a török hódoltságtól. Tudnivaló, hogy már 1375-től (!), váltakozó hevességgel dúltak a török–magyar csaták, bő „háromszáz éves háborúvá” terebélyesedve. A Magyar Királyság 1396-tól (nikápolyi csata) már egyértelműen önvédelmi harcokat vívott. Lenni vagy nem lenni? A török az „egyetlen igaz hit” nevében, az iszlám igéitől feldoppingolva, hódított! Kitűnő, fanatizált, kemény harcosok voltak.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Koszorú – 1956

   „A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, amelyet ébreszt.”

  (Goethe)

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Több mondat a zsarnokságról

  „A halál mindent megold. Van ember, van probléma. Nincs ember, nincs probléma.”

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Székelyek... és a Himalája

  Szentek, rajongók, megszállottak, hősök?

  Kőrösi Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784 március 27. – Dardzsiling, Észak-India, 1842. április 11.).

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Innen Varnyasrul nézve a történelöm...

  Valamikor, a múlt század hetvenes évei körül, egy kedélyes, kötetlen beszélgetés közepette megkérdeztük B. Gy.-t, kedvelt professzorunkat a kolozsvári egyetemen, mikor lesz a világvége. A válasz: akkor, mikor összetévesztjük az igazságot a hazugsággal, a szüzet a kurvával és (itt fölemelte az ujját, kis szünetet tartott) ezt észre se vesszük!

 • Nagyvarjasi Szabó István

  „Ítéletidő” a Viharsarokban

  Csaták 1944 őszén a Maros–Tisza mentén

  Első ráhangolódás. Az alábbi két idézet segíthet történelmünk, önismeretünk csillagzatának markánsabb értelmezéséhez.
  „Ha Magyarországot a sarokba kívánjuk szorítani s kicsinek akarjuk megtartani, a legjobb, ha az antiszemita Romániával működünk együtt.” (Adolf Hitler: Asztali beszélgetések. Monológok a vezéri főhadiszálláson, 1941–1944.)

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Porlunk, mint a szikla?

  Néhány észrevétel a magyar–nemmagyar vegyes házasságokról, különös tekintettel Erdélyre

  Bölcs emberek mondják, hogy egy nemzet akkor hal meg, ha nincs az egyéni és csoportérdekeken túlmutató CÉLJA. Azt is mondják, ha letér a saját, Isten szabta ÚTJÁRÓL.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  A Tizenkét pont, avagy a „törvényes forradalom”

  Legyen béke, szabadság és egyetértés.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Érisz almái

  Bogarászás az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés hordalékában

  A háború több rossz embert csinál, mint amennyit elpusztít – mondotta Immanuel Kant. Mondják még, hogy a legrosszabb béke is jobb minden dolgok legrosszabbikánál, a háborúnál. De mi van, ha bosszúállást, önkényt, megaláztatást, hazugságot és rablást kapunk az áhított béke leplébe csomagolva? Miféle béke az, mely túszokká tesz minket? A háborús bűnösöket megbüntették. És békebűnösök, békesikkasztók nincsenek? Több mint kétezer éve beszélünk a báránybőrbe bújt farkasról.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Emlékek, gondolatok Trianonról

  Eckhardt Tibor 1939. július 6-án, Londonban bizalmas beszélgetést folytatott az akkor még kormányon kívüli, „magányos farkas” Churchill-lel. Jó kilenc hónap múlva Churchill már Nagy-Britannia rendíthetetlen, konok miniszterelnökeként lép a történelem színpadára, és megnyeri a háborút. (De elveszti a birodalmat.) Eckhardt így emlékezik: