Irodalmi Jelen
 • Böszörményi Zoltán

  Az őrnagy, aki nem találta meg hazáját

  Arcot a versnek című rovatunkban Petőfi Sándornak írt el nem küldött levelét olvassa fel Böszörményi Zoltán. 

 • Szále László

  Sándor, a színész

  Útkeresés hat képben

   

 • Dimény H. Árpád

  Kis feleségem nagy költővel álmodik

  De hogy éppen Petőfivel, aki, ha elsétálna mellettem az utcán, napszemüvegben és szarvasbőr zakóban, talán rám sem pillantana.
 • Lázár Balázs

  Arcot a versnek Petőfivel

  Arcot a versnek című rovatunkban Lázár Balázs adja elő Petőfi Sándor versét.
 • Vörös István

  Bakonymérő

  A dombok ott hegyek, a síkság se alföld – csak a hegyek alja.
 • Lajtos Nóra

  A szabadság apostolának

  A magyar pusztán nőttem én is fel, veled együtt, őriztünk nyájat. Embernyáj lett az emberiségből… ezért faggatom néha én is a tájat.
 • Lackfi János

  A haragról

  Sándornak, aki falra mászott a türelemtől
  Harag, haszonélvezőid fűtik pokoli kazánod, elnyűvöd az idegeket, a testeket lehasználod.
 • Lőrincz P. Gabriella

  Levél

  A kard a kezekből kihullt, mobiltelefon vette át helyét, Olyan lánc, amit önként csatolunk fel. A kávéház üres, az utazások gyorsak, Meg sem írja senki. A levelezés, Sándor, képzeld egy pillanat, A romantika ciki, s már a szekér sem szalad.
 • Bíró Tímea

  Sötétben tapogatózás

  ha szabad így kedves Sándor szavaljuk éltetjük magát de mi nem ismerjük a hazát csak a szorongást ami a köldökzsinóron jutott át amikor a vajúdás hangját elnyomták a bombák amikor a gyermek és az infláció együtt növekedett amikor a háború megerőszakolta az országot
 • Tallián Mariann

  Feleségek felesége

  Szendrey Júlia verseit olvasva elképzeljük a nőkre erőltetett kötelező életfeladatot, a férfiaknak alárendelt, háztartásbeli szerepkört, amelyben az önállósulni vágyó asszonyok öntudatra ébredését csírájában fojtotta el a társadalmi elvárás. Kínálkozik a felvetés: a korszakon átsütő szabadságvágy
 • Nádasdy Ádám

  Levél Ádám öcsémnek  

  (Petőfi 200)
  Vegyél valami nagyon egyszerűt, tedd le magad elé és nézegesd.
 • Ladik Katalin

  A rózsa árnyéka

  Halandók közé, lejjebb szállni, érezni a súly vágyát a fény után, megízlelni a mámort, a hervadást, a színek ősalakját, a gyönyört, a halált.
 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Petőfi Sándornak

  Egymást követő éjjelen
  a segesvári csatáról álmodom,
  a fehéregyházi szabdalt völgyekről,
  sűrű erdőiről, a héjjasfalvi poros útról,
  ahol az akkori szemtanúk utoljára látni véltek.

 • Bárdos József

  Tekints le ránk!

  (Petőfi és Bem)

  Július 30-án estére Bem mintegy 3000 főre fogyatkozott seregével Székelykeresztúrra érkezett. A főhadiszállást a település szélén egy kis zsúpfedeles házban rendezték be. A tábornok itt tartott utolsó eligazítást vezérkarának. Miután a tiszt urak visszavonultak, Bem kettesben maradt segédtisztjével, Petőfivel. A távozók után becsapódó ajtó szelétől az asztalon álló gyertya fellobbant, majd kialudt. Bem kiszólt az ajtón, mire megjelent a háziasszony, morgott valamit az istenverte huzatról, újra világot gyújtott, majd szó nélkül távozott. Csend volt.

 • Irodalmi Jelen

  "Vannak napok, melyek nem szállnak el"

  Juhász Gyula, Tompa Mihály, Vörösmarty Mihály, Reményik Sándor, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Petőfi Sándor és Gyulai Pál verseivel emlékezünk a márciusi ifjakra, elődeink bátorságára, az 1848-as magyar szabadságharc hőseire. A képeken látható ereklyék az Aradi '48-as Ereklyemúzeumban találhatóak.

 • Himnusz
  Boldog Zoltán

  10 dolog, amit kevesen tudnak a Himnuszról

  Egy olyan tanulmányt találtam a Himnuszról, amely izgalmas ünneppé tette a magyar kultúra napját. Megpróbáltam 10 pontban összefoglalni, mi mindent tudtam meg belőle.

 • Boldog Zoltán

  Zolika és a kísérleti tanév

  „Zolika elhatározta, hogy mérgében odacsap egyet az irodalomóráknak. Így lett Janus Pannoniusból a perverz püspök, aki mandulafáról versel, közben meg a puncira gondol.” – Boldog Zoltán tárcája

 • Boldog Zoltán

  Terjed az elmélet: Petőfi Széchenyi fia volt

  2014 márciusában érdekes elmélet bukkant fel az alternatív történelmi elképzeléseket népszerűsítő online magyar sajtóban: Petőfi Sándor vér szerinti fia volt gróf Széchenyi Istvánnak. A Magyarok Világszövetségének elnöke is az új teória mellé állt.

 • Onagy Zoltán

  Petőfi Sándor, a sztár

  1823. január 1.–1849. július 31.

  Vahot olyan képet sugall az olvasók felé, hogy Petőfi műveletlen, borissza cimbora, de mindenekfölött tetőtől talpig magyar ember, nem labanc, nem zsidó, mintha ma volna. Vahot elképzelésének volt a jó oldala. Az országos siker rendkívüli módon kiszélesíti Petőfi olvasói körét. Ugyanakkor az irodalmi életünkben addig ismeretlen píárfogások – így például Petőfi mértéktelen dicsőítése a lapban – kiváltották a rivális újságok ellenszenvét és féltékenységét. A hírlapi csatározásoknak pedig Vahot egyenesen örült. Mintha ma volna.

 • Onagy Zoltán

  A feleségek felesége (Szendrey Júlia)

  Az apa nem adja. Bolond volna komédiáshoz adni. Petőfi nem adja vissza. Bolond volna visszaadni, az nem a világ rendje, hogy az apáé marad a leány. Az öreg Szendrey kitagadja, nem kap hozományt, kelengyét, semmit. Petőfit nem érdekli. Nagy a szerelem. Két év jut a nagy szerelemre. Nem sok, mondjuk, nem valami sok, de van, akinek kettő se jut. Júlia huszonkét éves Petőfi eltűnésekor.