• Nagyvarjasi Szabó István

  Kossuth

  130 éve született Kossuth Lajos

  „A nap heve nem vész el. Hiába
  A langy eső sem ömlik a tájra:
  Ha lesz oly kor, hogy a népek előtt
  A nemzet és haza összeomolt
  S nem lesz hon, csak világ – a magyarnak
  Lesz hazája, mert Kossuthja volt!...”

  Ady Endre: Kossuth halálának évfordulóján
   

  Ki volt Ő? Rengeteg a kérdőjel, felkiáltójel. Olykor egy-egy higgadt tőmondat és pont. 

 • Nagyvarjasi Szabó István

  „Aki elfoglalja Magyarországot, az ura egész Európának”

  Gondolatok, mélázások egy végre megszületett könyvről

  „Aki elfoglalja Magyarországot, az ura egész Európának.” (II. Murád török szultán, 1404–1451)
  „Felejteni és újrakezdeni mindent, s mindent megismételni is, mindent, mindent felejtve. Az emlékezés oltás, védőoltás, aki nincsen beoltva, az a test védtelen, az a nép védtelen, bután, ártatlanul, ostobán nyitott a legsúlyosabb, de legsilányabb támadásnak is. (...) Emlékezni aprólékosan, tüzetesen kell egyébként, a bűnök és a sebek minden napjára, minden órájára.” (Cseres Tibor)

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Kései sirató Tisza Istvánért

  „Tisza sorstragédiája, hogy ő jelentette be a háborút, a győzelem ígéretével és a háború végét, a vereséggel.” – Nagyvarjasi Szabó István írása.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Trianoni utószezon. Félek az oroszoktól, ha ajándékot hoznak is?

  Eredetileg a trójai Laokoon mondta, „Félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is”. Mikor ott állt Trója kapuja előtt az óriási faló, tele pisszenés nélkül lapító ógörög kommandóssal. A „trójai faló” -hoz számos szinonima tapad, beetetés, megvezetés, becsapás, csali, átverés, szívás stb. Mikor valami nem az, aminek látszik, vagy nem is látszik. (A zárójelbe tett részek a cikk szerzőjének beszúrásai.)

 • Hudy Árpád  

  Sem úr, sem paraszt

  Vas Gereben emlékezete

  „És amikor legnagyobbjainknak, Petőfinek és Madáchnak születési évfordulóját ünnepeljük, ne feledkezzünk meg arról, hogy Vas Gereben is 1823-ban született” – zárul a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) remek, aláírás nélküli ismertetője  méltatlanul elfeledett nagy írónkról.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  A pengő

  1927. január 1-től 1946. július 31-ig volt a magyar állam hivatalos fizetőeszköze. Élt szűk húsz évet. Sorsa lényegében az ország sorsa. Vagy balsorsa.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  A harcot, mit őseink vívtak...

  Háromszázhúsz éve (1693), hogy Sarkad megszabadult a török hódoltságtól. Tudnivaló, hogy már 1375-től (!), váltakozó hevességgel dúltak a török–magyar csaták, bő „háromszáz éves háborúvá” terebélyesedve. A Magyar Királyság 1396-tól (nikápolyi csata) már egyértelműen önvédelmi harcokat vívott. Lenni vagy nem lenni? A török az „egyetlen igaz hit” nevében, az iszlám igéitől feldoppingolva, hódított! Kitűnő, fanatizált, kemény harcosok voltak.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Koszorú – 1956

   „A legjava annak, amit a történelemnek köszönhetünk, az a lelkesedés, amelyet ébreszt.”

  (Goethe)

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Több mondat a zsarnokságról

  „A halál mindent megold. Van ember, van probléma. Nincs ember, nincs probléma.”

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Székelyek... és a Himalája

  Szentek, rajongók, megszállottak, hősök?

  Kőrösi Csoma Sándor (Csomakőrös, 1784 március 27. – Dardzsiling, Észak-India, 1842. április 11.).

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Innen Varnyasrul nézve a történelöm...

  Valamikor, a múlt század hetvenes évei körül, egy kedélyes, kötetlen beszélgetés közepette megkérdeztük B. Gy.-t, kedvelt professzorunkat a kolozsvári egyetemen, mikor lesz a világvége. A válasz: akkor, mikor összetévesztjük az igazságot a hazugsággal, a szüzet a kurvával és (itt fölemelte az ujját, kis szünetet tartott) ezt észre se vesszük!

 • Nagyvarjasi Szabó István

  „Ítéletidő” a Viharsarokban

  Csaták 1944 őszén a Maros–Tisza mentén

  Első ráhangolódás. Az alábbi két idézet segíthet történelmünk, önismeretünk csillagzatának markánsabb értelmezéséhez.
  „Ha Magyarországot a sarokba kívánjuk szorítani s kicsinek akarjuk megtartani, a legjobb, ha az antiszemita Romániával működünk együtt.” (Adolf Hitler: Asztali beszélgetések. Monológok a vezéri főhadiszálláson, 1941–1944.)

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Porlunk, mint a szikla?

  Néhány észrevétel a magyar–nemmagyar vegyes házasságokról, különös tekintettel Erdélyre

  Bölcs emberek mondják, hogy egy nemzet akkor hal meg, ha nincs az egyéni és csoportérdekeken túlmutató CÉLJA. Azt is mondják, ha letér a saját, Isten szabta ÚTJÁRÓL.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  A Tizenkét pont, avagy a „törvényes forradalom”

  Legyen béke, szabadság és egyetértés.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Érisz almái

  Bogarászás az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés hordalékában

  A háború több rossz embert csinál, mint amennyit elpusztít – mondotta Immanuel Kant. Mondják még, hogy a legrosszabb béke is jobb minden dolgok legrosszabbikánál, a háborúnál. De mi van, ha bosszúállást, önkényt, megaláztatást, hazugságot és rablást kapunk az áhított béke leplébe csomagolva? Miféle béke az, mely túszokká tesz minket? A háborús bűnösöket megbüntették. És békebűnösök, békesikkasztók nincsenek? Több mint kétezer éve beszélünk a báránybőrbe bújt farkasról.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  A magyar Kasszandrák

  A történész visszafelé tekintő próféta.

  (A. W. Schlegel)

   

  Kasszandra, azaz pusztába kiáltott szó, tömörebben. K. gyönyörű, számító trójai királylány volt, akibe belehabarodott Apollón, a költészet, jóslás, művészetek stb. istene, és szerelméért esdekelt.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Szavak, szavak, szavak...

  Az Isten háta mögül című kötetből

  Szavak, szavak, szavak...
   
  Henri Pozzi (1879–1946), a XX. századi francia szellemi és politikai színpad ellentmondásos alakja, aki a harmincas években, másokat és önmagát sem kímélve, belenyúlt a versailles-i békecsinálás darázsfészkébe. Kockázatos akrobatamutatványra vállalkozott, csodálja Clemenceau-t és nagyon szereti hazáját meg az igazságot. Franciaországot tán egy picit jobban is, mint az igazságot. A kör négyszögesítése.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Kik voltak ők? – Emberek, sorsok, helyzetek 1848/49-ből

  „A szabadságharc előtti két évtizedben támadtak az óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a legnagyobb szükség. Ekkor támadt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus költő, Petőfi Sándor, a legnagyobb lírikus költő és Jókai Mór, a legédesebb elbeszélő. Ezek az emberek egyszerre éltek s találkoztak, beszéltek egymással. És velök egyszerre élt és írt Vörösmarty Mihály is. Valóság ez, nem mese.